vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 27, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lão Móc
Tất cả các bài của tác giả Lão Móc :
Ngay khi Tiến sĩ Luật sư Cù Huy Hà Vũ (CHHV) và vợ là luật sư Nguyễn Thị Dương Hà (NTDH) được Mỹ bốc ngay từ nhà tù VC đưa ra phi trường đưa tuốt qua Mỹ thì dư luận rùm beng lên về chuyện xuất khẩu đặc biệt của cậu công tử đỏ CHHV.
Thần Chết sợ ai? - Tạp ghi - Apr 26, 2014
Thần Chết, tức Tử Thần xưa nay vẫn là nỗi ám ảnh, lo sợ của đại đa số con người. Đông và Tây thuở giờ mang hai nền văn hóa khác biệt. Ai đó đã từng nói: Đông là Đông và Tây là Tây.
Cứ lâu lâu người ta lại thấy đảng CSVN cho xuất khẩu những người được gọi là tranh đấu cho tự do, dân chủ ở VN sang Mỹ. Cách đây 16 năm, ngày 01 tháng 9 năm 1998, nhà tranh đấu dân chủ Đoàn Viết Hoạt (ĐVH) được xuất khẩu qua Mỹ qua cửa khẩu San Francisco.
 • Lửa Trần Văn Bá tiếp tục cháy sáng! - Tạp ghi - Jan 18, 2014
 • Nhân dân Việt Nam phải biết ơn Lenin?! - Tạp ghi - Dec 21, 2013
 • Ăn mày đòi xôi gấc! - Tạp ghi - Nov 09, 2013
 • Khi ông Tào Tháo cười - Thơ - Oct 26, 2013
 • Tam bành, lục tặc - Tạp ghi - Oct 19, 2013
 • Một quan là sáu trăm đồng - Tạp ghi - Oct 12, 2013
 • Đám tương đại táng - Tạp ghi - Oct 11, 2013
 • Thác trong - Sống thừa - Tạp ghi - Sep 07, 2013
 • Chiếc áo mặc ngoài - Tạp ghi - Aug 24, 2013
 • Lời các em là lời sông núi - Thơ - May 25, 2013
 • Cộng Sản Việt Nam sẽ đột tử vì những hồi chuông báo tử đã vang lên - Tạp ghi - May 18, 2013
 • Chuyện Những thằng Tý, con Đào thời đại - Tạp ghi - May 11, 2013