vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 38 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 29, 2023
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phương Hoài Nữ
Tất cả các bài của tác giả Phương Hoài Nữ:
Nghe sao nhục nhã Việt Nam Liên Bang Đại Hán Tàu man thật hèn! Huênh hoang khoác lác vang rền, Anh hùng thắng Mỹ mà hèn thế sao?? Đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào. Giỏi tài khuếch đại tào lao, Để rồi bán nước làm nô lệ Tàu.
Con Rồng! Hỡi ôi!!! Phương-Hoài-Nữ. Thân tặng hơn tám mươi triệu đồng bào trong nước. P.H.N. Hãy tỉnh đi thôi! Con dân nước Việt ta ơi! Đắm chìm mê muội hoang chơi Kể từ thống nhất tả tơi quê nhà.
Mỗi năm đến tháng Tư Đen Dao cùn cắt ruột tiếng rên nghẹn lời Thân người...máu lệ tuôn rơi Đứng tròng mắt mở kêu trời lặng căm Mỗi năm hiển hiện vết hằn, In sâu nhức nhối vết thương khó lành.
 • Tình yêu hoàng lan - Thơ - Mar 24, 2012
 • Hoa tình nở muộn. - Truyện ngắn - Jan 31, 2009
 • Tình khúc buồn! - Tạp ghi - Sep 13, 2008
 • Chữ hiếu xót xa! - Truyện ngắn - Aug 16, 2008
 • Chữ hiếu xót xa! - Truyện ngắn - Aug 02, 2008
 • Thảm kịch đời người 2 - Truyện ngắn - Jun 21, 2008
 • Giặc tới nhà đàn bà cũng đánh - Tạp ghi - Dec 22, 2007
 • Giải thoát. - Truyện ngắn - Oct 27, 2007
 • Tình chàng tựa hoa hướng dương. - Truyện ngắn - Aug 11, 2007
 • Là duyên hay nợ? - Truyện ngắn - Jul 28, 2007
 • Nắng xuân ấm ân tình - Truyện ngắn - Apr 01, 2006
 • Gió thổi mây bay II: Còn là kỷ niệm - Truyện ngắn - Dec 17, 2005