vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
March 06, 2021
Kích thước font chữ:


Tác giả
Bảo Giang
Tất cả các bài của tác giả Bảo Giang:
1-11-63, một ngày, ngày đã qua! - Biên khảo - Nov 06, 2020
Nay thì cái ngày ấy cũng không còn được nhắc nhở đến trong năm ở Việt Nam nữa. Hơn thế, nó cũng không còn chút lưu luyến nào trong lòng người Việt đã bỏ nước ra đi. Phần những người tạo ra cái ngày ấy cũng đã rủ nhau về bên kia cả rồi.
Bạn thân mến, Trước hết, tôi vẫn muốn trân trọng gọi bạn là bạn, vì bạn và chúng tôi đều là người Việt Nam, mang trong mình dòng máu của Nhị Trưng, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Quang Trung….
. Trong ngôn ngữ và văn học Việt Nam, chữ “ chống” là một động từ, luôn cần phải có một trợ từ đi kèm để làm cho rõ nghĩa của chữ chống. Thí dụ như: - Chống đỡ: Chống cho cái cột đứng thẳng lên, cho cái cây nghiêng khỏi bị đổ ập xuống.
 • Không gù là khuyết tật! - Linh tinh - Jun 27, 2020
 • Cha già dân...Vọc - Bình luận - May 23, 2020
 • Việt Nam ngày mai: Đi và về đâu? - Bình luận - Jan 04, 2020
 • 19-8-1945, ngày Việt Minh cướp chính quyền - Biên khảo - Sep 07, 2019
 • Đứng dậy mà đi! - Bình luận - May 18, 2019
 • Ngày Quốc Hận, 30-4-1975 - Linh tinh - May 04, 2019
 • Theo dòng lũ đỏ - Linh tinh - Apr 13, 2019
 • Chung bầu trời, hai hướng đi! - Linh tinh - Mar 16, 2019
 • Tiếng hót nửa vời - Linh tinh - Feb 23, 2019
 • Công quyền của người Việt Nam - Linh tinh - Jan 12, 2019
 • Sơn hà nguy biến! - Linh tinh - Dec 08, 2018
 • Chân dung nhà cách mạng... nhớn! - Linh tinh - Dec 01, 2018