vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
March 19, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu 155 - Biên khảo - Mar 17, 2018
Sẵn đây, ta đúc một tòa thiên nhiên Thầy nhấn mạnh hai tiếng Rõ ràng và thay bốn chữ Dày dày sẵn đúc trong câu Kiều bằng chữ Sẵn đây, ta đúc... như muốn nói: trông thấy rõ ràng trước mắt, sẵn đây ta đúc.
Bộ Thư Mục Trích Yếu 154 - Biên khảo - Mar 10, 2018
Vẻ mặt các cô cứ phơi phới khi chìa ra những xấp vé số mỏng manh, trông chẳng chút lam lũ, khắc khổ do cái nghề cuốc bộ, dãi nắng dầm mưa này đem lại. Nhìn các cô trong áo soa, quần bóng, nước hoa thoang thoảng, điện thoại di động réo rắt, luôn tươi cười, mắt lúng liếng mời mọc, chúng tôi lờ mờ hiểu ra một kỹ nghệ vé số xổ liền đang được các đấng mày râu rỉ tai.
Bộ Thư Mục Trích Yếu 153 - Biên khảo - Mar 03, 2018
Và còn có rất nhiều tình tiết khác dù dựa vào thực tế cũng có thể bị thay đổi dưới ngòi bút hư cấu của tiểu thuyết gia miễn là cốt truyện trở nên hay và hấp dẫn người đọc.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 152 - Biên khảo - Feb 24, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 151 - Biên khảo - Feb 15, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 150 - Biên khảo - Feb 10, 2018
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 149 - Biên khảo - Feb 03, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 148 - Biên khảo - Jan 27, 2018
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 147 - Biên khảo - Jan 20, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 146 - Biên khảo - Jan 13, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 145 - Biên khảo - Jan 06, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 144 - Biên khảo - Dec 30, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 143 - Biên khảo - Dec 23, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 142 - Biên khảo - Dec 16, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 140 - Biên khảo - Dec 02, 2017