vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 21, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đại Dương
Tất cả các bài của tác giả Đại Dương:
Khác biệt về chính sách bài-Hoa - Bình luận - Sep 19, 2020
Cuộc chiến bài-Hoa hoặc thoát-Trung trong Cộng động Nhân loại ngày càng rõ nét ở nhiều lĩnh vực và phương tiện khác nhau. Điều này sẽ ảnh hưởng tốt hay xấu đến thế giới đang làm nảy sinh cách suy tư và hành động khác nhau của nhiều quốc gia và dân tộc trên quả địa cầu.
Những con cọp không răng - Bình luận - Sep 16, 2020
Lịch sử nhân loại từng ghi nhận mọi quốc gia thường hành xử như con cọp săn mồi hoặc giống chú thỏ ngây thơ nên dù đã bước vào thế kỷ thứ 21 vẫn không có gì thay đổi. Hơn 40 năm qua, giới tinh hoa thế giới đã biến con cọp đói Trung Quốc giống như con cù lần (Nycticebus coucang) thành con thú hoang vồ mồi.
Châu Á hiện nay giống vùng xôi đậu - Bình luận - Sep 15, 2020
Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có hai quốc gia đông dân nhất: Trung Quốc (1.4 tỉ), Ấn Độ (1.3 tỉ); ba nền kinh tế với GDP nominal lớn nhất thế giới: Hoa Kỳ ($21,400 tỉ), Trung Quốc ($14,000 tỉ), Nhật Bản ($5,200 tỉ).
 • Người Việt Nam và chiến lược quốc gia - Bình luận - Sep 12, 2020
 • Nhật Bản hậu-Abe ảnh hưởng tới thế giới như thế nào? - Bình luận - Sep 09, 2020
 • Biển Nam Trung Hoa không do riêng ai quyết định - Bình luận - Sep 05, 2020
 • Tham vọng điên cuồng khó giết chết khát vọng chính đáng của nhân loại - Bình luận - Sep 01, 2020
 • Ai sợ ai và ai cần ai trong nguy cơ xung đột Mỹ-Trung - Bình luận - Aug 26, 2020
 • Hoa Kỳ trong cơn lên đồng - Bình luận - Aug 25, 2020
 • Việt Nam được gì mất gì khi Mỹ-Trung tiến vào chiến tranh lạnh - Bình luận - Aug 22, 2020
 • Những con ngựa thành Troia vào Hoa Kỳ - Bình luận - Aug 15, 2020
 • Khả năng bao vây Trung Quốc - Bình luận - Aug 12, 2020
 • Hoà hay chiến trên biển Nam Trung Hoa - Bình luận - Aug 11, 2020
 • Kết quả khác biệt giữa sáng tạo và sao chép - Bình luận - Aug 08, 2020
 • Chữ khôn còn một chút này - Bình luận - Aug 04, 2020