vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 19, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Quang Duy
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Quang Duy:
Bài viết này chỉ rõ 3 đặc khu kinh tế không nằm trong chiến lược phát triển của Việt Nam, lại nhằm phục vụ chiến lược Một vành đai, Một con đường của Trung cộng. Trước phản ứng chống lại việc thành lập 3 đặc khu của người dân, khuya 8/6/2018 Bộ Chính trị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp và 3 giờ sáng 9/6/2018, nhà cầm quyền cộng sản phải ra thông báo lùi thời gian thông qua Luật Đặc khu sang kỳ họp Quốc Hội lần tới.
Thời Pháp Thuộc, Chợ Lớn từng là một đặc khu thương mãi lớn nhất Đông Nam Á, một khu vực thịnh vượng nhất của người Hoa hải ngoại, nổi tiếng hơn Singapore, ngang tầm với Hong Kong và Thượng Hải.
Bài viết này chỉ rõ 3 đặc khu kinh tế không nằm trong chiến lược phát triển của Việt Nam, lại nhằm phục vụ chiến lược Một vành đai, Một con đường của Trung cộng. Trước phản ứng chống lại việc thành lập 3 đặc khu của người dân, khuya 8/6/2018 Bộ Chính trị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp và 3 giờ sáng 9/6/2018, nhà cầm quyền cộng sản phải ra thông báo lùi thời gian thông qua Luật Đặc khu sang kỳ họp Quốc Hội lần tới.
 • Ba đặc khu phục vụ chiến lược của Trung Quốc? - Bình luận - Jun 09, 2018
 • Đi hay ở: Bi kịch của một quốc gia - Linh tinh - Dec 16, 2017
 • Đa đảng chính trị không như vậy: thưa cựu đại sứ Nguyễn Trung. - Linh tinh - Oct 14, 2017
 • Độc quyền BOT, sự cố Cai Lậy và bất ổn thể chế. - Linh tinh - Sep 02, 2017
 • Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, người của thời cuộc. - Biên khảo - May 06, 2017
 • Mỹ rời TPP - nhân quyền tại Việt Nam sẽ tốt hơn? - Bình luận - Feb 04, 2017
 • Mỹ rời TPP - nhân quyền tại Việt Nam sẽ tốt hơn? - Bình luận - Jan 27, 2017
 • Donald Trump vừa làm cách mạng! - Linh tinh - Nov 19, 2016
 • Giá trị tinh thần lập hiến Việt Nam Cộng Hòa - Biên khảo - Oct 29, 2016
 • Hai tháng Chín: Quốc Khánh hay Quốc Nhục? - Bình luận - Sep 10, 2016
 • 71 năm cách mạng mùa thu - lạm bàn về cách mạng và chính trị - Tạp ghi - Aug 27, 2016
 • Cần nhận định đúng xã hội dân sự tại Việt Nam - Linh tinh - Dec 12, 2015