vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 22, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Tuệ Chương/Hoàng Long Hải
Tất cả các bài của tác giả Tuệ Chương/Hoàng Long Hải:
Hòa bình về, nhân dân ơi! - Linh tinh - May 25, 2019
Trên là câu hát của Hoàng Nguyên trong bài Hòa Bình! Hòa Bình viết trong dịp Phong trào Hòa Bình nổi lên ở Huế năm 1954, đăng ở bìa sau của tạp chí Ngày Mai của một nhóm trí thức thiên tả Huế xuất bản cùng năm nầy.
Người làm việc nước - Tạp ghi - Dec 16, 2017
Tôi biết khôn năm quân Nhật tới đóng ở Đông Dương, năm 1941 hay 1942, tôi không rõ. Sự xuất hiện của người Nhật thời bấy giờ - sau cuộc chiến tranh ở eo biển Đối Mã năm 1905 là lần thứ nhứt - làm cho người Việt thức tỉnh hai lần, nhất là lần thứ hai nầy, quân đội Nhật đến tận nước ta, chủ trương Đại Đông Á, Châu Á của người Á châu Trong khi đó, Tây đầu hàng Đức ở mẫu quốc, Tây ở Đông Dương yếu thế, lo sợ, Nhật yêu cầu gì phải làm theo nấy, như tay sai.
Tiếng còi tàu! - Tạp ghi - Nov 04, 2017
Gởi mấy cô cậu học trò Quảng Trị Tôi thấy tôi thương những chiếc tàu, Ngàn đời không đủ sức đi mau Tế Hanh Hình ảnh nước ta đấy! hoànglonghải Lần họp mặt Đồng hương Quảng Trị ở Houston, tôi có nói chuyện với một số anh em về Ô Châu ác địa.
 • Tồn vong của người Việt: Tinh thần Tứ Bất Tử - Biên khảo - Sep 02, 2017
 • Kinh xáng Hà Tiên Bài 9 Hướng về nông thôn Phần 2 Tôi đứng giữa đồng nâu - Truyện ngắn - Aug 26, 2017
 • Tình thế nước Tầu! - Biên khảo - Aug 19, 2017
 • Quan hệ Ngô gia - Hồ gia - Linh tinh - Aug 05, 2017
 • Tân Cương trong văn chương Việt-Nam - Linh tinh - Jul 29, 2017
 • Nửa đêm trăng xuống, đứng chờ... - Linh tinh - Jul 22, 2017
 • ắc, Nam, Trung khác nhà? - Linh tinh - Jul 15, 2017
 • Cậu tôi! - Linh tinh - Jul 08, 2017
 • Kinh Xáng Hà Tiên [Bài 9] Hướng về Nông thôn Phần 1: Làng xã tự trị - Linh tinh - Jul 01, 2017
 • Kể chuyện Quảng Trị, thầy cũ: Ông Ngân - Linh tinh - Jun 24, 2017
 • Nhìn lạm - Linh tinh - Jun 17, 2017
 • Kinh Xáng Hà Tiên (Bài 8) Mẹ già - Linh tinh - Jun 10, 2017