vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
March 06, 2021
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu (310) - Biên khảo - Mar 06, 2021
Hoặc nhìn Kiều từ phương diện hình thức thuần tuý (tức hình thức của hình thức) nên thường chỉ chú ý đến câu chữ, vần, điệu... Gần đây đã xuất hiện những cách đọc khác chú trọng nhiều đến nghệ thuật (tức hình thức của nội dung và nội dung của hình thức).
Bộ Thư Mục Trích Yếu (309) - Biên khảo - Feb 27, 2021
Thường thì dễ chuyển từ phương pháp này sang phương pháp khác sau một lần thu hoạch hoa lợi. 1742.- ĐỖ LAI THUÝ. Đào Duy Anh - Ngậm đá lấp biển, của Đỗ Lai Thuý, trên LM http://www.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (308) - Biên khảo - Feb 20, 2021
Công trình tâm huyết nhất của Hoàng Xuân Hãn, có lẽ, là nghiên cứu Truyện Kiều. Ông đã có ý thức tìm kiếm tư liệu từ những năm 1936-1937, nhưng phải đến năm 1945, khi bị bắt vào Hoả Lò, được phép mang theo một bản Kiều thì công việc mới thực sự bắt đầu.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (307) - Biên khảo - Feb 11, 2021
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (306) - Biên khảo - Feb 06, 2021
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (305) - Biên khảo - Jan 30, 2021
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (304) - Biên khảo - Jan 23, 2021
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (303) - Biên khảo - Jan 16, 2021
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (302) - Biên khảo - Jan 09, 2021
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (301) - Biên khảo - Jan 01, 2021
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (300) - Biên khảo - Dec 25, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (299) - Biên khảo - Dec 19, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (298) - Biên khảo - Dec 12, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (297) - Biên khảo - Dec 05, 2020
 • Tôn Giả Xá Lợi Phất và Trưởng Giả Cấp Cô Độc 3 - Biên khảo - Nov 27, 2020