vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 24, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu (199) - Biên khảo - Jan 19, 2019
Tham vọng của Othello Khanh là muốn tiếp cận nhiều đối tượng khán giả ở nhiều quốc gia muốn tìm hiểu về đất nước Việt Nam. Ông khẳng định, Sài Gòn nhật thực, không phải là phim nước ngoài mà là phim Việt Nam làm theo tiêu chuẩn quốc tế.
Bộ Thư Mục Trích Yếu 198 - Biên khảo - Jan 12, 2019
Phan-tiên-sinh, cũng như Tố-Như-Tử, cũng như thi-nhân Tàu, đã cảm thấy tình-cảm của những người giàu tình nhân-loại, cho nên tiên-sinh mới : Vội về thêm lấy của nhà, Câu thần lại mượn Bút-hoa vẽ-vời Thưa rằng : đừng lấy làm chơi, Cỗi-nguồn cũng ở lòng người mà ra.
Bộ Thư Mục Trích Yếu 197 - Biên khảo - Jan 05, 2019
1282.- PHẠM THÀNH NHÂN HỒNG SƠN. Bữa tiệc Truyện Kiều, của Phạm Thành Nhân, và Hơn 43 triệu đồng ủng hộ trẻ khuyết tật, của Hồng Sơn, trong báo Tuổi Trẻ số 248/2008 (5571), ngày 10-9-2008, tr.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 196 - Biên khảo - Dec 29, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 195 - Biên khảo - Dec 22, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (194) - Biên khảo - Dec 15, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (193) - Biên khảo - Dec 08, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (192) - Biên khảo - Dec 01, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (191) - Biên khảo - Nov 23, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (190) - Biên khảo - Nov 17, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (189) - Biên khảo - Nov 10, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (188) - Biên khảo - Nov 03, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 187 - Biên khảo - Oct 27, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (186) - Biên khảo - Oct 20, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (185) - Biên khảo - Oct 13, 2018