vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 30, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu 378 - Biên khảo - Jun 25, 2022
Benkei’s strong will to guard Yoshitsune kept his body “firm as rock and hard as bronze” (Du 131)--just like Tu Hai in the story--and this shows how devoted and committed he was. I feel that Benkei and Tu Hai were somewhat similar.
Bộ Thư Mục Trích Yếu 377 - Biên khảo - Jun 18, 2022
Không phải tinh thần Sôvanh, đề cao dân tộc ta mà chúng ta nhận định như vậy. Một kiệt tác thì phải được dân tộc mình và cả thế giới công nhận. Truyện Kiều đáp ứng tiêu chuẩn này, còn Kim Vân Kiều truyện (Tầu) thì không.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (376) - Biên khảo - Jun 11, 2022
Có lẽ xuất phát từ quan niệm “dương sao âm vậy”, nên trong khi người còn sống lo dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất, mới mẻ để đón Tết thì họ cũng làm như thế đối với những người quá cố.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 375 - Biên khảo - Jun 03, 2022
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 374 - Biên khảo - May 28, 2022
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 373 - Biên khảo - May 21, 2022
 • Bo Thu Muc Trich Yeu 372 - Biên khảo - May 14, 2022
 • Bo Thu Muc Trich Yeu 371 - Biên khảo - May 07, 2022
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (369) - Biên khảo - Apr 22, 2022
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (368) - Biên khảo - Apr 15, 2022
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (367) - Biên khảo - Apr 08, 2022
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (366) - Biên khảo - Apr 02, 2022
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (365) - Biên khảo - Mar 25, 2022
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (364) - Biên khảo - Mar 19, 2022
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (363) - Biên khảo - Mar 11, 2022