vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 07, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Quang Duy
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Quang Duy:
Đức Huỳnh Phú Sổ sinh tại làng Hoà Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc ngày 15/1/1920, nhằm ngày 25/11 năm Kỷ Mùi, gần 100 năm trước. Đức Thầy vừa khai sáng Phật Giáo Hòa Hảo, vừa thành lập đảng Dân Xã, triết lý đạo, đời và đảng chính trị của Đức Thầy xét thấy rất gần với triết lý xây dựng thể chế chính trị tại Hoa Kỳ.
. Miền Nam trước đây gọi nhạc vàng là tân nhạc để phân biệt với cổ nhạc. Sau chiến tranh, bên thắng cuộc mở mặt trận tấn công vào nền văn hóa miền Nam, cả tân nhạc lẫn cổ nhạc đều bị nghiêm cấm và bị hủy diệt.
Văn hóa Việt Nam Cộng Hòa là gì? - Bình luận - Nov 09, 2019
Việt Nam Cộng Hòa thành lập ngày 26/10/1955, đang lúc chiến tranh nên quốc sách bảo vệ tự do được ưu tiên, nhưng không phải vì thế mà quên lãng mục đích xây dựng một xã hội dựa trên triết lý nhân bản, khai phóng và dân tộc.
 • Nhân tài Việt Nam nay ở đâu? - Bình luận - Nov 02, 2019
 • Vì sao chính trị Mỹ tiến bộ nhất thế giới? - Linh tinh - Oct 19, 2019
 • Tập tranh cãi chuẩn bị tranh cử tự do - Linh tinh - Oct 12, 2019
 • Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu: Dân chủ và hòa giải - Bình luận - Oct 05, 2019
 • Đảng cách mạng đã lỗi thời? - Linh tinh - Sep 28, 2019
 • Võ Văn Kiệt từng muốn gặp cộng đồng Úc Châu - Linh tinh - Sep 07, 2019
 • Chúng tôi không muốn Thiên An Môn xảy ra ở Hồng Kông. - Linh tinh - Aug 20, 2019
 • Góp ý Luật sư Lê Công Định: Việt Nam cần khai nguồn nước đọng - Linh tinh - Aug 09, 2019
 • Em họ Tập Cận Bình bị Úc mở hồ sơ - Linh tinh - Aug 03, 2019
 • Đến lúc Việt Nam cần thay đổi chiến lược phát triển quốc gia - Linh tinh - Jul 27, 2019
 • Vì sao Hà Nội bị chỉ trích là kẻ lợi dụng tồi tệ nhất? - Linh tinh - Jul 20, 2019
 • Có phải Trung cộng đang trong thời điểm tan rã? - Bình luận - Jul 05, 2019