vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 06, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu (279) - Biên khảo - Aug 01, 2020
Âm Nôm Nam bộ trong văn bản Duy Minh Thị chứng tỏ rằng văn bản Truyện Kiều đã có sự tham gia của vị cư sĩ thành Gia Định. Và như vậy, khả năng biến động văn bản càng nhiều hơn.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (278) - Biên khảo - Jul 25, 2020
Phải chăng là vì trong trường hợp để biểu ý cái dây đàn bị dùng (chùng), thì người viết chữ Nôm xưa đã ý nhị thêm bộ chấm thủy @cho nó ra cái vẻ mềm-như-nước, không căng? Nếu quả như thế, không hiểu đây là sự tinh tế của chữ Nôm, tinh tế của người cho khắc bản 1871, hay tinh tế của chính tác giả Truyện Kiều? Là tôi cứ nghĩ vẩn vơ như vậy chứ chưa dám đoan chắc bề nào Nhưng cũng mừng rằng: kì cục hàng năm trời, tôi đã nhận thêm được một phương ngữ Truyện Kiều.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (277) - Biên khảo - Jul 18, 2020
Nói Chuyện Với Học-Giả Trần Văn Tích, của Đào Huy Đán, trong TCLV, số 115, 3-1994, tr. 41-47.- Trích đđvv. nàng Kiều: Đào Huy Đán : Thưa anh, xin anh cho biết qua tiểu sử. Trần Văn Tích : Tôi sinh năm Nhâm Thân 1932.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (276) - Biên khảo - Jul 11, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (275) - Biên khảo - Jul 03, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (274) - Biên khảo - Jun 27, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 273 - Truyện ngắn - Jun 20, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (272) - Biên khảo - Jun 13, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (271) - Biên khảo - Jun 06, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (270) - Biên khảo - May 30, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (269) - Biên khảo - May 23, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (268) - Biên khảo - May 16, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (267) - Biên khảo - May 09, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (266) - Biên khảo - May 02, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (265) - Biên khảo - Apr 25, 2020