vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 24, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đại Dương
Tất cả các bài của tác giả Đại Dương:
Biến đổi khí hậu toàn cầu thật hay giả mà thiên hạ cãi nhau như mổ bò, giết lợn vào dịp giỗ, kỵ bên trong luỹ tre làng? Tuy bàn chuyện khoa học mà có nhiều kẻ chỉ bắt người khác tuân theo như niềm tin tôn giáo đến độ mê tín! Nhân Ngày Địa Cầu năm 1970, nhà sinh vật học George Wald của Harward cam đoan rằng nền văn minh của chúng ta sẽ chấm dứt trong vòng 15 hoặc 30 năm.
Giấc mơ của con người bao giờ cũng tương đồng với cuộc sống nếu không nó sẽ trở thành ảo tưởng. Tả và hữu như âm với dương mà nếu như tiến tới cực tả hoặc cực hữu sẽ làm cho thế giới mất quân bình nên đòi hỏi một chiến lược tái-cân-bằng.
Từ năm 2007, cựu Tổng bí thư Lê Khả Phiêu (1997-2001) của Đảng Cộng sản Việt Nam nói "Quân đội, Công an tham gia làm kinh tế, thương mại không còn phù hợp nên phải làm những khâu cơ bản để chuyển sang cho Nhà nước".
 • Đối phó với Trung Quốc tại Châu Ał-Thái Bình Dương - Bình luận - Jul 15, 2017
 • Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử / hết cơm, hết rượu, hết ông tôi (1) - Bình luận - Jul 11, 2017
 • Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu - Bình luận - Jul 08, 2017
 • Vận hội mới trên biển Nam Trung Hoa - Bình luận - Jul 06, 2017
 • Đồng tiền đi trước, ngoại giao theo sau - Bình luận - Jul 05, 2017
 • Bang giao quốc tế qua rồi thời kỳ ngoại giao nước bọt - Bình luận - Jul 01, 2017
 • Đảng Dân Chủ tiếp tục rơi vào chiếc bẫy đã giăng, không lối thoát - Bình luận - Jun 28, 2017
 • Tham nhũng ở Trung Quốc và Việt Nam làm ô nhiễm thế giới - Bình luận - Jun 27, 2017
 • Xây dựng mối quan hệ giữa Hải Quân Việt Nam hậu cộng sản và Hải Quân Hoa Kỳ - Bình luận - Jun 24, 2017
 • Tổng thống Donald Trump khởi động chiến dịch quân sự toàn cầu - Bình luận - Jun 21, 2017
 • Tác động từ vụ Qatar lên chủ nghĩa khủng bố toàn cầu - Bình luận - Jun 17, 2017
 • Người Mỹ cấp tiến hay cực đoan? - Bình luận - Jun 14, 2017