vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 18, 2019
Kích thước font chữ:


Số 7717 ra ngày 15/12/2016:
  Tin địa phương
Hai khuôn mặt trẻ VN trong chính trường tại Milpitas, Bắc California: Thị trưởng Rich Trần và Nghị viên Anthony Phan
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
2. Luơng rẻ như bo ?
No Cheat 05:45:07 PM, Dec 22, 2016Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Ai ni l luơng rẻ v khng c ti hay kinh nghiệm nn mới trng cử ? Why Trump is so rich but with out Government experience and he won the election / 2016. Thiển nghĩ luơng cho 1 Mayor hay 1 Council cũng vo khoảng 100K +/- salary annuallỵ
1. Lương rẻ như bo, kẻ c ti đều ch, nn mới trng cử !!!
Ket Qua 02:45:51 PM, Dec 15, 2016Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Lương cn thua lương tối thiểu của cng bhn bnh thường, người c ti đều ch, ch ngp phải ruồi trng cử của hai tay khng c kinh nghiệm v yếu km kiến thức ny....