vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 21, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Mai Thanh Truyết
Tất cả các bài của tác giả Mai Thanh Truyết:
Nhận định về lá thư của PTT CS Hoàng Trung Hải gởi PCT CS Nguyễn Thị Bình ngày 16 tháng 12 năm 2008 Đây là lá thư trả lời của Phó Thủ Tướng CS Hoàng Trung Hải trả lời cho Phó Chủ tịch Nước Việt Nam CS Nguyễn Thị Bình sau khi nhận được thư góp ý của Bà về việc khai thác quặng mỏ bauxite ở Đắk Nông có thể gây nhiều tác hại về môi trường, khí hậu đối với cả vùng rộng lớn “Nam Trung Bộ” (tức là Nam Trung phần Việt Nam).
Người thiểu số miền Cao nguyên rất nhạy cảm và có mặc cảm đối với người Việt. Với diện tích Cao nguyên ngày càng thu hẹp vì di dân, từ 1,4 triệu trước năm 1975 cho đến 4 triệu năm 2009, người Thượng có khuynh hướng ngày càng rút sâu vào hướng Tây, đôi khi vượt qua biên giới Lào và Cambodia.
Trong hiện tại, chúng ta có thể nói một cách chính xác và không sợ phản biện là những người lính Tàu dưới dạng công nhân đang hiện diện đầy dẫy trên quê hương Việt Nam của chúng ta từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, giống như trường hợp của một số quốc gia trên thế giới như Tây Tạng, Tân Cương, Phi Châu.
 • Những dự án Nhà máy Nhiệt Điện Than ở Việt Nam - Linh tinh - Aug 12, 2017
 • Những dự án Nhà máy Nhiệt Điện Than ở Việt Nam - Linh tinh - Aug 12, 2017
 • Từ việc công an, quân đội kinh doanh làm giàu cho thấy ý nghĩa thật sự của mô hình “Kinh tế Thị trường theo định hướng XHCN” - Linh tinh - Jul 29, 2017
 • Bauxite Tân Rai - Nhân Cơ hiện đi về đâu? - Linh tinh - Jul 22, 2017
 • Đảng lãnh đạo - Nhà Nước quản lý - Nhân Dân làm chủ - Bình luận - Jul 15, 2017
 • Thử nhận diện thành phần chấp nhận sự thay đổi Của ĐCSVN - Linh tinh - May 27, 2017
 • Đảng CSVN có thiện chí bảo vệ biển đảo hay không? - Linh tinh - Apr 29, 2017
 • Con đường Nam tiến của Trung Cộng - Linh tinh - Apr 22, 2017
 • Biểu tình là vũ khí đấu tranh chống cả TC xâm lược lẫn CSVN - Linh tinh - Apr 15, 2017
 • Đảng CSVN có thể tự diễn biến thành dân chủ hay không? - Linh tinh - Apr 08, 2017
 • Ngày Nước Thế Giới 2017 - Linh tinh - Mar 25, 2017
 • Đảng Cộng sản Việt Nam là chướng ngại chính cho tương lai Việt Nam - Bình luận - Mar 11, 2017