vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 26, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Vũ Linh
Tất cả các bài của tác giả Vũ Linh:
Giành ghế Tối Cao Pháp Viện - Bình luận - Oct 24, 2020
Tuần qua, tin tức thời sự đã hoàn toàn bị khống chế bởi cuộc điều trần tại thượng viện để phê chuẩn bà thẩm phán Amy Barrett. Hơn tất cả mọi chuyện khác, cuộc điều trần này phản ảnh rõ ràng sự phân hóa tàn khốc trong chính trị Mỹ ngày nay.
Lại nói về thuế - Bình luận - Oct 17, 2020
Tuần rồi, DĐTC có dịp bàn về chuyện thuế của TT Trump. Sẵn trớn, tuần này ta bàn về thuế của... chúng ta. Thuế là vấn đề có thể nói quan trọng nhất đối với dân Mỹ, hiển nhiên vì nó đụng thẳng đến túi tiền của mỗi người, mỗi gia đình.
Fake news thuế! - Bình luận - Oct 10, 2020
‘Chị cả’ của làng báo cấp tiến Mỹ, New York Times (NYT), vừa liệng vào Tòa Bạch Ốc một trái bom mà TTDC đồng loạt tung hô như là bom nguyên tử sẽ phá tan Tòa Bạch Ốc và giấc mộng thắng cử của TT Trump.
 • Cuộc chiến Tối Cao Pháp Viện - Bình luận - Oct 06, 2020
 • Chương trình của cụ Biden - Bình luận - Sep 26, 2020
 • Tình hình tranh cử - Bình luận - Sep 19, 2020
 • Tin phịa tiếp tục - Bình luận - Sep 12, 2020
 • Đảng Dân Chủ phân hóa - Bình luận - Sep 05, 2020
 • Tôi không ưa cụ Biden - Bình luận - Aug 29, 2020
 • Bà Kamala Harris: diễn tiến 1 năm tranh cử - Bình luận - Aug 22, 2020
 • Tôi ‘ưa’ TT Trump - Bình luận - Aug 15, 2020
 • Nước Mỹ đại loạn...có kế hoạch - Bình luận - Aug 08, 2020
 • Đạo đức của TT Trump - Bình luận - Aug 01, 2020
 • Cộng đồng tỵ nạn và bầu cử Mỹ - Bình luận - Jul 25, 2020
 • TT Trump chống Cộng hay không? - Bình luận - Jul 18, 2020