vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 21, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu 129 - Biên khảo - Sep 16, 2017
Hoặc không hiểu tính ước lệ của con số 2 và chữ tuần là 10 ngày trong câu: Tuần trăng thấm thoắt nay đà thêm hai. Không hiểu tuần trăng theo tuần (thượng tuần, trung tuần, hạ tuần), có người lại cho rằng Nguyễn Du sai lầm khi đã kéo dài mùa xuân gặp gỡ Kim - Kiều dài ra đến 5 tháng, từ đó đặt vấn đề cần định lại giá trị của Đoạn trường tân thanh tác phảm được coi là đại tác phẩm.
Bộ Thư Mục Trích Yếu 128 - Biên khảo - Sep 09, 2017
Phụlục mấy việc xảy ra sau khi ấnhành cuốn KimVânKiều : - Kiều bị đề thơ chỉtrích, tr. 561.- Việc dịch trộm Truyện Kiều ra Thanh Tâm Tài Nhân, tr. 562. Đôi lời về đính giải giả truyện Kim Vân Kiều.
Bộ Thư Mục Trích Yếu 127 - Biên khảo - Sep 02, 2017
2. Truyện Kiều của Nguyễn Du sẽ xác lập kỷ lục mới của Việt Nam?, Tin, ảnh: Huyền Thanh, trên LM http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.vanhoa.tinvanhoa.35886.qdnd ngày 04/06/2008, 4 tr. với 3 ảnh màu: Anh Nguyễn Văn Tân đang chăm chú viết những câu Kiều trên đá, Những viên đá cuội được xếp theo trang trên giá và Hai câu thơ Kiều đầu tiên trên đá.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 126 - Biên khảo - Aug 26, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 125 - Biên khảo - Aug 19, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 124 - Biên khảo - Aug 12, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 123 - Biên khảo - Aug 05, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 122 - Biên khảo - Jul 29, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 121 - Biên khảo - Jul 22, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 120 - Biên khảo - Jul 15, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 119 - Biên khảo - Jul 08, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 118 - Biên khảo - Jul 01, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 117 - Biên khảo - Jun 24, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 116 - Biên khảo - Jun 17, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 115 - Biên khảo - Jun 10, 2017