vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 01, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Mường Giang
Tất cả các bài của tác giả Mường Giang:
Theo sử liệu và các nhân chứng, thì không có giai đoạn nào khiến cho người Việt phải chịu nhiều khổ đau và nhục nhã, từ khi bọn thực dân Pháp vì quyền lợi nên cho quân Nhật vào Đông Dương.
Hồ Chí Minh là con của Nguyễn Sinh Sắc, quê làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Sau khi cha mẹ qua đời, Sắc được Đồ Dương đem về nuôi và gả con là Hoàng Thị Loan, sinh được ba con Nguyễn Thị Thanh (1884-1954), Nguyễn Sinh Khiêm hay Tất Đạt (1888-1950) và Nguyễn Sinh Cung tức Tất Thành.
Cả thế giới đều biết Bắc Hàn và Iran là hai con ngáo ộp của Nga Tàu tạo ra, để khuấy động tình hình và hù dọa các nước láng giềng tại Bắc Á và vùng Trung-Cận Động. Hai con cờ trên tuy được chủ giao chung một nhiệm vụ nhưng số phận lại hoàn toàn khác biệt rất xa.
 • Từ Bắc Hàn, nhìn lại cuộc hải chinh Mỹ-Nhật năm 1941, tới hai trái bom nguyên tử thả xuống Nhật 1945 - Linh tinh - Jun 23, 2018
 • Nguyễn Bắc Sơn, điên hay tỉnh khi viết về thân phân mình qua người lính VNCH - Linh tinh - Jun 02, 2018
 • Nhân Mùa Đản Sinh Đức Thế Tôn, tìm về Phật Giáo Bình Thuận - Biên khảo - May 26, 2018
 • Phan Bội Châu: Những mùa xuân vong quốc - Linh tinh - Apr 28, 2018
 • Lạc vào thế giới sử qua những biến cố trong các năm Tuất - Biên khảo - Apr 21, 2018
 • Lạc vào thế giới sử qua những biến cố trong các năm Tuất - Biên khảo - Apr 14, 2018
 • Tìm vào thế giới kỳ lạ của loài chó trong năm chó - Linh tinh - Mar 17, 2018
 • “Việt Nam Quê Hương Tôi“ Nay còn hay đã mất! - Linh tinh - Mar 10, 2018
 • Đầu năm bàn chuyện thời gian - Linh tinh - Feb 24, 2018
 • Làm sao quên được 10 năm (1979-1989) giặc Tàu cưỡng đoạt và tàn phá Nước Việt? - Linh tinh - Feb 03, 2018
 • Sự thất bại của chính sách ngoại giao Mỹ tại Trung Đông qua cuộc chiến giưã Do Thái và Hamas - Linh tinh - Jan 13, 2018
 • Dâng một đóa hồng cho ngày Lễ Tạ Ơn - Tạp ghi - Dec 09, 2017