vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 18, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đại Dương
Tất cả các bài của tác giả Đại Dương:
Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thành hình từ năm 1967 gồm Thái Lan, Tân Gia Ba, Mã Lai Á, Indonesia, Phi Luật Tân nhằm thể hiện tình đoàn kết trong vùng với các mục đích chính: "tăng tốc tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội, tiến hoá văn hoá xã hội, đồng hành với sự bảo vệ ổn định trong vùng và cung ứng một bộ máy giúp các quốc gia hội viên giải quyết khác biệt bằng biện pháp hoà bình".
Chủ nghĩa Dân tộc Dân tuý (Populist Nationalism), theo định nghĩa của Lý thuyết gia Francis Fukuyama, nổi bật trong năm qua, đã làm thay đổi bàn cờ quốc tế, có thể ngự trị vài thập niên nữa nếu nhân loại chưa khám phá được một mô hình mới lạ, hấp dẫn hơn.
Thủ tướng Ấn Độ, Jawaharlai Nehru cùng với hai người tương nhiệm ở Ai Cập và Nam Tư thành lập Phong trào Phi-liên-kết vào năm 1955 tới 2007 đã có 118 quốc gia thành viên và 15 nước quan sát viên.
 • Kim Chính An thấu cáy Moon Jae-In - Bình luận - Jan 11, 2018
 • Lá bài tẩy nếu chiến tranh Trung Quốc-Hoa Kỳ - Bình luận - Jan 09, 2018
 • Chiếc vòng lẩn quẩn ở Châu Á - Bình luận - Jan 06, 2018
 • Độc tài chẳng phải là giải pháp của nhân loại - Bình luận - Jan 03, 2018
 • Thế giới chuyển động dữ dội trong năm 2017 - Bình luận - Dec 30, 2017
 • Trò chơi cân não trên Bán đảo Triều Tiên - Bình luận - Dec 27, 2017
 • Chiến lược an ninh Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng tới thế giới như thế nào? - Bình luận - Dec 23, 2017
 • Tập Cận Bình cư xử với Moon Jae-in như chủ với tớ - Bình luận - Dec 20, 2017
 • Độc quyền chân lý: mối hoạ ở châu Á - Bình luận - Dec 19, 2017
 • Cộng sản Việt Nam: tham thâm, lận mạt - Bình luận - Dec 14, 2017
 • On cố tri tân - Bình luận - Dec 13, 2017
 • Giả định và thực tế về chiến tranh nguyên tử trên bán đảo Triều Tiên - Bình luận - Dec 12, 2017