vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 21, 2018
Kích thước font chữ:


Số 7651 ra ngày 13/09/2016:
  Bình luận
Iran hung hăng hơn sau thoả ước nguyên tử JCPOA
Đại Dương
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Iran và di sản Trung đông của Ngài Obama
Rocky666 12:34:33 AM, Sep 14, 2016Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Sau khi ra nhiều lằn ranh đỏ đen Ngai Ma đă giúp Iran củng cố quyền lực ở khu vực. Nay Ngai Ma chỉ c̣n đến Iran khánh thành nhà máy hạt nhân mới sắp được khởi công ở Busher nữa là di sản của Ngai them hoàn mỹ.
Mong ư đồ của Ngai được toại nguyện