vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 27, 2021
Kích thước font chữ:


Tác giả
Tuyết Lan
Tất cả các bài của tác giả Tuyết Lan:
Bạn thân mến, Những chính sách sai lầm và những việc làm gian dối, lén lút của Nhà Nước Biden từ nhiều tháng qua đã tạo nên những nguy cơ tiềm ẩn cho tương lai xã hội Hoa Kỳ và đất nước Mỹ chúng ta.
Bạn thân mến, Trong lúc đa số dân Mỹ, đặc biệt là giai cấp trung lưu đang lo âu trước tình trạng vật giá leo thang và lạm phát đang thành hình, thì Đổng Lý Văn Phòng Tòa Bạch Ốc, Ronald Klain cho rằng các vấn nạn kinh tế hàng đầu của Mỹ giống như là "những vấn đề của giai cấp cao" (high class problems).
Bạn thân mến, Nước Mỹ đang bước vào một thời kỳ đen tối vì Joe Biden và Nhà Nước của ông ta vô tài, bất lực trước các vấn đề nội chính, kinh tế, dịch bệnh và ngoại giao, mà trầm trọng nhất là chính sách di dân.
 • Không thỏa hiệp về luật hạ tầng cơ sở - đảng Dân Chủ chia rẽ trầm trọng - Tạp ghi - Oct 02, 2021
 • Điều hành bậy bạ, Quốc Hội bầy nhầy! - Bộ Ngoại Giao Mỹ "cướp công"giải cứu dân Mỹ! - Tạp ghi - Sep 11, 2021
 • Bê bết về đối ngoại và quốc nội của Biden cũng đang ngửa nghiêng! - Tạp ghi - Sep 04, 2021
 • Thương Afghanistan! Biden sấp mặt, nhục Hoa Kỳ mang... - Tạp ghi - Aug 21, 2021
 • Xin OPEC tăng thêm dầu! chưa có lãnh tụ nào ngố như thế! - Tạp ghi - Aug 14, 2021
 • Biden hoảng hốt vì Delta! Harris bị coi thường! Đảng Dân Chủ sốt vó? - Tạp ghi - Jul 31, 2021
 • CNN Don Lemon "bợ đỡ" Biden nhưng đã thất bại! - Tạp ghi - Jul 24, 2021
 • Mỹ: Đông thủy họa, Tây hỏa tai & Biden họa: lạm phát nẩy sinh! - Tạp ghi - Jul 17, 2021
 • Biden yếu kém trước thế giới! & Thế lưỡng nan của Biden và Đảng Lừa trước chích ngừa Covid? - Tạp ghi - Jul 10, 2021
 • Hãm hại Trump, đảng Lừa lại thất bại! Vì Pelosi, San Francisco đen tối buồn đau! - Tạp ghi - Jul 03, 2021
 • Fauci lòi mặt gian! & Harris bị nhục ở Guatemala! - Tạp ghi - Jun 12, 2021
 • Biden bối rối: đường dẫn dầu Colonial bị tin tặc tấn công, bẩy tiểu bang miền đông hụt xăng dầu! - Tạp ghi - May 22, 2021