vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 22, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đào Như
Tất cả các bài của tác giả Đào Như:
Có nhiều người cho rằng, có quá ít thông tin và chi tiết về diễn tiến của cuộc ngưng chiến thương mại Mỹ-Trung mặc dầu đã hơn nửa đường của giai đoạn đàm phán 90 ngày mà ông Trump và ông Tập cùng đồng ý ở Argentina hôm 1/12/2018.
Đến hôm nay ngày 11/1 hình như chắc chắn Hà Nội sẽ là nơi tổ chức thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ 2. Đây là cơ hội cho các lãnh đạo Viêt Nam sẽ thực hiện đầy đủ vai trò “media” của mình, để chứng tỏ với thế giới vai trò tích cực của VN trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột giữa hai cường quốc võ trang nguyên tử, Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ.
" Mùa Xuân Đầu Tiên." - Linh tinh - Jan 09, 2019
Đào Như Vào một sáng mai thức sớm, ông già vừa ngâm nga câu hát “…Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về/Mùa bình thường/Mùa vui nay đã về…”. Nhìn qua khung cửa, mặt hồ Michigan mênh mông băng mùa xuân trong suốt 40 năm ấy lặng lẽ qua khung cửa này.
 • Niềm tin đầu năm - Bình luận - Jan 05, 2019
 • Có một bài thơ - Tạp ghi - Dec 13, 2018
 • Từ xa nhìn về tổ quốc-4: thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai - Bình luận - Dec 08, 2018
 • Nội trú binh viện Bình Dân thời khói lửa 1968 -1970 - Linh tinh - Nov 21, 2018
 • Thu Tha Hương - Thơ - Nov 03, 2018
 • Từ xa nhìn về tổ quốc - 3 Việt Nam và nhất thể hóa - Bình luận - Oct 27, 2018
 • Vị trí lịch sử của Mẹ Nấm, một tù nhân lương tâm - Bình luận - Oct 25, 2018
 • Về đâu những mùa thu cũ - Tạp ghi - Oct 06, 2018
 • Từ xa nhìn về tổ quốc: Việt Nam trong thế giới vũ trang nguyên tử - Bình luận - Oct 04, 2018
 • Việt Nam từ mô hình nhà nước quản lý toàn diện đến mô hình nhà nước kiến tạo phát triển - Bình luận - Sep 19, 2018
 • Từ xa nhìn về tổ quốc- 1 - Bình luận - Aug 23, 2018
 • Việt Nam đang ở đâu? - Bình luận - Aug 11, 2018