vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 22, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 61 - Biên khảo - Sep 16, 2017
4. Vọng tưởng dứt sạch, tâm chẳng sát hại: Nghĩa là khi tu hành quán chiếu tâm tư thì sẽ thấy vọng tưởng khởi lên không ngưng nghỉ, do đêm thì ngủ chiêm bao, ngày thì tưởng nhớ hết chuyện này đến việc khác.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 60 - Biên khảo - Sep 09, 2017
Ở Kinh Văn trước, Phật hỏi đại chúng về nguyên nhân của sự đạt viên thông, có 24 vị Thanh Văn đệ tử và Bồ Tát, mỗi vị đều trình bày nguyên nhân chứng đắc viên thông của mình.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 59 - Biên khảo - Sep 02, 2017
Đại ý về sự tu hành của Bồ Tát Quán Thế Âm bước đầu lìa bỏ chẳng dính mắc Thanh Trần được nhập dòng Thánh mà chỗ nghe không còn, chỗ nhập tịch tịnh, nên hai tướng “động tịnh” không còn sinh ra nữa.
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 58 - Biên khảo - Aug 26, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 57 - Biên khảo - Aug 19, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 56 - Biên khảo - Aug 12, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 55 - Biên khảo - Aug 05, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 54 - Biên khảo - Jul 29, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 53 - Biên khảo - Jul 22, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 52 - Biên khảo - Jul 15, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 51 - Biên khảo - Jul 08, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 50 - Biên khảo - Jul 01, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 49 - Biên khảo - Jun 24, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 48 - Biên khảo - Jun 17, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 47 - Biên khảo - Jun 10, 2017