vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 24, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Mai Thanh Truyết
Tất cả các bài của tác giả Mai Thanh Truyết:
Kể từ đầu năm 2009, câu chuyện Bauxite bắt đầu nở rộ từ trong nước và ra hải ngoại. Dự án khai thác quặng bauxite do chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký sắc lịnh số 167 ngày 1/11/2007 và đã bắt đầu khởi công từ đầu năm 2008 ở công trường Bảo Lâm (Xã Tân Rai) và giữa năm 2008 ở công trường Nhân Cơ, Đắk Nông, nhưng chỉ chính thức công bố vào đầu năm 2009 mà thôi.
Nhìn tựa đề, chúng ta thấy ngay là thứ tự nầy do đảng cộng sản sắp xếp. Ở miền Bắc, ngay sau khi cướp chính quyền năm 1946 và rõ ràng nhất là ngay sau khi hiệp định Geneve ký kết ngày 20/7/1954, người dân miền Bắc bắt đầu hiểu và hiểu rõ 11 chữ bạc trên.
Vấn đề là làm sao tạo ra thế trận xa luân chiến để lực lượng ngày càng to lớn và đi vào tổ chức để cùng tấn công, cùng lên tiếng đáp lời sông núi. Khi đó, tầng lớp chống đối sự thay đổi dân chủ hiện tại sẽ đầu hàng, thúc thủ.
 • Đảng CSVN có thiện chí bảo vệ biển đảo hay không? - Linh tinh - Apr 29, 2017
 • Con đường Nam tiến của Trung Cộng - Linh tinh - Apr 22, 2017
 • Biểu tình là vũ khí đấu tranh chống cả TC xâm lược lẫn CSVN - Linh tinh - Apr 15, 2017
 • Đảng CSVN có thể tự diễn biến thành dân chủ hay không? - Linh tinh - Apr 08, 2017
 • Ngày Nước Thế Giới 2017 - Linh tinh - Mar 25, 2017
 • Đảng Cộng sản Việt Nam là chướng ngại chính cho tương lai Việt Nam - Bình luận - Mar 11, 2017
 • Người Việt Hải Ngoại có thể làm gì để bảo vệ Việt Nam? - Linh tinh - Mar 04, 2017
 • Sự thay đổi thể chế đột ngột từ độc tài sang dân chủ - Linh tinh - Feb 25, 2017
 • Thử phác họa con đường tương lai cho Việt Nam - Biên khảo - Feb 11, 2017
 • Thế trận Biển Đông của Hoa Kỳ theo thời gian - Bình luận - Dec 24, 2016
 • Tháng Tư Buồn - Tạp ghi - Apr 23, 2011
 • Đường Thay Thế - Y học thường thức - Mar 24, 2010