vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 30, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Vũ Linh
Tất cả các bài của tác giả Vũ Linh:
Tuần rồi, chúng ta đã có dịp nhìn qua thành tích cụ thể của cụ Biden, hay chính xác hơn, vài đại họa cụ thể, trước mắt mà cụ Biden đang mang lại cho nước Mỹ, cùng với những chiêu trò múa may quay cuồng của cụ, không phải để cứu chữa gì, mà chỉ để.
Biden tìm phao để khỏi chết chìm - Bình luận - Jun 18, 2022
Thông thường, với hầu hết các tổng thống, năm đầu thường được gọi là năm trăng mật nghĩa là dân Mỹ rất rộng lượng, chấp nhận những thiếu sót sai lầm của tân tổng thống trong năm đầu, với kỳ vọng những năm tới sẽ tốt đẹp hơn, xứng đáng với lá phiếu của họ.
Thảm trạng súng đạn - Bình luận - Jun 11, 2022
Một đám người vô tội chết. Hậu quả của một hành động khùng của một tên điên. Cả nước bị sốc. Các chính trị gia tranh đạp nhau để nhẩy lên sân khấu chính trị hò hét, cơ hội ngàn vàng, nhất là trong năm có bầu cử! CH và DC xỉa tay đổ thừa lẫn nhau.
 • Kỳ thị chủng tộc: thật hay phịa? - Bình luận - Jun 04, 2022
 • Tự do ngôn luận hay tự do ngôn loạn? - Bình luận - May 28, 2022
 • Trận chiến văn hóa chống thức tỉnh - Bình luận - May 14, 2022
 • Trách nhiệm mất nước - Bình luận - May 07, 2022
 • TT Kennedy và Việt Nam - Bình luận - Apr 30, 2022
 • Khi ông Tây bàn chính trị Mỹ - Bình luận - Apr 23, 2022
 • Nguy cơ Trung Cộng - Bình luận - Apr 16, 2022
 • Biden một đại họa thế giới - Bình luận - Apr 09, 2022
 • Hũ mắm Hunter Biden - Bình luận - Apr 02, 2022
 • Ukraine - ánh sáng cuối đường hầm? - Bình luận - Mar 26, 2022
 • Ukraine - cỡi lưng cọp - Bình luận - Mar 19, 2022
 • Gấu điên mà thế giới bó tay - Bình luận - Mar 12, 2022