vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 20, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu (233) - Biên khảo - Sep 14, 2019
Cùng ở đây là chỗ hoặc lúc đến đấy là hết giới hạn của một cái gì như đã giảng trong Từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê chủ biên. Còn chữ hòng ở đây mà hiểu là gần sắp như Đào Duy Anh đã giảng trong Từ điển Truyện Kiều thì không đúng vì đây chỉ là một cái nghĩa mới mà trước kia nó không hề có.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (232) - Biên khảo - Sep 07, 2019
Các nhà chú giải Truyện Kiều đã giảng sai, đáng lẽ phải sửa sai thì nhiều nhà biên soạn từ điển lại nói theo họ nên đã gán cho danh ngữ tuần trăng cái nghĩa mà nó không hề có.
Bộ Thư Mục Trích Yếu 231 - Biên khảo - Aug 31, 2019
Sự hành hình này chẳng những không đúng với luật của tiếng Việt mà còn làm cho hồn thơ của Nguyễn Du, tuy là thơ tự sự nhưng đầy chất trữ tình, tan biến đi hết. Câu 433 nằm trong trích đoạn kể chuyện Kiều xé rào (dĩ nhiên là rào cản của đạo đức và ý thức hệ phong kiến) sang gặp Kim Trọng lần thứ hai ngay trong một đêm.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (230) - Biên khảo - Aug 24, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (229) - Biên khảo - Aug 17, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (228) - Biên khảo - Aug 10, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (227) - Biên khảo - Aug 03, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (226) - Biên khảo - Jul 27, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (225) - Biên khảo - Jul 20, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (224) - Biên khảo - Jul 13, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (223) - Biên khảo - Jul 05, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (222) - Biên khảo - Jun 29, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (221) - Biên khảo - Jun 22, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (220) - Biên khảo - Jun 15, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (219) - Biên khảo - Jun 08, 2019