vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 20, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Vũ Linh
Tất cả các bài của tác giả Vũ Linh:
TT Trump đang thắng hay thua? - Bình luận - Sep 15, 2018
Nếu quý vị là một du khách từ Cung Trăng mới xuống thăm địa cầu, bất kể là phi thuyền đáp xuống Orange County hay New York City, hay ngay cả Paris, Bombay, Caracas,..., quý vị sẽ có cảm tưởng như dân Mỹ bị đầu độc với thuốc mất trí nào đó, đã đổ xô đi bầu cho một tay vừa khùng vừa bất tài làm tổng thống thế giới, và ông này đang lôi cả thế giới vào .
Cuộc chiến của TT Trump - Bình luận - Sep 08, 2018
Thời gian qua, tin tức dồn dập những vụ đánh TT Trump tập thể. Dường như đã có một nỗ lực ở tầm mức quốc gia lo phối hợp những tấn công chống Trump. Cho tới nay, những tấn công riêng rẽ cho dù nhiều đến ngộp thở, cũng vẫn là những hành động có tính độc lập riêng rẽ, thiếu một sự phối hợp nhịp nhàng.
(Bản tiếng Anh: My vantage point: American politic) Bầu cử tất có hậu quả Tổng Thống Barack Obama Cách đây khoảng một năm rưỡi, nước Mỹ bầu ông Donald J. Trump làm tổng thống thứ 45.
 • Các vụ án Manafort và Cohen - Bình luận - Sep 01, 2018
 • Vấn đề Omarosa - Bình luận - Aug 25, 2018
 • Truyền thông Mỹ - Bình luận - Aug 18, 2018
 • Kinh tế: Obama Trump - Bình luận - Aug 11, 2018
 • Tỵ nạn Việt và TT Trump - Bình luận - Aug 04, 2018
 • Võ sĩ Trump đi Âu Châu - Bình luận - Jul 21, 2018
 • Thẩm phán TCPV Kavanaugh - Bình luận - Jul 20, 2018
 • Những khó khăn, cũ và mới - Bình luận - Jul 14, 2018
 • Câu chuyện Tối Cao Pháp Viện - Bình luận - Jul 07, 2018
 • Câu chuyện cách ly trẻ em - Bình luận - Jun 30, 2018
 • Trump Kim đảo lộn thế giới - Bình luận - Jun 23, 2018
 • Câu chuyện kỳ thị - Bình luận - Jun 16, 2018