vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 23, 2019
Kích thước font chữ:


Số 7707 ra ngày 01/12/2016:
  Bình luận
Hillary Clinton tranh cử Tổng thống
Trọng Đạt
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
2. Hillary lost
No Cheat 05:54:28 PM, Dec 22, 2016Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Trump ra trận th́ hầu như toàn GOP chê bai và không ủng hộ Trump trong khi phe DEM th́ từ Bill Clinton và ngay cả hai vợ chồng Obama cùng Elizabeth Warren và 95% phe hollywood liberals rồi th́ bà Donna Brazile chơi ăn gian nên x́ các debate questions ra cho Hillary biết để ăn nói không hơn Trump trong cuộc debate của CNN ... vậy là toàn thể Nhân Dân và Đồng Bào USA nhận ra cái gian của phe DEM quá nhiều nên ..... thế là Trump thắng cử, nay phe DEM giơ 10 ngón tay chỉ vào nguời này trỏ vào nguời kia trong nhà DEM mắng mỏ nhau "tại mày" làm "ta thua". Thôi đừng khóc nữa
1. Bài viết quá hay
Rocky666 10:11:17 PM, Dec 06, 2016Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Ngai Obama mong muốn nước Mỹ tiến tới XHCN. Nên ngài luôn t́m mọi cách làm thân với các nước XHCN anh em. Ngai luôn muốn người dân trên toàn thế giới không riêng v́ nước Mỹ được song trong công bang văn minh dân chủ như Cuba, Venezuela, Việt Nam, Iran...
Nếu Hillary đắc cử th́ ước mơ của Ngai sẽ thành hiện thực. không chừng bà Hillary sẽ sửa hiến pháp đề Ngai trở lại làm tổng thống suốt đời như Putin để lo cho toàn nhân loại.