vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 07, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Tú Lơ Mơ
Tất cả các bài của tác giả Tú Lơ Mơ:
Những báo hiệu mùa xuân - Tạp ghi - Mar 04, 2006
Tiếp theo sau tiếng pháo tưng bừng rộn rã nổi lên chào mừng năm mới Bính Tuất diễn ra trong nước (mặc dầu bị đảng và nhà nước ta ngăn cấm) và trên khắp thế giới nơi có Việt kiều sinh sống, những tín hiệu mùa Xuân rõ ràng đang đến trên đất nước Việt Nam yêu quý của chúng ta.
Mới đây Liên Hiệp Quốc chính thức công bố bản thống kê các nước thực thi đầy đủ nền dân chủ đa nguyên đa đảng, tự do chính trị, tự do bầu cử ứng cử, tự do báo chí, tự do nghiệp đoàn, tự do hội họp vân vân và vân vân, nghĩa là người dân được quyền hưởng tất cả các thứ tự do trên đời này như Hiến chương Liên Hiệp Quốc và Tuyên Ngôn Nhân quyền quy định.
Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, tác giả cuốn hồi ký tù cộng sản nổi tiếng TÔI PHẢI SỐNG cuối tháng 11 vừa rồi đã phát động một công cuộc vận động chữ ký rộng lớn khắp toàn cầu.
 • Phái đàn da cam nhà nước ta sang Mỹ kêu ca! - Tạp ghi - Dec 17, 2005
 • Lại một trò hề: CSVN bầy thêm luật phòng chống tham nhũng! - Tạp ghi - Dec 10, 2005
 • Chủ tịch nhà nước Trần Đức Lương mần trò bất lương với người tình cũ! - Tạp ghi - Dec 03, 2005
 • CSVN DỞ TRÒ BỊA ĐẶT BÔI BÁC VÀ BÔI NHỌ TT TRẦN VĂN HƯƠNG - Tạp ghi - Nov 12, 2005
 • Bọn báo (hại) trong nước những ke cầm bút không tim - Tạp ghi - Nov 05, 2005
 • Bọn xướng ca hải ngoại bị cộng chơi mất cả nhà! - Tạp ghi - Oct 15, 2005
 • Bí mật cung đình CSVN bây giờ mới tiết lộ: CSVN định phá Chùa Một Cột đe xây lăng Hồ Chí Minh! - Tạp ghi - Oct 08, 2005
 • Nhân quốc khánh 2 tháng 9 của CSVN KỂ CHUYỆN DÂM CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI - Tạp ghi - Sep 03, 2005
 • Kêu gọi dân chủ - Tạp ghi - Jun 18, 2005
 • Bầy đặt trò bịp bợm: hai cựu tử thù sống trong hòa bình! - Tạp ghi - Jun 04, 2005
 • Chuyện đại đồng chí Nông Đ.M. mơ mòng - Tạp ghi - May 21, 2005
 • Thiền sư Nhất Hạnh về VN - Tạp ghi - Jan 22, 2005