vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 24, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phan Đức Minh
Tất cả các bài của tác giả Phan Đức Minh:
Cái nghiệp tông tông khó lắm đa ! Đứng ngoài cứ tưởng việc làm...Cha Quyền hành, uy lực ta cứ...hét Mần chi cũng cứ theo lời ta. * Ai ngờ đụng trận rồi mới biết Nó không giống cái việc kinh doanh Khi mần tỉ phú, ta cứ hét Mọi chuyện lớn nhỏ chạy thiệt nhanh.
Đố vui các bạn Bài số 2 - Linh tinh - Jul 22, 2017
Phần câu hỏi : * Câu số 1 : 11/- Ở nước Mỹ này, con gì được coi làdài nhất ? Nói ngay ! Nói ngay ! Chỉ có 5 giây để suy nghĩ ! 12/- Mấy tay bợm nhậu đangDzô ! Dzô ! tưng bừng vui vẻ thì 1 tay bỗng nghĩ ra 1 trò hay làtên nào kể 1 câu chuyện hay hay thì được thưởng 2 cái cánh gà chiên bơ kiểu này.
Verse: The Glorious River - Thơ - Jul 15, 2017
*** ( Cordially offered to my young friends, comrades-in-arms, former officers in the armed forces of the Republic of Vietnam, actually settling overseas ).
 • Gửi thư cho Tổng Thống Mỹ - Tạp ghi - Jul 15, 2017
 • Đố vui các bạn - Linh tinh - Jul 08, 2017
 • Đố vui các bạn - Kỳ số 1 - Linh tinh - Jul 01, 2017
 • Bà Năm đi Mỹ - Linh tinh - Jun 23, 2017
 • Không quên những người Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - Linh tinh - Jun 17, 2017
 • Hai bố con cùng làm Tổng Thống Mỹ - Linh tinh - Jun 10, 2017
 • Đất nước vĩ đại và lạ lùng! - Tạp ghi - Jun 03, 2017
 • My Mother - Thơ - Jun 03, 2017
 • Nói với các ông chóp bu Cộng Sản Việt Nam - Tạp ghi - Jan 28, 2012
 • Không quên ngày 11 9 - 2001 - Tạp ghi - Sep 11, 2010
 • Verse: My Mother - Thơ - Jul 10, 2010
 • Nam Việt - Nam : Ngày 30 4 - 1975 - Tạp ghi - Apr 24, 2010