vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 18, 2019
Kích thước font chữ:


Số 7745 ra ngày 26/01/2017:
  Tin địa phương
Tin ngắn
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
44. Bọn băng cướp Việt tân làm tṛ hề.
Ty Nan CSVN 04:26:29 PM, May 17, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Đó là Nguyễn Xuân Nam bày tṛ cho tên Nguyễn Thiện Thành là mật thảo khấu của bọn Việt tân làm tṛ hề khóc lóc , van xin tên chuột cống Vũ Văn Lộc ...Sic trên hệ Thống calitday c̣ mồi của bang cướp Việt tân . Hay dẹ tṛ lừa bịp này đi hỡi ba tên khốn. Đồng hượng Tỵ nạn biệt bọn chúng bay là ai rồi .
43. Việt gian Hoàng Thưởng bưng bô CSVN....
Ty Nan CSVN 02:35:26 PM, May 14, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Ba tay đấu láo bịp thổi quả bong bóng " Nghĩa trang Quân đội VNCH Biên Hoà " trên hệ thong Calitoday gồm Nguyễn Xuân Nam, Đỗ Hữu Nhân và Hoàng Thủm. Việt gian Hoàng Thủm bưng bô khen lấy, khen để CSVN có nhân bản...Sic. Trong khí đó th́ truyền thong báo chí đều tố giác là vụ này, tên nguyễn Đạc Thành chỉ là tên buôn mộ bán xác các cựu tử sĩ VNCH mà thôi.
42. Việt gian Hoàng Thưởng .
Ty Nan CSVN 03:18:56 PM, May 12, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tên này đă lộ mặt khi hắn láo lếu ủng hộ Nghị quyết 3.8, một cái nghị quyết đă làm lợi cho lá cờ máu CSVN được trưng bày, treo khắp nơi trong hầu hết toàn phạm vi Thành phố San Jose, Chỉ có chống là trên cột cờ duy nhất của HĐTP mà thôi; chính hắn đă ra mặt thách thức " Tao ủng hộ, chúng mày làm ǵ được ? ", Các Hội đoàn, đoàn thể, đặt biệt nhất là các Hội đoàn Cựu quân nhân hăy tẩy chay và đuôủi hắn ra khỏi sinh hoạt Chống cộng tại Bắc Cali này. Chân thành cám ơn.
41. Bọn chuột mơm chó đánh lừa và tự sướng về vụ kiện giữa tội phạm Nguyễn Tâm với hai Ông Lê văn Ấn và Vơ Tử Đản...
Hai Quan 08:24:47 AM, May 10, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Ngày này là ngày mà Toà trả lới cho hai ông Lê Văn Án và Vơ Tử Đản,đâu có lien quan ǵ đến tên Nguyễn Tâm, nhưng tên Nguyễn Tâm này láu cá, láu tôm biết được nên hắn cố t́nh lôi kéo bọn chuột của hắn ra tự sướng và cố t́nh đánh lu7à là hắn có chính ngiă và thắng trong vụ kiện này, đúng là tên tội phạm ba que xỏ lá, phét lác và bọn chuột với chúng ḷi mặt ra là bọn ủm hộ cái Nghị quét dơ bẩn, ba que xỏ lá của tên tội phạm này soạn ra...Đúng là lừa lảo triuyền thong gồm những con chuột4 : thằng thảo khấu Huỳnh Lương Thiên, Vũ Huynh Trưởng, Hoàng Thưởng, Phạm Hữu Sơn...v.v. Đừng lừa bịp niềm tin đồng hương, chúng mày chống cuội mà thôi...
