vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Hữu Thống, Luật sư
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Hữu Thống, Luật sư:
Giải tỏa huyền thoại Hồ Chí Minh - Bình luận - Aug 13, 2022
Để xây dựng uy tín cho Hồ Chí Minh, Đảng Cộng Sản VN đã sử dụng nhiều chiêu bài và ngụy tạo nhiều huyền thoại: 1) Huyền thoại gia đình cách mạng. 2) Huyền thoại lên đường cứu nước.
Giải tỏa hào quang đảng cộng sản - Bình luận - Aug 06, 2022
GIẢI TỎA HÀO QUANG ĐẢNG CỘNG SẢN Tháng hai năm 2000, nhà cầm quyền Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Cộng Sản Đông Dương (ĐCSĐD). Trong dịp này họ viện dẫn những thành quả mà họ đã đạt được trong nửa thế kỷ vừa qua và tự ban cho mình tư cách và tính chính thống để độc quyền lãnh đạo quốc gia từ trước tới nay và từ nay về sau.
Theo sử sách của Đảng Cộng Sản, ngày 11-11-1945 Hồ Chí Minh giải tán Đảng Cộng Sản Đông Dương và ngày 3-9-1969 Hồ Chí Minh về chầu tổ Mác-Lê. Ngày nay sự thật lịch sử cho biết Đảng Cộng Sản Đông Dương không tự giải tán năm 1945, và Hồ Chí Minh đã về chầu tổ Mác- Lê ngày hôm trước, 2 tháng 9, 1969.
  • UŻy Ban Luật Gia Việt Nam bảo vệ dân quyền công bố cáo trạng kết án đảng Cộng Sản VN về 6 tội phản bội tổ quốc - Biên khảo - Apr 09, 2011
  • 35 NĂM NHÌN LẠI - Biên khảo - Apr 24, 2009
  • HOÀNG SA TRƯỜNG SA THEO CÔNG PHÁP QUỐC TẾ - Bình luận - Dec 01, 2008
  • Giải tỏa huyền thoại Hồ Chí Minh. - Tạp ghi - Jun 30, 2007
  • Khôi phục đạo làm người - Tạp ghi - Apr 02, 2005
  • Những bản án tiền chế và bất công áp đặt cho Trần Dũng Tiến, Trần Khuê và Phạm Quế Dương - Biên khảo - Jul 24, 2004