vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 26, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Vũ Linh
Tất cả các bài của tác giả Vũ Linh:
Bầu cử: bàn thêm - Bình luận - Nov 25, 2022
Tuần rồi, diễn đàn này đã bàn về kết quả bầu cử giữa mùa vừa qua. Đó là những lời bàn sơ khởi ngay khi cuộc đếm phiếu còn chưa xong. Bây giờ, một tuần sau, có nhiều thời giờ truy tìm tin tức và suy nghĩ hơn, xin bàn tiếp, một cách sâu hơn về vài vấn đề quan trọng.
Bầu quốc hội: hậu quả - Bình luận - Nov 19, 2022
Thứ Ba tuần rồi, cả nước đã đi bầu: bầu lại toàn thể hạ viện liên bang, hơn một phần ba thượng viện liên bang, và cả lô các trách nhiệm cấp tiểu bang và địa phương, từ thống đốc đến nghị sĩ và dân biểu cấp tiểu bang.
Như kẻ này đã có dịp thưa cùng quý độc giả, kẻ này vừa có cuộc du hành qua Âu Châu trong hơn một tháng. Bỏ qua những chuyện du hý có tính cá nhân, chuyến du hành đã mang lại cho kẻ này nhiều bài học thích đáng.
 • Đảng Dân Chủ Mỹ có phải đảng CS không? - Bình luận - Oct 29, 2022
 • Tây Du Ký: Ý Đại Lợi - Linh tinh - Oct 22, 2022
 • Tả hữu là gì? - Bình luận - Oct 22, 2022
 • Bầu cử: những ưu tư chính - Bình luận - Oct 15, 2022
 • Tây Du Ký 2: Bồ Đào Nha - Tạp ghi - Oct 11, 2022
 • Bầu cho ai, cho đảng nào? - Bình luận - Oct 08, 2022
 • Tây Du Ký: Thụy Sỹ - Tạp ghi - Oct 07, 2022
 • Những đại tội của Trump - Bình luận - Oct 01, 2022
 • Nạn cuồng trong cộng đồng tị nạn - Bình luận - Sep 24, 2022
 • Biden bị cuồng nặng - Bình luận - Sep 17, 2022
 • Đảng DC cuống cuồng tìm phao - Bình luận - Sep 10, 2022
 • Ngồi xổm trên đầu pháp luật - Bình luận - Sep 03, 2022