vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trọng Đạt
Tất cả các bài của tác giả Trọng Đạt:
Diễn Tiến Một Tổng Thống Mỹ cứ 4 năm bầu một lần, giữa nhiệm kỳ của ông sẽ có cuộc bầu “giữa nhiệm kỳ”. Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, Midterm election là cuộc Tổng bầu cử, General elections, bốn năm một lần nhằm vào giữa nhiệm kỳ của Tổng Thống gồm bầu Quốc Hội, Thống Đốc Tiểu Bang, Quốc Hội Tiểu Bang, Tỉnh, Thị trưởng, chánh án.
Bầu cử giữa nhiệm kỳ - Linh tinh - Oct 22, 2022
Diễn Tiến Một Tổng Thống Mỹ cứ 4 năm bầu một lần, giữa nhiệm kỳ của ông sẽ có cuộc bầu “giữa nhiệm kỳ”. Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, Midterm election là cuộc Tổng bầu cử, General elections, bốn năm một lần nằm vào giữa nhiệm kỳ của Tổng Thống gồm bầu Quốc Hội, Thống Đốc Tiểu Bang, Quốc Hội Tiểu Bang, bầu cấp Tỉnh, Thị trưởng, bầu chánh án.
Cộng Sản được khai sinh từ ông Karl Marx (1918), hai cuốn trứ danh của ông Marx là Bản Tuyên ngôn CS và Tư Bản Luận, cuốn sau này ít ai đọc tới mặc dù được nói tới rất nhiều Trong cuốn Tư tưởng chính trị (Les Idees Politiques) của một GS Pháp, thì ông Marx chủ trương chế độ Tư Bản bóc lột nên sẽ bị đào thải, con người sẽ sống trong một thế giới đại đồng, không còn biên giới quốc gia, làm theo khả năng hưởng theo nhu cầu.
 • Đột kích tư thất cựu Tổng Thống Trump - Bình luận - Sep 24, 2022
 • Các nhà độc tài có ảnh hưởng quốc tế - Linh tinh - Sep 03, 2022
 • Bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay 2022 - Bình luận - Aug 13, 2022
 • Hiệp định Paris trị giá hai mươi ngàn tấn bom - Bình luận - Jul 16, 2022
 • Hai cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ đã vang dội khắp nơi - Bình luận - Jul 02, 2022
 • Chiến tranh Ukraine và nền kinh tế Mỹ - Linh tinh - Jun 04, 2022
 • Nước Mỹ bỏ rơi miền Nam? - Biên khảo - May 21, 2022
 • Chiến tranh Nga Đức và Cuộc chiến Ukraine - Biên khảo - Apr 23, 2022
 • Chiến tranh Nga Đức và Cuộc chiến Ukraine - Biên khảo - Apr 23, 2022
 • Trận đánh cuối cùng Sài Gòn thất thủ. - Linh tinh - Apr 16, 2022
 • Chiến tranh Ukraine sẽ phải chấm dứt - Bình luận - Apr 02, 2022
 • Putin dọa ném bom nguyên tử - Linh tinh - Mar 26, 2022