vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 22, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Gia Phụng
Tất cả các bài của tác giả Trần Gia Phụng :
Những cuộc khởi nghĩa chống Pháp từ khởi thủy cho đến cuộc nổi dậy Thái Nguyên năm 1917 ở Bắc Kỳ, bao gồm những người thuộc lớp cựu học lớn tuổi. Cuộc khởi nghĩa của VNQDĐ năm 1930 là cuộc khởi nghĩa đầu tiên được lãnh đạo bởi lớp thanh niên tân học trẻ tuổi, khoảng chừng 18 đến 30.
Trong nhà tù, Nguyễn Thái Học viết thư bằng chữ Pháp gởi cho quốc hội Pháp, và cho viên toàn quyền Đông Dương. Lá thư gởi quốc hội Paris bị chận lại. Ký giả Louis Roubaud đã tóm lược lá thư nầy, sau đây là bản dịch: “Quý vị nghị sĩ, “Theo lẽ công bằng: mọi công dân đều có quyền muốn đất nước mình được tự do.
4. Pháp Khủng Bố - Sau vụ ám sát nầy, Pháp bắt được một học sinh trường Albert Sarraut tên là Léon Sanh ở số 25 phố Hàng Đào ngày mồng 4 Tết năm kỷ tỵ (13-2-1929). Trước đó Léon Sanh bị mật thám Pháp bắt quả tang đang rải truyền đơn tố cáo việc mộ phu của Bazin, và bị tòa Tiểu hình Hà Nội kết án sáu tháng tù treo.
 • Vụ án Yên Bái Không thành công thì thành nhân - Biên khảo - Dec 23, 2017
 • Lý do Bắc Việt Nam tấn công Nam Việt Nam - Biên khảo - Nov 18, 2017
 • Ai vi phạm Hiệp Định Genève ((20-7-1954)? - Biên khảo - Oct 28, 2017
 • Đảng Cộng Sản và Đảng Lao Động - Biên khảo - Oct 14, 2017
 • Lịch sử: ngôn ngữ và quan điểm - Linh tinh - Sep 09, 2017
 • Nhà nước cộng sản đầu tiên ở Á Châu - Biên khảo - Sep 02, 2017
 • Việt Minh cướp chính quyền ở Hà Nội tháng 8-1945 - Biên khảo - Aug 26, 2017
 • Có tật giật mình - Linh tinh - Jul 22, 2017
 • Diễn tiến tư tưởng Phan Châu Trinh - Biên khảo - Apr 08, 2017
 • Hồ Chí Minh có mấy vợ và bao nhiêu người tình lẻ ? - Biên khảo - Dec 31, 2016
 • Cộng sản Việt Nam và nhân quyền đàn gãy tai trâu - Bình luận - Dec 10, 2016
 • Hiện tượng ngụy tạo lịch sử - Biên khảo - Oct 22, 2016