40. Bọn chuột cống chí choé về Ông Kiêm Ái và Cụ Vơ Tử Đản ...
Hai Quan 05:13:39 PM, May 09, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Hôm nay đâu là phải ngày xử vụ kiện Nguyễn Tâm VS Lê Văn Ấn và Vơ Tử Đản, bọn chuột cống này " Chí Choé " cho là tội phạm Nguyễn Tâm thăng, " Thắng cái mả cha bọn chuột chúng mày ". Hôm nay chỉ là ngày mà Toà không chap thuận đơn xin của hai Ông Lê Văn Ấn và Vơ Tử Đản hủ vụ iện bá láp mà thôi...Mấy con chuột cống này Huynh hoang, pher1 lác quá cỡ thợ mộc và c̣n xỉ vả hai ông Lê Văn Ấn và Vơ Tử Đản...ĐM bọn chuột chúng mày...Đừng có láo lếu như tên Nguyễn Tâm. Phạm Hữu Sơn , Vũ Huynh Trưởng, Mỹ Lợi, Huỳnh Lương Thiện, Hoang Thuong...Ngày xủ của vụ này là ngày May/30/2017
http://www.youtube.com/watch?v=NQMbyXYlvpY
39. Sau đây 5 ĐiểmRuồi Bu mà Nguyễn Tâm Kiện Bá Láp Nhà Văn Kiêm Ái Và Cụ Vơ Tử Đản
Hai Quan 03:46:44 PM, Mar 07, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Điều Chỉnh Link của Góp ư # 38, mời bấm vao Link sau :
http://www.mercurynews.com/wp-content/uploads/2017/02/tam-nguyen-suit.pdf
38. Sau đây 5 Điểm Ruồi Bu mà Nguyễn Tâm Kiện Bá Láp Nhà Văn Kiêm Ái Và Cụ Vơ tử Đản...
Hai Quan 03:37:43 PM, Mar 07, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Mời Quư Vị bấm vào Link sau xem tên Nguyễn Tâm nêu 5 Điểm Ruồi Bu, Kiện bà láp, bịt miệng Nhà văn Kiêm Ái và Cụ Vơ Tử Đản vào ngày 10/feb/2017 :
http://www.mercurynews.com/wp-content/uploads/2017/02/tam-nguyen-suit-pdf
***5 điểm ruồi bu mà Nguyễn Tâm đă lấy ra từ bài viết của Nhà văn Kiêm Ái vào ngày 8/Feb/2017 để kiện Bá láp Nhà văn Kiêm Ái và Cụ Vơ Tử Đản vào ngày 10/Feb/2017. Nhà văn Kiêm Ái và Cụ Vơ Tử Đản nên có Luật sư nộp đơn Chống Kiện phủ đầu của Nguyễn Tâm tại Toà Án gọi là ANTI-SLAPP, chắc... >>
xem toàn bộ
37. Hữu Nguyên Nguỵ Biện Cho Nguyễn Tâm ....
Hai Quan 03:20:26 PM, Mar 05, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Xuyên qua bài viết của Hữu Nguyên bên Úc, phân tích cho kỹ th́ tay này đang nguỵ biện cho Nguy64 Tâm, nhà văn Kiêm Ái, Cụ Vơ Tữ Đản và quư vị Quốc gia Tỵ nạn CS nên cẩn thận với lối viết hai hàng này của hắn ta, xin được phân tích như sau :
- Trước hết là bài viết của hắn trong Link sau :
http://www.bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14536:ngh-quyt-chngg-c-vc-la-ni-au-b-phn-bi&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53
- Sau đây là Section 2 của Nghị quyết 8.1, TP Westminter bằng Tiếng Anh :
"The Mayor and City Council further express that they are opposed... >>
xem toàn bộ
36. Từ Hùng Cửu Long đến Hai Nghị quyết 8.1 và 3.8...
Hai Quan 02:59:17 PM, Mar 04, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Diều chỉnh Link của góp ư # 35, xin bấm vào Link sau :
http://www.bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14521:t-hung-cu-long-n-hai-ngh-quyt&catid=34-din-an-c-gi&Itemid=53
35. Từ Hùng Cửu Long đến Hai Nghị quyết 8.1 và 3.8...
Hai Quan 02:51:32 PM, Mar 04, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Sau đây là bài viết của Nhà văn Kiêm Ái vạch rơ Nghị quét nhơ bẩn 3.8 do Nguyễn Tâm và Nguyễn Mạnh soạn thảo...;
http://www.youtube.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14521:t-hung-cu-long-n-hai-ngh-quyt&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53
34. Nguyễn Tâm và đồng bọn hăy vểnh tai lên mà nghe ...Nghị quyết 8.1
Hai Quan 04:47:52 PM, Mar 01, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Sau đây cuộc phỏng vấn của Trương Quốc Huy với Thị trưởng Tạ Đức Trí và PTT Tyler Diệp..:
http://www.youtube.com/watch?v=APs3mK-vNqo
33. Ư kiến độc giả Hay! Hay! Hay!
