vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 38 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 29, 2023
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lê Văn Sắc
Tất cả các bài của tác giả Lê Văn Sắc:
Theo tin tức mới nhất trên báo San Jose Mercury News và nhiều báo Việt Nam loan tin có 9 học sinh của tiểu bang California vừa đưa đơn kiện tiểu bang, đòi hủy bỏ đạo luật bảo vệ các giáo chức được lên chức nhờ thâm niên công vụ và trở thành giáo chức vĩnh viễn, tức không bị sa thải ngoại trừ bị những tội lỗi về đạo đức chức nghiệp.
Trong tuần qua, với ngày bầu cử 6 tháng 11, 2012, khỏi cần coi bói hay gieo quẻ cũng biết là ứng cử viên Tổng Thống Đảng Dân Chủ sẽ đắc cử dễ dàng, lý do là: Đảng Dân Chủ với các chiêu bài: Chống chiến tranh, giúp đỡ người nghèo, không tăng thuế, tự do, không bảo thủ thì sẽ đắc cử là cái chắc.
Vì có nhiều người Công Giáo, trong đó có người viết, đã không hiểu biết rõ về lịch sử Giáo Hội và các Công Đồng, nên luôn luôn để tâm tìm hiểu, đi hỏi các linh mục, đặc biệt là các linh mục Giáo Sư, như LM Cao Phương Kỷ.
 • NĂM ĐỨC TIN (tt) - Linh tinh - Oct 27, 2012
 • Năm Đức Tin (11.10.2012 24.11.2013) - Linh tinh - Oct 20, 2012
 • Lễ Ngọc Khánh mừng 60 năm linh mục và thượng thọ 90 của lm Trần Ngọc Bích - Linh tinh - Aug 11, 2012
 • Đại Học Luật Khoa Sài Gòn - Linh tinh - Aug 04, 2012
 • Theo ánh sao - Thơ - Jul 07, 2012
 • California: Nam Du Ký 3 - Tạp ghi - Jun 23, 2012
 • Sự kiện nhỏ nhưng tầm ảnh hưởng không nhỏ - Tạp ghi - Jun 16, 2012
 • California Nam du ký 2 - Tạp ghi - Jun 09, 2012
 • Đám cưới lối Mỹ? - Linh tinh - Jun 02, 2012
 • CALIFORNIA: Nam Du Ký - Tạp ghi - May 26, 2012
 • Từ cuốn sách dịch Đức Thánh Cha Gioan Phao Lồ Ii và lịch sử bí ẩn của thời đại chúng ta của ông Lê Đình Tân tới việc sử dụng software tiếng việt... - Linh tinh - May 12, 2012
 • Thư gửi bạn Không Quân - Thơ - May 05, 2012