vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 22, 2019
Kích thước font chữ:


Số 7743 ra ngày 24/01/2017:
  Tin địa phương
Lễ tưởng niệm trận hải chiến Hoàng Sa
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
3. Không có ǵ khốn nan bằng quay súng bắn giết đồng dội của ḿnh....
Hai Quan 02:26:40 PM, Jan 27, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Thật khốn nạn và man rợ không ǵ Bằng là từ tên Lănh đạo hèn kém, nhu nhược cho đến những tên ban lệnh Hành quân vô liêm sỉ đă quay sung bắn giết đồng đội ( 74 chiến sĩ Hải quân trong vụ Jan/19/1974 tại Biển Đông Hoàng Sa ). Nguyễn Văn Thiệu, Hồ Văn Kỳ Thoại, Lê Văn Ngạc, Vũ Hữ San...)
2. Mỹ nó bỏ quá rơ ràng, mà cứ dấu như " Mèo Dấu Cưt". Thật Nhục Nhă thay !!!!
Hai Quan 02:57:20 PM, Jan 26, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Chuyện quá rơ Ràng như 2+2=4, Trung Cộng nó thử xem Hoa Kỳ có giữ đúng Hiệp định Ba Lê, cho nên chúng cố t́nh bắt chẹt là lấy Hoàng Sa nên đem mấy tàu đánh cá của chúng ra khiêu khích; Đệ Thất Hạm Đội của Mỹ làm vua làm Chúa vúng Thái B́nh Dương, Hoa Kỳ đâu có ngó ngàng ǵ đến TC lấn chiếm Hoàng Sa mà đem đến tiếp cứu; đúng như lời thú Thật của Hải quân Trung Tá Lê Văn Thự, Hạm Trưởng HQ 16 bị HQ 5 của Tay trung Tá Vũ Hữu San bắn, may mà đạn thối ( 127 ly 0 chỉ có tàu Hải quân VN mới có đạn này ) không nổ nên Tàu ông ta không bị ch́m và đươc về bến an toàn, chính Hải Quân công xưởng VN khám phá ra điều này....Hồ Văn Kỳ Thoại, Lê Văn Ngạc chúng mày hăy nói ra Sự Thật...
1. Khốn Nạn Thay ....!!!
Hai Quan 03:17:32 PM, Jan 25, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Sau đây là Bức Thư Tự Thuật " Sự Thật Cuộc Hải Chiến Jan/ 19 /1974 giữa Hải Quân Việt Nam và bọn Hải Quân Trung Cộng "; khốn nạn thay cho bọn Lănh đạo VNCH ( Nguyễn Văn Thiệu ).....Kính Mời Quư vị vào Link sau :
https://sites.google.com/site/ttvnolrecyclebim/home/slogan/cho-gia-bi-da-ra-sa-mac/cho-an-thit-nguoi-cai-nhau-voi-nguoi/copy-huyen-thoai-ve-cac-cuoc-chien-bi-mat-tu-ttvnol/khi-rut-quan-khoi-vn-thi-my-da-ban-toan-bo-bien-dhong-cho-tq/su-that-ve-tran-hai-chien-hoang-sa-le-van-thu-thuyen-truong-hq-16-tau-bi-soai-ham-hq-05-ban-liet-may-ma-khong-chim-mat-xac-vi-dan-thoi/ham-truong-16-tra-loi-dut-dhiem-cac-loi-chi-trich-calitoday-1-6-04..
Tin địa phương