Hai Quan 12:45:26 PM, Feb 28, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Sau đây là ư kiến của Kim Hoa Bà Bà :
Có một thằng nọ tên Nguỵ Tám cứ bị người ta nhét cứt vô mồm và hay lừa phỉnh họ cho nên nó xin Quan toà ra lệnh phạt bất cứ ai nhét cứt vào mồm nó. Nó hí hửng v́ biết rằng từ nay chẳng có đứa nào dám bắt nó ăn cứt được.
Ai de khi nó ra đương nó bị nhiều người đổ cứt lên đầu khiến nó ói mửa liên hồi dù rằng chẳng có cục cứt nào rớt vào miệng nó...Có kiện ra Toà án dựa theo án lệ mà Toà đă phán trước đây... >>
xem toàn bộ
32. Nguyễn Tâm Tẩu Hoả Nhập Ma Phịa và D8í trá từ phút 10:32 đến phút 16:00
Hai Quan 09:52:22 PM, Feb 27, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
** Từ phút 10:32 đến phút 15.30 :
Nguyễn Tâm đổ thừa cho Sam Licardo và Luật su Thành phố đă thay đổi Section 2 v́ sợ vi hiến và phạm Luật (Sic), Nguyễn Tâm nên nhớ đây chỉ là NGhị quyết ( Resolution ),đâu có bắt bớ , giam càm ai đâu ; Thành phố chỉ bày tỏ ủng hộ đa số nguyện vọng của Cư dân hầu đem lại Trật tự, an ninh trong Thành phố cho họ mà thôi, Luật cái đéo ǵ của Thành phố đâu mà vi phạm theo nguỵ biện, dối trá ... Nhà văn Kiêm Ái và Cụ Vơ Tử Đản yêu càu... >>
xem toàn bộ
31. Nguyễn Tâm Tẩu Hoả Nhập Ma Từ Phút 3:15 tới 10:31 Tiếp theo.
Hai Quan 05:03:55 PM, Feb 26, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
*** Những h́nh ảnh đă quay lén nhóm lạ mặt.Hành vi này đă xâm phạm quyền Tự do, Harassment...v.v.Họ có quyền tham dự buổi điều trần bất cứ nào mà Hội đồng Thành phố cho phép miễn không vi phạm nội quy, Nguyễn Tâm và nhóm của hắn quay lén như thế là phạm pháp...Lại c̣n quay cận cảnh " Text message ", hành động này chẳng khác nào hành động của kẻ cắp, Xâm phạm đời tư cá nhân; chẳng khác nào mà Nguyễn Tâm đă phạm 8 tội h́nh sự ( Thịt tiền thân chủ của hắn tá ) đă... >>xem toàn bộ
30. Nguyễn Tâm Tẩu Hoả Nhập Ma Phút 16;10...( tiếp theo
Hai Quan 02:26:48 PM, Feb 25, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Phải công nhận Nghị quyết 8.1 của Thành phố Westminster đầy dủ ư nghĩa phản đối cờ Việt cộng theo đúng ư nguyện Cư đân Việt Tỵ nạn mong đợi và hoàn toàn hợp lệ không vi phạm bất cứ luật pháp và Hiến pháp Hoa kỳ. Vây mà Nghị gian Nguyễn Tâm cắ xén Nghị quyết này và dịch sai lạc, hướng dẫn và cho Thí dụ chẳng giống ai cả...
Theo như ví dụ cà chớn của hăn ta trong góp ư 29; dù cho người cầm tờ báo " Việt Báo " ...có h́nh Cờ Việt Cộng mà có Display (dán, treo, phô trương ) trong Building của Thành Phố đi nữa th́ cũng vi phạm vào phần trên của Section 2 ma han cat xen...
