vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 02, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lưu An Khang
Tất cả các bài của tác giả Lưu An Khang:
Mạnh Mẫu dạy con - Linh tinh - Aug 11, 2007
LUẬN CỔ Thuở ấu thơ, nhà thầy Mạnh Tử ở gần nghĩa địa. Hàng ngày nhìn thấy cảnh thiên hạ đào huyệt, chôn cất, khóc lóc, Mạnh Tử bắt chước làm y như thế. Mẹ ông thấy vậy, nói rằng: “Chỗ này không phải cho con ta ở”, rồi dọn nhà đi nơi khác gần chợ.
Lời khuyên người làm quan - Tạp ghi - Jul 21, 2007
LƯU AN KHANG LUẬN CỔ Liễu Tôn Nguyên, người Hà Đông (thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc), đỗ tiến sĩ đời Đường, làm quan đến chức Thứ Sử, có biệt tài về thi văn, hoạt bát và linh mẫn.
Sống lâu, sống mãi ? - Tạp ghi - Jun 23, 2007
LUẬN CỔ Một hôm, Mạnh Tôn Dương vặn hỏi Dương Tử: “Có người vì quá yêu thân mình, yêu đời, cầu mong được sống mãi, ngài thấy sao ?” Dương Tử đáp: “Lẽ sinh diệt của vạn vật là hẳn nhiên, làm sao sống mãi được !” - Vậy thì mong sống lâu được chăng? - Sống lâu nào dễ được? Đâu phải muốn là được.
 • Chồn đội lốt cọp - Tạp ghi - Jun 16, 2007
 • Thù riêng, nghĩa công - Linh tinh - Jun 09, 2007
 • Viên quan liêm chính - Tạp ghi - Jun 02, 2007
 • Đổi trắng thay đen - Linh tinh - May 26, 2007
 • Làm nhà cỏ là phải thế - Tạp ghi - May 12, 2007
 • Không nhận tặng vật phi nghĩa - Linh tinh - Apr 28, 2007
 • Đức Khổng Tử với trí và nhân - Tạp ghi - Apr 21, 2007
 • Giữ tâm hứa - Linh tinh - Apr 14, 2007
 • Chân tài - Linh tinh - Apr 07, 2007
 • Tài tiễn — ngôn tiễn - Tạp ghi - Mar 31, 2007
 • Tài ứng đối của Thái Tử Thiệu - Tạp ghi - Mar 29, 2007
 • Nhường thiên hạ - Linh tinh - Mar 29, 2007