vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 20, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Sagiang Lê Minh Triết
Tất cả các bài của tác giả Sagiang Lê Minh Triết:
`Chuyện con cá chết - Linh tinh - Jun 23, 2017
Bà bang, ông làm bang biện nên trong làng họ gọi bà như thế, bà bang vừa bỏ miếng trầu vô miệng vừa bước xuống thềm đi xuống nhà dưới. Họ gọi nhà bếp là nhà dưới. Còn nhà ngói 5 căn phía trước là nhà trên.
America First? - Linh tinh - Jun 10, 2017
Tổng Thống Mỹ Donald Trump nhận thấy dân USA bị thiệt thòi quá nhiều vì bị cướp mất việc làm và lại thêm phải làm sen đầm giữ an ninh trật tự cho cả thế giới. Đã không công, mà USA lại bị các nước nghèo cáo buộc là bóc lột sức lực và tài nguyên của họ bằng chiến thuật Kinh tế, Tài chánh / đồng Đô la / USD + Vũ lực / Quân đội + Kỹ thuật / máy móc + Văn hóa / Tư bản Dân chủ.
Bà Tổng Thống USA - Bình luận - Oct 22, 2016
Đã thấy rõ bà Hillary R. Clinton sẽ giành được chức vụ oai phong nhứt trên thế giới : làm Tổng Thống của đại cường quốc số 1 trên địa cầu, là USA. Thời đại của nữ giới? Bà May, Tân Thủ tướng Anh.
 • Ma thuật - Linh tinh - Sep 17, 2016
 • Bỏ thăm cho ai ? - Tạp ghi - Aug 13, 2016
 • Thay đổi để tiến tới - Linh tinh - Jul 30, 2016
 • Một vấn đề lớn của thế giới - Linh tinh - Jul 16, 2016
 • Sơn hà nguy biến - Linh tinh - Jul 09, 2016
 • EU ... ? - đang bệnh - Linh tinh - Jun 25, 2016
 • Vạn lý trường thành ... trên biển - Linh tinh - Jun 18, 2016
 • Nuôi béo Trung Quốc - Linh tinh - Jun 11, 2016
 • Thắng trận ... không tốn một giọt máu - Linh tinh - Jun 04, 2016
 • Mã quy - Linh tinh - May 28, 2016
 • Tổng Thống Donald Trump? - Linh tinh - May 21, 2016
 • Bầu Cử Tổng Thống Mỹ 2016 - Linh tinh - May 14, 2016