vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 26, 2021
Kích thước font chữ:


Tác giả
Tuệ Chương/Hoàng Long Hải
Tất cả các bài của tác giả Tuệ Chương/Hoàng Long Hải:
- Hồi còn trẻ, ở Việt Nam, ông nội ủng hộ đảng Dân Chủ. Ông nội kể. - Còn ở Việt Nam, hồi còn trẻ, mắc mớ chi ông nội ủng hộ đảng nầy, đảng kia? - Hoàn cảnh lịch sử cả cháu à.
Nói chuyện với cháu nội 6 - Linh tinh - Jan 16, 2021
Thắng, thua Cháu nội gọi điện thoại: - Cháu có đi bầu. Xong rồi. Vậy là thắng, thua xong rồi. - Cháu nghĩ là xong rồi hả? Hai ông tranh cử, một ông thắng, một ông thua.
Nói chuyện với cháu nội 5 - Linh tinh - Jan 09, 2021
Hôm qua, ông nội nói về xã hội Xã Hội Chủ Nghĩa nhưng cháu vẫn còn thắc mắc. Không có một định nghĩa nào rõ ràng về Chủ Nghĩa Xã Hội cả hay sao? Đúng! Với người Cộng Sản, Chủ Nghĩa Xã Hội là đêm trước của Chủ Nghĩa Cộng Sản, tuy hai mà một.
 • Nói chuyện với cháu nội 4 - Linh tinh - Dec 19, 2020
 • Nói chuyện với cháu nội 3 - Linh tinh - Dec 12, 2020
 • Nói chuyện với cháu nội 2 - Linh tinh - Dec 05, 2020
 • Đi bầu (bài 1) - Tạp ghi - Nov 07, 2020
 • Thanh lọc dân chúng - Linh tinh - Oct 31, 2020
 • Cảnh sát ác - Linh tinh - Oct 24, 2020
 • Liêm sỉ - Linh tinh - Oct 10, 2020
 • Về nước, thấy gì, nghĩ gì? 13 - Linh tinh - Sep 26, 2020
 • Tay chơi xứ Hue - Linh tinh - Sep 19, 2020
 • Về nước, thấy gì, nghĩ gì? 12 - Linh tinh - Sep 12, 2020
 • Về nước, thấy gì, nghĩ gì? Bài 11 - Linh tinh - Sep 05, 2020
 • Về nước, thấy gì, nghĩ gì? Bài 10 - Linh tinh - Aug 29, 2020