vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 38 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 29, 2023
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Thiên Thịnh
Tất cả các bài của tác giả Trần Thiên Thịnh:
Về đâu ??? - Linh tinh - May 05, 2007
Về đâu? Đó là một câu hỏi trong mỗi một con người chúng ta. Nhất là những khi chúng ta gặp điều không may trong cuộc sống. Tôi gặp và quen biết anh rất tình cờ. Lúc đó tôi vừa mới từ Việt Nam qua du học.