vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 22, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Gia Phụng
Tất cả các bài của tác giả Trần Gia Phụng :
Lịch sử lá cờ vàng - Biên khảo - Apr 21, 2018
Chiều Thứ Ba 27-3-2018, tại Hội đồng Thành phố Toronto, 100% nghị viên hiện diện (38/38) đã bỏ phiếu chấp thuận đề nghị thượng kỳ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tại Kỳ đài quảng trường Nathan Phillips ở City Hall Toronto ngày Thứ Bảy 28-4-2018 nhân dịp Tưởng niệm Quốc hận 30-04 từ năm nay.
Phan Châu Trinh đỗ cử nhân năm 1900, đỗ phó bảng năm 1901, ra làm quan năm 1903. Năm sau (1904), Phan Châu Trinh đột ngột từ quan, trở về đời sống thường dân, hoạt động văn hóa chính trị tự do.
Chuyện sau Mậu Thân - Linh tinh - Mar 10, 2018
Sau 50 năm, báo chí, sách vở đã viết nhiều về Tết Mậu Thân (1968). Bài nầy chỉ xin trình bày sơ lược một đề tài mà chưa ai đề cập đến. Đó là “Chuyện sau Mậu Thân”. Những câu chuyện sau Mậu Thân có thể chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn đầu từ 1968 đến 1975.
 • Những ngôi mộ tập thể ở Huế - Biên khảo - Feb 24, 2018
 • Mật lệnh tấn công tết Mậu Thân - Biên khảo - Feb 15, 2018
 • Tại sao đổi lịch tết Mậu Thân? - Biên khảo - Feb 03, 2018
 • Toàn cảnh trước biến cố Mậu Thân (1968) - Biên khảo - Jan 27, 2018
 • Vụ án Yên Bái Không thành công thì thành nhân 4 - Biên khảo - Jan 13, 2018
 • Vụ án Yên Bái Không thành công thì thành nhân (3) - Biên khảo - Jan 06, 2018
 • Vụ án Yên Bái Không thành công thì thành nhân (2) - Linh tinh - Dec 30, 2017
 • Vụ án Yên Bái Không thành công thì thành nhân - Biên khảo - Dec 23, 2017
 • Lý do Bắc Việt Nam tấn công Nam Việt Nam - Biên khảo - Nov 18, 2017
 • Ai vi phạm Hiệp Định Genève ((20-7-1954)? - Biên khảo - Oct 28, 2017
 • Đảng Cộng Sản và Đảng Lao Động - Biên khảo - Oct 14, 2017
 • Lịch sử: ngôn ngữ và quan điểm - Linh tinh - Sep 09, 2017