vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
March 21, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Bài Trên Net
Tất cả các bài của tác giả Bài Trên Net:
Anh tôi (Nguyễn Thị Thái Hoa) - Tạp ghi - Mar 16, 2019
Sau ngày mất nước người anh còn lại bị bắt đi cải tạo. Anh tôi cũng như ba tôi trước sau đều phục vụ thuộc tại tiểu đoàn 12 Pháo Binh. Tuy là sĩ quan cấp úy, nhưng không hiểu sao anh tôi lại bị đưa ra Bắc.
Dẫn nhập: Vấn đề giáo dục trong sinh hoạt tôn giáo và giáo dục đại chúng giữa đời thường đã được đặt ra từ thuở rất xa xưa, kể từ khi tôn giáo mới ra đời. Đa số các tôn giáo đều chủ trương rằng, giáo dục trong tôn giáo để ban truyền kiến thức cho một nhà tu hay một tín đồ tương lai cần phải được tách biệt với nền giáo dục phổ thông công cộng.
Tại Hà Nội, các ngày 27 và 28 tháng 2 vừa qua, và kể cả nhiều tuần hoặc tháng trước đó, cả thế giới đều mong chờ thành quả của cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ Tịch Triều Tiên Kim Jong-un.
 • Chiến lược đối phó Trung Quốc của Úc (Phạm Phú Khải) - Bình luận - Mar 09, 2019
 • Đại gia ở Mỹ (Nguyễn Thị Thanh Dương) - Truyện ngắn - Mar 09, 2019
 • Phác họa một trật tự chính trị hậu cộng sản cho Việt Nam (Luật sư Đào Tăng Dực) - Linh tinh - Mar 02, 2019
 • Việt Nam không hề đánh chiếm Thủy Chân Lạp (Lâm Văn Bé) - Biên khảo - Mar 02, 2019
 • Donald John Trump - ông là ai? (Lê Quốc) - Linh tinh - Feb 16, 2019
 • Tết (Song-Thao) - Tạp ghi - Feb 16, 2019
 • Venezuela và ngày tàn của chủ trương định hướng xã hội chủ nghĩa (Luật sư Đào Tăng Dực) - Linh tinh - Feb 16, 2019
 • Hương học trò (Minh Văn) - Truyện ngắn - Feb 09, 2019
 • Đầu Xuân: Chúc nhau gì? (Phạm Phú Khải) - Linh tinh - Feb 02, 2019
 • Chính trị Hoa Kỳ bình dân sẽ tin ai? (Vĩnh Tường) - Linh tinh - Feb 02, 2019
 • Tản Mạn: Năm Hợi nói chuyện heo (Nhất Hùng) - Linh tinh - Feb 02, 2019
 • Từ bi với chính mình (BS Đỗ Hồng Ngọc) - Linh tinh - Feb 02, 2019