29. Nguyễn Tâm Tẩu Hoả Nhập Ma Phút 16;10...
Hai Quan 11:36:19 AM, Feb 25, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Từ Phút 16:10, bị tẩu hoả nhập ma nên hắn không biết định nghĩa " Display ( trưng bày, phô trương, treo...v.v)", hắn lấy râu ông này , cắm cằm bà kia đem thí dụ chày cối, sai lạc rộng lớn của Nghị quy6t1 8.1 ( Westminster ) như sau :' Trong building của Thành phố, có người cầm một tờ báo,ví dụ như " Việt báo đi " với tấm h́nh của ông Ngoại trưởng đă đi sinh hoạt ở đâu bên VN và đă đi thăm VN với là cờ VN, cầm tờ báo vào đây...Theo tinh thần của cái nội dung của Westminster là vi phạm rồi...".
*** Nguỵ biện quá ấu trĩ, rất ruồi bu có thể nói là Dốt nát....
28. Nguyễn Tâm ...Hoàn Toàn Láo Khoét ...Nghi quyết Vi Hiến...
Hai Quan 06:35:23 PM, Feb 24, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Như góp ư # 27, Resolution ( Nghị quyết ) của Hội Đồng Thành Phố không phải là Biils nên không thể nào Vi hiên được , Nguyễn Tâm láo khoét cố t́nh chữa cháy là đổ cho Thị Trưởng...v.v nên kết cuộc Nghị quyết quá nhơ bẩn viết lại ? không bởi hắn ta và Mạnh Nguyễn tuyên truyền trên Truyền thông báo chí rầm rộ ,đồng hương ai cũng biết; vậy mà hắn ta đổ nếu giống như nhự quyết Westminster la Vi hiến nên Luật sư Thành phố và Thị Trưởng Sam licard phải viết lại để khỏi bị Vi hiến . Nhà văn kiêm Ái và Cụ Vơ Tử Đản nên để mắt đến sự ( mislead hướng dẫn sai lạc và nguỵ bện này của h8n1 ta và đồng bọn....
27. Nguyễn Tâm lửng lơ con cá vàng giữa Bills( Luật ) và Nghị quyết ( Resolution )
Hai Quan 04:51:22 PM, Feb 24, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
** Chỉ có Tiểu bang và Liên bang mới soạn thảo Bills ( Luật pháp ) mà thôi nên được quyền Ban ( Cấm ), vi phạm là sẽ bị tội phạt vạ mà thôi.
** Hội đồng Thành phố là cấp thấp nhất chỉ được ban hành Resolution ( Nghị quyết )là chấp thuận những đề nghị của đa số cư đân trong Thành phố mà họ mong muốn tốt đẹp phù hợp với họ và an ninh trật tự trong Thành phố. Nếu vi phạm th́ chỉ bị mời ra khỏi phạm vi dă quy định bởi resolution ( Nghị quyết ) mà thôi, căi lại sẽ được nhân viên công lực hộ tống an toàn khỏi nơi đó mà thôi; Không có sự phạt vạ hay bắt bớ ǵ cả...
Nguyễn Tâm và Vũ Hoàng Lân và phe nhóm cứ lửng lơ con cá vàng ...rồi cứ đưa lời phát biểu của Ông Manager thuộc TP Westminster chày cối trên Nghị quyết 8.1 và 3.8 và băt bẻ, chày cối trên bài viết của Nhà văn Kiêm Ái...
26. Nguyễn Tâm Tẩu Hoả Nhập Ma...( nhiều tập ).
Hai Quan 12:25:22 PM, Feb 24, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Video clip sau đây rất hữu ích cho Nhà văn Kiêm Ái và Cụ Vơ Tử Đản trong vụ kiện lợi dung Nuật Rừng mà Nguyễn Tâm đă thưa kiện quư vị, mong các vị chú ư phân tích từng lời văn và lời nói của hắn ta trong Video clip này:
