vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 12, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu (241) - Biên khảo - Nov 09, 2019
Tóm lại, hiệu của Nguyễn Hữu Lập là Tiểu Tô Lâm còn tự của ông là Noạ Phu hoặc Nhu Phu. Cá nhân chúng tôi thì chọn hai tiếng Noạ Phu”. 1560.- AN CHI. “Chuyện Đông chuyện Tây”, của An Chi trả lời 2 độc giả hỏi về CNTK, trong TCKTNN số 568, ngày 20-5-2006, tr.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (240) - Biên khảo - Nov 02, 2019
Vì vậy nên ông Nguyễn Khắc Bảo mới dẫn lại phần đó để phân tích rồi khẳng định: “Vậy việc ông An Chi chỉ tích dẫn đoạn sau lời của học giả Nguyễn Tài Cẩn thì có khác chi chỉ dẫn độc giả quan sát cái đuôi con voi rồi lấy đó để nói rằng bức vẽ con voi là sai.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (239) - Biên khảo - Oct 26, 2019
Tại sao trăm năm lại không phải cent ans mà là “de tout temps”? De tout temps là “bao giờ cũng có”, “luôn luôn” (theo Từ điển Pháp Việt của ACCT, Pháp) còn cụ Nguyễn Du thì chỉ hạn chế trong vòng 100 năm (một đời người) mà thôi! AN CHI: Chúng tôi cho rằng ở đây, người đã hiểu đúng ý của Nguyễn Du là Abel des Michels.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (239) - Biên khảo - Oct 26, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (238) - Biên khảo - Oct 19, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (237) - Biên khảo - Oct 12, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (236) - Biên khảo - Oct 05, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (235) - Biên khảo - Sep 28, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (234) - Biên khảo - Sep 21, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (233) - Biên khảo - Sep 14, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (232) - Biên khảo - Sep 07, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 231 - Biên khảo - Aug 31, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (230) - Biên khảo - Aug 24, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (229) - Biên khảo - Aug 17, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (228) - Biên khảo - Aug 10, 2019