vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 27, 2021
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Nghiệp báo nhân quả (3) - Biên khảo - Oct 23, 2021
(Tiếp theo) 3). NGHIỆP CĂN CỨ TRÊN SỰ BÁO ỨNG: Căn cứ trên sự báo ứng chia ra làm bốn loại: 1. Nghiệp nặng: Nhiệp nặng dù lành hay dữ cũng phải trổ quả ngay sau khi chết đến cõi tốt hay cõi xấu.
Nghiệp báo nhân quả (2) - Biên khảo - Oct 16, 2021
(Tiếp theo) 2). HÀNH ĐỘNG THIỆN ÁC GÂY NGHIỆP: A). HÀNH ĐỘNG THIỆN TẠO QỦA LÀNH: Sinh lên cõi Trời, cõi Thần hoặc cõi Người được giàu sang, địa vị quyền uy, mạnh khỏe sống lâu.
Nghiệp báo nhân qua - Biên khảo - Oct 09, 2021
I). NGHIỆP BÁO NHÂN QỦA LÀ GÌ? Nghiệp: Từ chữ Karmaphala (S) và Kammaphala (P), nghiệp là hành động từ ý nghĩ, tư tưởng, lời nói, đến việc làm, sinh bởi ý muốn, có tác ý; nếu không có ý muốn, không có tác ý sẽ không có nghiệp.
 • Giúp người vừa mới qua đời 2 - Biên khảo - Oct 02, 2021
 • Giúp người vừa mới qua đời - Biên khảo - Sep 25, 2021
 • Thăm hỏi người bệnh - Biên khảo - Sep 18, 2021
 • Đời là vô thường 2 - Biên khảo - Sep 11, 2021
 • Đời là vô thường - Biên khảo - Sep 04, 2021
 • Nhẫn Nhục 2 - Biên khảo - Aug 28, 2021
 • Nhẫn nhục - Biên khảo - Aug 21, 2021
 • Cư xử của Phật tử 2 - Biên khảo - Aug 14, 2021
 • Cư xử của Phật tử 1 - Biên khảo - Aug 07, 2021
 • Bố thí 3 - Biên khảo - Jul 31, 2021
 • Bố thí 2 - Biên khảo - Jul 24, 2021
 • Bố thí - Biên khảo - Jul 17, 2021