http://www.youtube.com/watch?v=r7AkSgJUNUY
25. Nguyễn Tâm Thưa Cái Ǵ ?
Hai Quan 11:53:54 AM, Feb 23, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Nhà văn Kiêm Ái và Cụ Vơ Tử Đản chỉ cần đưa Audio sau kẻ về vụ Thua kiện của Nguyễn Tâm từ 2004 đến 2007 ;" Nguyễn Tâm đă xác nhận với Quan Toà là có quan hệ với Thủ tưóng Vơ Văn Kiệt,nguyên cựu Thủ tướng Cộng sản Việt Nam và cũng xác nhận là có chụp h́nh với Vơ Văn Kiệt ....", nhớ lấy bản Transcrit từ Toà của vụ kiện này và tŕnh cho Toà ...:
http://www.vienthao.com/audio/dvt-thangkien.mp3
Phần cuối của Audio trên...
24. Nhục Nào Bằng ? Nguyễn Tâm Bị Toà Bác Đơn Xin Từ Chức....
Hai Quan 06:19:50 PM, Feb 21, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Trong thư đè ngày 30 tháng 3, 2016, tŕnh bày về quyết định bác đơn Từ chức của Nguyễn Tâm ( case No. 15-Q-15735 ).
Chánh án T́a xử đề nghị : Toà Thượng Thẩm Tiểu bang không chap thuận đơn xin từ chức của Nguyễn Tâm ( we recommend that the Supreme Court decline to accept the resignation of tam Nguyen ).
Kính mời quư vị vào Link sau :
http://members.calbar.ca.gov/courtDocs/15-Q-15735-1.pdf
23. Cái Mo Chưa Đủ Dầy Sao Nguyễn Tâm ?
Hai Quan 10:40:34 AM, Feb 20, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Điều chỉnh Link của góp ư# 22 của phần " *** Nguyễn Tâm bị Tưóc Bằng LS, Đuổi khỏi Luật Sư Đoàn và Cấm Hành NghềKể Từ Ngày 03 Tháng 01,2017; không phải nhu hắn ta đă dối trá và loè là hắn ta ' TỰ Ư TỪ CHƯC....Sic), xin quư vị bấm vào Link sau :
http://members.calbar.ca.gov/fal/Member/Detail/159601
22. Cái Mo Chưa Đủ Dầy Sao Nguyễn Tâm ?
Hai Quan 10:27:05 AM, Feb 20, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Chi tiết 8 Tội H́nh sự của Nguyễn Tâm, xin quư vị bấm vào Link sau :
http://members.calbar.ca.gov/courtDocs/14-O-05978.pdf
*** Nguyễn Tâm bị Tước Bằng Ls, Duổi khỏi Luật Sư Đoàn và Cấm Hành Nghề Kể từ Ngày 03 tháng 1, 2017, xi quư vị bấm vào Link này :
http://members.calbar.ca.gov/fal/Members/Detail/159601
21. Lợi dụng Luật Phỉ báng, mạ lị hầu tiếp tay gây phân hoá Cộng đồng? Nguyễn Tâm kiện Nhà văn Kiêm Ái và Cụ Vơ Tử Đản
Hai Quan 01:25:18 PM, Feb 19, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Diều chỉnh Link của góp ư # 20, kính mời quư vị vào Link này :
http://www.bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14345:li-dng-lut-ph-bang-m-l-tip-tay-vc-gay-phan-hoa-cng-ng-nv-nguyn-tam-kin-nha-vn-kiem-ai-va-c-vo-t-n&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53
20. Lợi dụng Luật Phỉ báng, mạ lị hầu tiếp tay gây phân hoá Cộng đồng? Nguyễn Tâm kiện Nhà văn Kiêm Ái và Cụ Vơ Tử Đản
Hai Quan 01:15:34 PM, Feb 19, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Bài viết phân tích quá hay và chính xác, kính mời quư vị vào Link sau của Bacaytruc.com :
http://www.bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=articleid=14345:li-dng-lut-ph-bang-m-l-tip-tay-vc-gay-phan-hoa-cng-ng-nv-nguyn-tam-kin-nha-vn-kiem-ai-va-c-vo-t-n&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53
