vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 27, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Gia Phụng
Tất cả các bài của tác giả Trần Gia Phụng :
Vừa qua, trong kỳ thi Trung học Phổ thông ở trong nước, điểm thi môn lịch sử thấp hơn bao giờ cả. Lý do đơn giản là vì học sinh không thích học môn lịch sử nên không thuộc lịch sử và điểm thi môn lịch sử bị thấp.
Hiện tượng Ukraine - Tin quốc tế - Mar 19, 2022
Điều dễ nhận thấy là các nước Đông Âu luôn luôn nằm giữa hai thế lực chính trị quan trọng. Trước đây là đế quốc Áo-Hung ở phía tây, và đế quốc Nga về phía đông. Từ thế chiến thứ hai (1939-1945), các nước Đông Âu nằm giữa Đức Quốc Xã và Liên Xô.
Trước ngày 30-4-1975 - Biên khảo - May 08, 2021
Trần Gia Phụng Trong chiến tranh 1954-1975 vừa qua trên đất nước chúng ta, cả Bắc Việt Nam (BVN) và Nam Việt Nam (NVN) đều không sản xuất được vũ khí và đều nhờ nước ngoài viện trợ.
 • Những trại tù học tập cải tạo sau ngày 30-4-1975 - Linh tinh - May 01, 2021
 • Trước trận Hoàng Sa - Biên khảo - Jan 30, 2021
 • Công hay tội? - Bình luận - Sep 12, 2020
 • Kế thứ ba của Tôn Tử - Biên khảo - May 30, 2020
 • Hiệp định Genève không quy định tổng tuyển cử - Biên khảo - May 16, 2020
 • Chuyện cổng dinh Độc Lập ngày 30-4-1975 - Biên khảo - May 09, 2020
 • Cụ Biden và vấn đề Việt Nam - Bình luận - May 09, 2020
 • Cây Cộng Sản - Biên khảo - Feb 29, 2020
 • Lá diêu bông và Cộng Sản Việt Nam - Linh tinh - Feb 22, 2020
 • Quan hệ Hoa Kỳ - Trung Cộng - Biên khảo - Dec 21, 2019
 • Những chuyện bên lề Hiệp định Genève - Biên khảo - Jul 27, 2019
 • Việc ướp xác Hồ Chí Minh - Linh tinh - Jun 29, 2019