vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 26, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Văn Giang
Tất cả các bài của tác giả Trần Văn Giang:
Trần Văn Giang ...Lịch sử đã chứng minh nhiều lần là cộng sản đi tới đâu thì gây giết chóc, băng hoại, phá hủy tàn hại đến đó: từ tâm linh, tình cảm, văn học, tình người, sinh mạng người vô tội.
Cộng sản tệ hại cỡ nào? - Linh tinh - Jun 07, 2017
Đây là một câu hỏi mà phải mất cả ngày mới có thể trả lời cho đầy đủ... chưa nói đến việc phải trưng bày cho quý vị thấy hình ảnh, âm thanh và “video clips...” Nếu quý vị cảm thấy không có thời giờ thì có thể tạm ngừng ở đây, lật qua trang khác; bởi vì tôi sẽ lần lượt tóm tắt các chi tiết mà có lẽ quý vị cũng từng nghe qua nhiều lần.
Lời mở đầu: Nhân kỷ niệm lần thứ 42 ngày cộng sản cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam (30 tháng 4 năm 1975) sắp đến, kính mời quý vị đọc một đoản văn có hai ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau về hoàn cảnh và sự suy nghĩ của thế giới tự do đối với thuyền nhân (Boat People) Việt Nam tị nạn cộng sản trên toàn cầu trong những năm qua.
  • Sơ lược về cách xưng hô của người Việt - Biên khảo - Feb 25, 2017
  • Con gà và quả trứng - Linh tinh - Dec 30, 2016
  • Cộng sản và cờ máu - Linh tinh - Oct 21, 2015
  • Trò khỉ - Linh tinh - Oct 10, 2015
  • Khóc thi đua…(hay “Đời đời nhớ Ông”) - Tạp ghi - Dec 24, 2011
  • Con Mèo của tôi... - Tạp ghi - Feb 02, 2011
  • Amen - Tạp ghi - Jan 01, 2011
  • Văn hóa con nhái... - Tạp ghi - Nov 12, 2010