19. Mong Toà soạn Gióng lên tiếng chuông về Nghị quyết 3.8 nhơ bẩn này ...
Hai Quan 12:44:10 PM, Feb 18, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Kính mong toàn thể Quư vị Thân hào nhân sĩ , Ban Đai diện Cộng đồng Bắc Cali dưới sự điều hành của Ông Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tiên, Truyền thông báo chí c̣n Lương tâm chức nghiệp, Bác sĩ, Luật sư...v.v. Xin hăy duyệt xét lại Nghị quyết 3.8 do Nguyễn Tâm và Nguyễn Mạnh soạn thảo vừa được Hôi dồng TP San Jose gồm Thị trưởng Sam Licardo và Nghị viên TP, trong số có Nguyễn Tâm và Diêp Thế Lân thông qua vào ngày Jan/24/2017, Xét rằng :
- Bản Nghị quyết này đă trái ngược lại... >>
xem toàn bộ
18. Nguyễn Tâm láo khoét ở Phút 29:20 về Section 1 của bản Nghị quyết 3.8...
Hai Quan 09:02:09 PM, Feb 17, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Sau đây là nguyên bản tiếng Anh Section 1 của các Nghị quyết 8.1 TP Westminster và Nghị quyết 3.8 TP San Jose :
a) TP Westminster :
1) SECTION 1: The Mayor and City Council hereby reaffirm the City's prior recognition of the flag of former Republic of Vietnam flag as the official flag of the Vietnam Nation and that this flag may be displayed on any City-owned property at any City-control or sponsored Vietnam-American event subject compliance with the city's standard permitting requirements
* Tạm dịch như sau :
- Thị Trưởng và Nghị viên TP xác định công nhận Lá cờ VNCH là lá cờ Quốc gia Việt Nam có thể trưng bày bất cứ nơi nào trong... >>
xem toàn bộ
17. Phần dịch hai Nghị quyết TP San Jose.
Hai Quan 09:59:26 AM, Feb 17, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Phần Tiếng Anh :
The City expresses opposition to the display of the flag of the Socialist Republic Vietnam of any City owned flag pole.
Phần Tiếng Viêt :
Thành phố bày tỏ sự phản đối trưng bày lá cờ CSVN tại bất cứ cột cờ Thành phố làm chủ.
16. Thế nào Nguyễn Tâm và đồng bọn ?
Hai Quan 02:44:47 AM, Feb 17, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Phần hai kết luận của Nghi Quyet Thành phố Westminster quá hoàn toàn, xuất sắc hơn Phầ hai kết của Nghị quét thuộc Thành phố San Jose phải không ?
Tên bá láp Phan Quang Nghiệp thấy thế nào ?
15. Điều chỉnh và bổ túc phần dịch hai Nghị quyết TP Westminster.
Hai Quan 02:37:26 AM, Feb 17, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Phần tiếng Anh :
The Major and City Council further express that they opposed to the display of the flag of the Socialist Republic of Việt Nam within Westminster City limite. This flag has historically and continually served as a symbol of dictatorship and tyranny,and for this reason the Mayor and City Council further resolve that it should not be display by the City on any of its properties.
Phần Tiếng Việt :
Thị Trưởng và Nghị viên Thành phố bày tỏ chống đối sự trưng bày lá cờ CSVN trong phạm vi của Thành phố Westminster. Lá cờ CSVN này từ xưa đến nay tiêu biểu cho Độc tài và Vô nhân đạo ( Luật Rừng ), và v́ lư do này Thị Trưỏng và Nghị viên Thành phố giải quyết thêm Lá cờ CSVN này sẽ không được trưng bày bởi Thành phố trên bất cứ tài sản của Thành phố.
14. Nguyễn Tâm và đồng bọn chơi dại...
Hai Quan 11:25:40 PM, Feb 16, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Hai bạn Kiêm Ái, Vơ tử Đản có thể xú lại bọn chúng " HarassmenT "... C̣n cac bạn trẻ bị chúng thâu và tŕnh chiếu trong Video của chúng trong buổi họp báo...của chúng có thể Xú và thưa bọn chúng về " Harrassment " và " An ninh ( nếu có ) ". Bọn Nguyễn Tâm nên nhớ là trong buổi Jan/24/2017 ai cũng có thể đến dự và phát biểu ư kiến trong buổi điều trần này ; nêu bạn thâu video của họ ( khác biêt quan điểm là bạn vi phạm " Harrassment "; bằng chứng rơ là bọn Nguyễn Tâm đă thâu trong video và tŕnh chiếu với những lời lẽ có thể gây nguy hiểm cho họ ...Wait and see !!!
