vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 24, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Bài Trên Net
Tất cả các bài của tác giả Bài Trên Net:
Làm thế nào để chúng ta đương đầu với các nền độc tài? Câu trả lời bộc phát của những người tin vào tự do là các bạn phải đánh và đập tan chúng. Nếu quốc gia của bạn là nạn nhân của một chế độ độc tài, từ trong nước hay là ngoài nước, các bạn đánh lại.
Quốc Hội của CSVN dự định hợp thức hóa quyết định cho Tàu thuê dài hạn 99 năm để làm Đặc Khu tại Vân Đồn (thuộc tỉnh Quảng Ninh ở vùng cực Bắc gần biên giới với Tàu) Bắc Vân Phong (thuộc tỉnh Khánh Hoà) và Phú Quốc ở Miền Nam.
Nhắc Lại Chính Sách Tịch Thu Sách Vở Trước khi vào đề: Như tác giả đã viết trong bài trước, nhằm báo động hiểm họa mất nước một lần nữa, người Tàu ở thời nào cũng vậy dù là Tàu quân chủ, phong kiến, Tàu Quốc hay Tàu Cộng cũng vẫn là Tàu.
 • Kiên nhẫn, lòng yêu nước sẽ cứu Việt Nam (Trần Trung Đạo) - Linh tinh - Jun 23, 2018
 • Nhân vụ Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc: Chúng ta đã và đang thực sự mất nước! (GS. Phạm Cao Dương) - Biên khảo - Jun 16, 2018
 • Chính trị Mã Lai: Chiến thắng của tinh thần khoan dung và đại nghĩa (Ls Nguyễn Văn Thân ) - Linh tinh - Jun 16, 2018
 • Điều kiện để một quốc gia trở thành siêu cường (Chu Chi Nam, Vũ Văn Lâm) - Linh tinh - Jun 09, 2018
 • Tương lai nào cho Việt Nam? (Nguyễn Quốc Đống,) - Linh tinh - Jun 09, 2018
 • Hạnh phúc và cuộc đời - Linh tinh - May 26, 2018
 • Cần nhìn lại cho rõ Nguyễn Tất Thành và Hồ Chí Minh để làm gì? (Phan Châu Thành ) - Linh tinh - May 12, 2018
 • Tháng tư: Nhìn hội đàm thượng đỉnh liên Triều nghĩ về cái ngu và cái hèn của CSVN (Nguyễn Hoàng Dân) - Linh tinh - May 05, 2018
 • 30 Tháng Tư, 43 năm nhìn lại 2 (Lâm Văn Bé) - Biên khảo - Apr 28, 2018
 • 30 Tháng Tư, 43 năm nhìn lại (Lâm Văn Bé ) - Biên khảo - Apr 21, 2018
 • Biển Đông dậy sóng: Qua cái nhìn của một luật sư Canada gốc Việt (Ls Phan Tấn Thiện) - Biên khảo - Apr 14, 2018
 • Kim Jong Un đang làm gì? (Bùi Quang Vơm) - Linh tinh - Apr 14, 2018