vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 18, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư ục Trích Yếu 137 - Biên khảo - Nov 11, 2017
789.- TRƯƠNG HOA. “Tiếp nhận “Truyện Kiều” bằng tiếng Ba Lan”, Tin, ảnh: Trương Hoa, trên Báo Thanh Niên Online http://www.baomoi.com/Home/HocBong/www.thanhnien.com.vn/Tiep-nhan-Truyen-Kieu-bang-tieng-Ba-Lan/6505734.
Boộ Thư Mục Trích Yếu 136 - Biên khảo - Nov 04, 2017
10 Tại ná du du bách niên đích bi thảm nhân hoàn, Mệnh vận dữ tài hoa tổng thị tương táng hựu tương phương Đương kinh lịch liễu nhất trường thương tang đích kiếp... Hồi đầu vãng sự, tâm đầu tiện dũng khởi vô hạn đích ưu thức Giá nhất diện phong doanh, ná nhất diện khuy khiếm, tịnh phi hãn kiến Tạo vật chủ đích thiên tính bản lai tựu quân ư đố kị hồng nhan.
Boộ Thư Mục Trích Yếu 135 - Biên khảo - Oct 28, 2017
Một người am hiểu đất nước-con người-văn hoá Việt Nam như La Trường Sơn không thể không yêu mến, quý trọng Truyện Kiều, đỉnh cao và là hiện tượng tích tụ mọi tinh hoa văn hoá, văn học của Việt Nam thời trung đại.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 134 - Biên khảo - Oct 21, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 133 - Biên khảo - Oct 14, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 132 - Biên khảo - Oct 07, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 131 - Biên khảo - Sep 30, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 130 - Biên khảo - Sep 23, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 129 - Biên khảo - Sep 16, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 128 - Biên khảo - Sep 09, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 127 - Biên khảo - Sep 02, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 126 - Biên khảo - Aug 26, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 125 - Biên khảo - Aug 19, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 124 - Biên khảo - Aug 12, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 123 - Biên khảo - Aug 05, 2017