13. Phan Quang Nghiệp say xỉn phá bậy....
Hai Quan 09:43:04 PM, Feb 16, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Coi xon cái Video # 10 xong, cười té ghế khi tên Phan Quang Nghiệp Dich bậy bă hai Nghị quyết của Hai TP Wesminster và San Jose, hỏi nhỏ " Uống mấy xị rồi ? ", dịch bậy bă vậy cha nội ! Vậy mà bọn c̣ mồi vỗ tay khen lấy, khen để...Bịp vừa thôi mấy cha !!!
12. Nguyễn Tâm chả làm ǵ được hai bạn đâu...
Hai Quan 09:07:54 PM, Feb 16, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Chính hắn sẽ bị thảm bại năo nề mà thôi, hắn là Public figured ( người của Công chúng ) nên hai bạn hay bất cứ ai cũng có quyền phê b́nh và phê phán việc làm của hắn...Luật pháp sẽ xử đẹp hắn mà thôi...Biết đâu Tài lộc sẽ đến với hai bạn tương lai. Nhờ việc này mà An khang, thịnh vượng và sống thọ vui vẻ...Vui lên hai bạn. Xin chúc mừng.
11. Nhắn với Nhà văn Kiêm Ái, Vo Tu Dan.
Hai Quan 07:58:18 PM, Feb 16, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Bạn vững tâm tiến bước để Luật pháp sẽ vạch mặt hắn, đồng hương Tỵ nạn sẽ ủng hộ để trắng, đen cho rơ Ràng, hắn và đồng bọn không thể lừa phỉnh,xí gạt niềm tin. Chắc chắn bạn cẳng thiệt tḥi ǵ cả, bạn thuộc diện người già,Chính quyền sẽ t́m cho bạn Luật Sư và sẽ không phải trả bất cứ lệ phí nào...dù không thắng. Bác sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Thượng Vũ và nhiều Luật sư trong Cộng đồng sẽ giúp bạn để vạch mặt chúng. Nhà văn Kiêm Ái và Ông Vơ Tử Đản yên chí, chúng muốn Luật pháp th́ nên để Luật pháp Xử chúng...
10. Dịch đúng nghĩa giữa Những Nghị quyết của TP Westminster va San Jose:
Hai Quan 03:46:29 PM, Feb 16, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Kih1 mời quư vị vào ink sau xem cuộc Họp "Tố khô ..."của Phạm Hữu Sơn, tay tè bậy Vũ Huynh Trưởng và Vg Nguyễn Tâm:
http://www.bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14294:cuc-hp-bao-cp&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53
Sau đây xin dịch đúng nghĩa phần hai Kết luận của Những Nghi quyết của Hai Thành phố Westmnster va San Jose :
A) Westminster:
TT và Nghị viên Thành phố bày tỏ : ' Họ bị Cư dân phản đối lá cờ CSVN Xuất hiện trong TP. Lịch sử của lá cờ này và cho đến nay vẫn tượng trưng cho Độc... >>
xem toàn bộ
9. Nhắc nhở và định nghĩa " Việt gian " về Nguyễn Tâm của Nhà văn Kiêm Ái...
Hai Quan 02:33:53 PM, Feb 16, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Kính mời quư vị ào Link sau xem bài viết này hầu hiểu rơ hơn sự viêc...:
http://www.bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14293:con-4-ngay-na-cho-vit-gian-nguyn-tam&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53
8. Chỉ c̣n 5 Ngày cho Việt gian Nguyễn Tâm.
Hai Quan 02:11:25 PM, Feb 14, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Chỉnh lại Link của góp ư # 7, Kính mời quư vị bấm vào Link này xem bài viết của Nhà văn Kiêm Ái ra tối hậu thư cho Viêt gian Nguyễn Tâm :
http://www.bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14274:ch-con-5-nm-ngay-cho-vit-gian-nguyn-tam&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53
