vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 09, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu (262) - Biên khảo - Apr 04, 2020
Phiên dịch sao cho xuôi mà vẫn giữ được ý của tác giả là muốn tả cô Thúy Vân phúc hậu, hiền lành, tuy không tài hoa bằng cô chị. Tả cái chí tự do vẫy vùng của Từ Hải, vẫn có nhà khoa bảng dịch sai câu sau đây, vì ông hiểu sai nghĩa chữ đàn: Gươm đàn nửa, gánh non sông một chèo.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (261) - Biên khảo - Mar 28, 2020
Phải ngộ rằng cái chân lý mà ta muốn kiếm tìm là trạng thái của một người lữ hành đang đi và chưa đến.... 1662.- DIÊN NGHỊ. Nghệ Thuật Truyện Kiều với Giáo Sư Đặng Cao Ruyên, của Diên Nghị Dương Diên Nghị, trong VNTB, số 5285, ngày 3, 4.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (260) - Biên khảo - Mar 21, 2020
Họ biết đối tượng của họ đóng kịch nhưng họ vẫn cứ đóng kịch. Hoạn Thư vờ như không biết Hoa Nô là vợ bé của anh chồng của Thị, Thúc Kỳ Tâm vờ như chưa từng gập, chưa từng yêu mê, chưa từng một lần ôm ấp, hôn hít Hoa
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (259) - Biên khảo - Mar 14, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (258) - Biên khảo - Mar 07, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (257) - Biên khảo - Feb 29, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (256) - Biên khảo - Feb 22, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (255) - Biên khảo - Feb 15, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (254) - Biên khảo - Feb 08, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (253) - Biên khảo - Feb 01, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (252) - Biên khảo - Jan 24, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (251) - Biên khảo - Jan 18, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (250) - Biên khảo - Jan 11, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (249) - Biên khảo - Jan 04, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (248) - Biên khảo - Dec 28, 2019