vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 10, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Tuệ Chương/Hoàng Long Hải
Tất cả các bài của tác giả Tuệ Chương/Hoàng Long Hải:
Saigon, âm thịnh dương suy... Chợt ngoảnh lại thấu màu dương liễu Thà khuyên chàng đừng chịu tước phong (Chinh phụ ngâm Đoàn Thị Điểm) (Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc, Hối giao phu tế mịch phong hầu (Vương Xương Linh Thịnh Đường) Chuyện cũ: Năm 1968, sau Tết Mậu Thân, tôi tự động trình diện nhập ngũ, theo lệnh tổng động viên, không có lệnh gọi cá nhân.
Tinh thần dân tộc???!!! Toàn dân nghe chăng! Sơn hà nguy biến! (Hội nghị Diên Hồng Lưu Hữu Phước) Tôi không nghĩ ông Lưu Hữu Phước là người không yêu nước. Việc chính phủ Quốc Gia, thời Đức Quốc Trưởng hồi loan, chọn bài Tiếng gọi Thanh niên để làm bài quốc ca, chứng tỏ chính phủ nước ta hồi đó mặc nhiên xác nhận ông Phước là người yêu nước.
Phan Rang, đất tận cùng? - Biên khảo - Jul 11, 2020
Theo tổ chức hành chánh triều Nguyễn, Ninh Thuận, tên chánh thức, không được coi là một tỉnh vì diện tích nhỏ, dân ít. Tỉnh lớn, hoặc hai ba tỉnh gom lại, đứng đầu cơ quan hành chánh là Tổng Đốc (hàm thượng thư), tỉnh nhỏ là Tuần Vũ.
 • Về nước, Thấy gì, nghĩ gì? Bài 7 - Linh tinh - Jun 27, 2020
 • Kể chuyện lịch sử Quảng Trị - Linh tinh - Jun 20, 2020
 • Về nước, thấy gì, nghĩ gì? Bài 6 - Tạp ghi - Jun 13, 2020
 • Thằng bố vợ tôi - Tạp ghi - Jun 06, 2020
 • Về với me - Truyện ngắn - May 30, 2020
 • Chuyện 30 tháng Tư: Bài bốn: Phong thủy Nam Bộ: Một con rồng bị mất đầu! - Tạp ghi - May 23, 2020
 • Chuyện 30 Tháng Tư Bài thứ 3 Tôi không về Việt Nam nữa đâu! - Linh tinh - May 16, 2020
 • Chuyện 30 tháng Tư Bài thứ hai: Chữ Đại trong thời đại chúng ta - Linh tinh - May 09, 2020
 • Chuyện 30 Tháng Tư - Linh tinh - May 02, 2020
 • Tiếng còi tàu! - Linh tinh - Mar 28, 2020
 • Chiều Xuân ra thăm mộ Hương - Thơ - Mar 21, 2020
 • Lăng Ba Vành - Tạp ghi - Mar 14, 2020