7. Chỉ c̣n 5 Ngày cho Việt gian Nguyễn Tâm.
Hai Quan 02:05:10 PM, Feb 14, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Nhà văn Kiêm Ái Nhắc nhở cho Việt gian Nguyễn Tâm về thời hạn cuộc tranh luận so Găng giữa Ông và tay viêt gian này là chỉ c̣n 5 Ngày nữa thôi, dù cho một trong hai đối thủ trong cuộc Tranh luận ày là kể như Thua cuộc, Kính mời quư vị bấm vào Link sau để hấu đáo chi tiết hơn ...:
http//www.bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14274:ch-con-5-nm-ngay-cho-vit-gian-nguyn-tam&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53
6. Hăy Sử Dụng Lá Phiếu Đáp Trả Bọn Dân Cử Bịt Mắt Chúng Ta Trong Kỳ Bầu Cử Tới....
Hai Quan 02:00:22 PM, Feb 12, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Nghị Quyết`3.8 do tên Việt gian Nguyễn Tâm và Nguyễn Mạnh soạn ra, quá rơ Ràng và đầy đủ làm lợi cho bọn Cờ đỏ sao vàng (CSVN)qua dẫn chứng dễ hiểu và quá đầy đủ, vạch ra những âm mưu gian manh của bản Nghị quyết Rồi bu 3.8 này; Nhà văn Kiêm Ái đă trả lời và Thách Thức công khai tranh luận tay đôi với tên Việt Gian Nguyễn Tâm trước truyền thông báo chí từ nay cho đến Feb/18/2017...về nội dung bản nghị quyết Ruồi bu này...Mặt mũi đâu mà tay Việt gian Nguyễn... >>xem toàn bộ
5. Thời hạn cho tê việt gian Nguyễn Tâm trả lời tranh luận...
Hai Quan 01:24:05 PM, Feb 11, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Nếu đến hết ngày 18 tháng 2 năm 2017 mà việt gian Nguyễn Tâm không trả lời th́ đem ra cắm cọc. Đừng để nó chạy lăng xăng, sủa bậy : ' Chống cộng Dzỏm !!!". Kính mời quư vị vào Link sau xem bài viết của Nhà văn Kiêm Ái :
http://www.bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14230:thi-hn-tr-li-tranh-lun&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53
4. Kiêm Ái trả lời Việt gian Nguyễn Tâm.
Hai Quan 02:19:37 PM, Feb 10, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Sau đây là bài viết của Nhà văn Kiêm Ái thách thức Việt gian Nguyễn Tâm như trong Link sau, mời quy vị bấm vào Link sau :
http://www.bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14212:kiem-ai-tr-li-vit-gian-nguyn-tam&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53
3. Vũ Huynh Trưởng có phải tên khoe của quí ....
Hai Quan 04:21:07 PM, Feb 09, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Ở phút 1:50 của Video Viên Thao TV, Vũ HuynhTrưởng có phải tên khoe cả quí, bắt chưóc chó tè....Bậy?
http://www.youtube.com/watch?v=vbM5qH0NgEE
2. Chúng toi cực lực tố cáo tên Nghị Viên Nguyễn Tâm ....
Hai Quan 03:26:16 PM, Feb 08, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Quư vị có thể bấm vào Link Website của Ba Cây Trúc sau :
http://www.bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14187:ngh-vien-nguyn-tam-am-dao-vao-tim-ngi-vit-chng-cng&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53
1. Chúng toi cực lực tố cáo tên Nghị Viên Nguyễn Tâm ....
Hai Quan 03:10:45 PM, Feb 08, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Kính mời quí vị bấm vào Link sau xem bài viết tố cáo vạch mặt tên Nghị Viên Nguyễn Tâm...Dâm dao vào tim người Việt Chống Cộng Bắc Cali nói riêng và toàn Hải ngoại nói chung :
http://tieng-danweekly.blogspot.com/#!/chung-toi-cuc-luc-to-cao-ten-nghi-vien.html