vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 24, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đại Dương
Tất cả các bài của tác giả Đại Dương:
Độc tài là bản năng của loại vật vì chỉ muốn làm chúa tể. Tiến trình tiến hoá đã dẫn tới xã hội loài người với quy luật bất-thành-văn hoặc thành văn hầu duy trì môi trường sống văn minh, nhân bản hơn.
Từ đầu thế kỷ thứ 21, Chiến lược Quân sự của Hoa Kỳ tập trung vào chống khủng bố toàn cầu gần hai thập niên nên Hoa Thịnh Đốn cần sự hợp tác của Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh.
Sau khi tóm thâu 3 chức vụ quan trọng nhất của Trung Quốc, Tập Cận Bình trở thành Hoàng đế Trung Hoa sẵn sàng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo toàn diện thế giới: chính trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, quân sự siêu cường, văn hoá Khổng Tử, kinh tế tập trung, kỹ thuật hàng đầu, ngoại giao một chiều.
 • Thử tìm một hướng đi cho dân tộc Việt Nam thời hiện đại - Bình luận - Aug 13, 2019
 • Duterte ác độc với dân, quỵ luỵ với Tập - Bình luận - Aug 10, 2019
 • Ảo tưởng: nguy cơ tiềm ẩn của ASEAN - Bình luận - Aug 07, 2019
 • Tại sao Cộng Sản Việt Nam rơi vào thế bí? - Bình luận - Aug 03, 2019
 • Đối đầu giữa tự do và khuất phục trên thế giới - Bình luận - Jul 31, 2019
 • Hồng Kông: xung đột gay gắt giữa các khuynh hướng - Bình luận - Jul 27, 2019
 • Thử tìm một hướng đi cho dân tộc Việt Nam thời hiện đại - Bình luận - Jul 24, 2019
 • Tập Cận Bình đang sụp xuống chiếc hố tự đào - Bình luận - Jul 20, 2019
 • Trung Quốc: kinh tế tư bản thân hữu đảng trị - Bình luận - Jul 18, 2019
 • Châu Á: hợp lực chống bành trướng bá quyền Trung Quốc - Bình luận - Jul 13, 2019
 • Trí thức xã hội chủ nghĩa: thảm hoạ của dân tộc Việt Nam - Bình luận - Jul 09, 2019
 • Donald Trump dắt Kim Chính Ân về miền tươi sáng - Bình luận - Jul 05, 2019