vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 27, 2021
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu (343) - Biên khảo - Oct 23, 2021
Trong Đoạn Trường Tân Thanh khi Kim Kiều tái hợp, Thúy Vân khuyên chị kết duyên lại với Kim Trọng: Đào non sớm kịp xe tơ kịp thì... 5.- Đào Hoa: Tức là hoa cây đào cũng là một ngôi sao trong số tử vi.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (342) - Biên khảo - Oct 16, 2021
Góp sức phục nguyên văn bản Truyện Kiều Đầu năm Bính Tuất - 2006, đến nhà riêng mừng thọ GS Cẩn 80 tuổi, tôi được ông tặng một công trình mới: Tư liệu Truyện Kiều : Từ bản Duy Minh Thị đến bản Kiều Oánh Mậu.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (341) - Biên khảo - Oct 09, 2021
Và, ai cũng yêu mùa xuân vì mùa xuân là mùa gợi cảm nhất. Trong văn chương Việt, không biết bao nhiêu nhân vật đã viết về Chúa Xuân... Tóm lại, Hồ Xuân Hương, theo những tài liệu và lập luận của Giáo Sư Hoàng Xuân Hãn và Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh, không phải là một nhân vật huyền thoại trong văn học.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (340) - Biên khảo - Oct 02, 2021
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (339) - Biên khảo - Sep 25, 2021
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (338) - Biên khảo - Sep 18, 2021
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (337) - Biên khảo - Sep 11, 2021
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (335) - Biên khảo - Aug 28, 2021
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (334) - Biên khảo - Aug 21, 2021
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (332) - Biên khảo - Aug 07, 2021
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (331) - Biên khảo - Jul 31, 2021
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (330) - Biên khảo - Jul 23, 2021
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (329) - Biên khảo - Jul 17, 2021
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (328) - Biên khảo - Jul 10, 2021
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (327) - Biên khảo - Jul 03, 2021