vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 24, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Sagiang Lê Minh Triết
Tất cả các bài của tác giả Sagiang Lê Minh Triết:
Nửa chừng... Xuân - Linh tinh - Oct 20, 2018
Chúng ta đã tạm cho cuộc đời của con người là 100 năm. Trong đó mùa Xuân của 1 cuộc đời chiếm khoản 20 năm : từ tuổi 14-15 đến 28-30. Hay đúng hơn từ khoảng biết yêu cho đến khoảng là mẹ, làm dâu con: Đương cơm lửa tắc, cơm sôi.
Cuộc đời - Tạp ghi - Oct 06, 2018
Từ ngày sanh ra cho tới ngày trở về với cát bụi là bao nhiêu năm? Thôi cứ cho là 100 năm. Trong khoảng 100 năm đó, chúng ta làm không biết bao nhiêu chuyện, và tạo vô số nghiệp.
Nam tiến hay Bắc tiến? - Linh tinh - Jun 16, 2018
Giả sử như thế nầy: Bạn là Tập Cận Bình, chủng tộc Hán, đương kim Chủ tịch/ President nước Trung Quốc CS, đương kim Tổng bí thơ TQ CS Đảng, đương kim Thủ Tướng/Prime minister nước TQ, đương kim Chủ tịch Quốc hội TQ, đương kim Chủ tịch Viện Kiểm soát quốc gia TQ, Tổng tư lệnh Quân đội, Tổng chỉ huy Công an Cảnh sát TQ, và v.
 • Củ cà rốt và cây gậy - Linh tinh - May 05, 2018
 • Tại sao ta mất miền Nam? 4 - Linh tinh - Dec 16, 2017
 • Tại sao mất Nam VN 3 - Linh tinh - Dec 09, 2017
 • Tại sao mất miền Nam VN 2 - Linh tinh - Dec 02, 2017
 • Tại sao mất miền Nam VN - Linh tinh - Nov 24, 2017
 • `Chuyện con cá chết - Linh tinh - Jun 23, 2017
 • America First? - Linh tinh - Jun 10, 2017
 • Bà Tổng Thống USA - Bình luận - Oct 22, 2016
 • Ma thuật - Linh tinh - Sep 17, 2016
 • Bỏ thăm cho ai ? - Tạp ghi - Aug 13, 2016
 • Thay đổi để tiến tới - Linh tinh - Jul 30, 2016
 • Một vấn đề lớn của thế giới - Linh tinh - Jul 16, 2016