vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 02, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Thượng Thủ
Tất cả các bài của tác giả Trần Thượng Thủ:
Trước hết, tác giả xin được trình với quý vị rằng bài viết dưới đây được hình thành chỉ bằng trí nhớ của người niên kỷ tám bó có dư, bị thúc đẩy bởi ý niệm ôn cố tri tân.
Trong ba năm nữa, một thảm họa khủng khiếp vô tiền khoáng hậu sẽ giáng xuống trần thế và giết sạch chúng ta, kể cả mọi sinh vật trên quả Địa cầu nầy. Đó là lời cảnh báo mà con người phát hiện trong lịch Maya và các đấng tiên tri của họ chuyên về tai họa.
Thiên tai giáng xuống La Toungousta - Biên khảo - Feb 21, 2009
Năm 1908, một vụ nổ khủng khiếp làm rung chuyển trung bộ Siberia. Một thế kỷ sau, người ta vẫn luôn luôn chẳng rõ việ cungì đã xảy ra. Nhưng các nhà nghiên cứu khoa học người Ý có lẽ đã tìm được chìa khóa mở điều bí ẩn nằm im ở đáy một hồ nước rộng lớn.
 • Linh nghiệm của sấm truyền - Tạp ghi - Jan 24, 2009
 • 22 năm sau nhìn lại thảm họa Tchernobyl - Biên khảo - Sep 13, 2008
 • Người nổi dậy ở khu tập cư Do Thái - Biên khảo - Jun 21, 2008
 • 10 phát minh sắp thay đổi cuộc sống chúng ta - Linh tinh - Feb 02, 2008
 • Cách nay 60 năm, ông đã giải phóng Ấn Hồi...Gandhi sâu kín thầm lặng - Biên khảo - Nov 03, 2007
 • Vè về các con vật cầm tinh gán cho 12 địa chi - Tạp ghi - Mar 29, 2007
 • Kỵ giờ hạp tuổi - Linh tinh - Mar 29, 2007
 • Thử tìm hiểu mối tương quan giữa kiết thần và phương hướng - Linh tinh - Mar 29, 2007
 • Ngôi báu và con tim - Biên khảo - Jun 17, 2006
 • Một khía cạnh khai hóa của chế độ thực dân: Những sở thú có chuồng người - Biên khảo - Mar 25, 2006
 • Nào dè đâu một bộ tộc gốc Do Thái sống chơi vơi... - Biên khảo - Nov 26, 2005
 • Lich Phap Gian Yeu Ky 44 - Biên khảo - Nov 14, 2002