vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 19, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lê Văn Xương
Tất cả các bài của tác giả Lê Văn Xương:
Học thuyết Trump 4 - Bình luận - Apr 14, 2018
Bằng cách giao toàn bộ quyền hành cho Tập Cẩm Bình về chính trị, kinh tế cũng như quân sự, để Tập cai trị nước Tầu như kiểu Mao Trạch Đông khi xưa. Tập cho tuyên bố đường biển chín đoạn (lưỡi bò), cho san lấp các dải san hô tại Biển Đông để lập căn cứ, bí mật mở kinh đào Kra băng qua lãnh thổ Thái Lan, phát động kế hoạch OBOR để chiếm toàn bộ Eurasia.
Học thuyết Trump 3 - Biên khảo - Apr 07, 2018
Nên Mỹ không bao giờ phát động chiến tranh trước, chỉ có việc các nước gây chiến rồi kéo Mỹ phải nhập cuộc mà thôi. Khi nỗ lực thuyết phục China đã vượt qua giới hạn cho phép, China công khai đe dọa an ninh toàn cầu, nhiều nước muốn ngả theo China và Nga để có viện trợ không điều kiện cũng như hàng hóa giá rẻ.
Học thuyết Trump 2 - Biên khảo - Mar 31, 2018
Chỉ một chút sơ xuất sẽ đẩy Mỹ vào thế bị sa lầy ở Trung Á, đó là bãi sập do cực đoan Hồi Giáo tạo ra. Nếu Mỹ thất bại tại đó thì cuối cùng China sẽ là thế lực hưởng lợi nhất.
 • Học thuyết Trump - Biên khảo - Mar 24, 2018
 • Trật tự China vs trật tự Mỹ 4 - Biên khảo - Nov 05, 2016
 • Trật tự China vs trật tự Mỹ 3 - Biên khảo - Oct 29, 2016
 • Trật tự China vs trật tự Mỹ 2 - Biên khảo - Oct 22, 2016
 • Trật tự China vs trật tự Mỹ - Biên khảo - Oct 15, 2016
 • Khủng hoảng nơ 2016 - 12 (hết) - Biên khảo - Jul 09, 2016
 • Khủng hoảng nơ 2016 - 11 - Biên khảo - Jul 02, 2016
 • Khủng hoảng nợ 2016 -10 - Biên khảo - Jun 25, 2016
 • Khủng hoảng nợ 2016 -9 - Biên khảo - Jun 18, 2016
 • Khủng hoảng nợ 2016 - 8 - Biên khảo - Jun 11, 2016
 • Khủng hoảng nơ 2016 - 7 - Biên khảo - Jun 04, 2016
 • Khủng hoảng nợ 2016 - 6 - Biên khảo - May 28, 2016