vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 05, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phan Đức Minh
Tất cả các bài của tác giả Phan Đức Minh:
Một chuyến đi Hawaii - Linh tinh - Jun 26, 2022
Ngồi đợi ở phòng mạch bác sĩ, tôi lấy cuốn tạp chí Mỹ gần đó đọc chơi cho qua thì giờ. Mở ra, ngay trang 2 và 3 ghép lại là cảnh một bãi biển đẹp tuyệt vời. Mà sao trông quen quá! Hình như mình có tới đây rồi và chụp ảnh, đưa vào Computer ở nhà thì phải. Đọc mấy chữ nhỏ li ti ở một góc; thì ra là cái bãi biển Waikiki ở Honolulu, thành phố thủ đô của Hawaii, tiểu bang thứ 50 của Hoa kỳ.
(Mến tặng các chiến hữu, đồng bào và những người bạn trẻ của tôi) ***
Quên sao được ngày 30 tháng 4 1975 - Biên khảo - Apr 16, 2022
Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 lại đến. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại, dù chỉ là thoáng qua, những diễn tiến đưa đến biến cố lịch sử đau thương, một mất mát lớn lao ở mức độ kinh hoàng cho Nam Việt Nam, cho chúng ta, không thể nào nói lên hết bằng vài ba trang giấy .
 • Không quên những người Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - Linh tinh - Jun 25, 2021
 • Câu chuyện Văn Học và Lịch Sử: Bài thơ phá giặc xâm lăng nhà Tống - Linh tinh - May 29, 2021
 • Về thăm quê cũ - Tạp ghi - Mar 06, 2021
 • Nhớ về Hà Nội - Thơ - Feb 06, 2021
 • Ai đã ra lệnh giết ông Ngô Đình Diệm? Tại sao? - Biên khảo - Nov 23, 2020
 • Diễn Tiến Cuộc Đảo Chánh ngày 1 11 - 1963 tại Nam Việt Nam - Biên khảo - Nov 13, 2020
 • Không quên biến cố 1 tháng 11 1963 tại Nam Việt Nam - Biên khảo - Nov 09, 2020
 • Verse : Christmas Eve Prayers - Thơ - Dec 28, 2019
 • Tạ ơn Thiên Chúa!! - Linh tinh - Dec 21, 2019
 • Thanksgiving - Thơ - Nov 23, 2019
 • TT. Donald Trump có thể bị luận tội và kết tội như thế nào? - Linh tinh - Oct 19, 2019
 • Nhìn lại vụ thảm sát Thiên An môn 1989 ở Trung Quốc - Linh tinh - Jun 07, 2019