vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 21, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu (225) - Biên khảo - Jul 20, 2019
Tôi cho rằng cõi mới đúng và hay; người ta vẫn nói cõi đời, cõi tiên, cõi trên, cõi sống, cõi chết... Chính cụ Nguyễn Du cũng viết cõi người ta, cõi hồng trần.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (224) - Biên khảo - Jul 13, 2019
Tóm lại, hình như không có cách nào để biện bạch một cách ổn thỏa rằng cái ước lệ trong câu Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao của Nguyễn Du lại không phải là một ước lệ.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (223) - Biên khảo - Jul 05, 2019
Bản Kiều do Chiêm Vân Thị chú đính, Lê Mạnh Liêu phiên dịch và phụ chú (có nhan đề là Thúy-Kiều truyện tường chú) do Nha Văn hóa, Bộ Giáo dục và Thanh niên (Sài Gòn) tái bản lần thứ nhất năm 1973, cũng đã in lại nguyên văn chữ Hán của nguyên truyện (có cả phiên âm Hán Việt) và dịch ra đại khái như đã trích từ TKĐC của Phạm Đan Quế trên đây.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (222) - Biên khảo - Jun 29, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (221) - Biên khảo - Jun 22, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (220) - Biên khảo - Jun 15, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (219) - Biên khảo - Jun 08, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (218) - Biên khảo - Jun 01, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (217) - Biên khảo - May 25, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (216) - Biên khảo - May 18, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (215) - Biên khảo - May 11, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (214) - Biên khảo - May 04, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (213) - Biên khảo - Apr 27, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (212) - Biên khảo - Apr 20, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (211) - Biên khảo - Apr 13, 2019