vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 01, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
(Tiếp theo) Thưa Tôn giả, nghe vị ấy nói xong, lòng con háo hức mong mỏi muốn được gặp Đức Phật; nhưng con tự nhủ rằng hôm sau sẽ được cơ hội gặp Phật, nên con lấy làm vui mừng và yên tâm đi ngủ.
Khi Đức Phật trở lại du hóa tại nước Xá Vệ trong rừng Đồng Tử Thắng, đạo tràng Kỳ Hoàn, thì Trưởng giả Cấp Cô Độc mang bệnh hiểm nghèo; hôm ấy, Trưởng giả Cấp Cô Độc bảo một người làm sứ-giả đi đến đảnh lễ và thăm hỏi Đức Phật, rồi sau đó đến đảnh lễ Tôn giả Xá Lợi Phất.
Có một thời gian Tôn giả Đại Mục kiền Liên phụ trách trông coi việc dựng thiền thất tại vườn Lộc Dã; một hôm trong lúc Tôn giả đang đi kinh hành trên khoảng đất trống, Ma Vương hóa hình nhỏ xíu chui vào trong bụng của Tôn giả.
 • Tôn Giả Đại Mục Kiền Liên và Thiên Ma Vương - Biên khảo - Nov 06, 2020
 • Tu Ma Đề lấy chồng 3 - Biên khảo - Oct 31, 2020
 • Tu Ma Đề lấy chồng 2 - Biên khảo - Oct 24, 2020
 • Tu Ma Đề lấy chồng - Biên khảo - Oct 17, 2020
 • Những Lời Kiêu Mạn 2 - Biên khảo - Oct 10, 2020
 • Những Lời Kiêu Mạn - Biên khảo - Sep 26, 2020
 • Đề Bà Đạt Đa Tạo Tội 3 - Biên khảo - Sep 19, 2020
 • Đề Bà Đạt Đa Tạo Tội 2 - Biên khảo - Sep 12, 2020
 • Đề Bà Đạt Đa Tạo Tội - Biên khảo - Sep 05, 2020
 • Tỳ Kheo Thiện Túc Phá Giới 2 - Biên khảo - Aug 29, 2020
 • Tỳ Kheo Thiện Túc Phá Giới - Biên khảo - Aug 22, 2020
 • Tôn Giả Lại Tra Hòa La (3) - Biên khảo - Aug 08, 2020