vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 22, 2018
Kích thước font chữ:


Số 7631 ra ngày 13/08/2016:
  Tin địa phương
NV Nguyễn Mạnh mở mũi dùi mới nhắm vào Văn Phòng Bầu Cử quận hạt
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. V́ miếng đỉnh chung
tramsantaclara 10:25:23 AM, Aug 14, 2016Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Phải chi ngay từ sau ngày nhậm chức nghị viên vào năm ngóai NV Mạnh đă chịu khó trau dồi thêm vốn líêng Anh ngữ của ḿnh, sốt sắng đích thân tham dự các buổi họp cộng đồng tại khu vực 4 của ông, phát thanh chào cờ VNCH trên làn sóng phát thanh của ông, và nhất là không chạy theo đuôi “nghị viên búi tó củ hành” Nguyễn Tâm th́ có NV Mạnh sẽ không phải trải qua những ngày gian truân và tốn kém như bây giờ. Gieo hạt giống tốt th́ mới có được cây tốt, bằng ngược lại th́ bắc thang lên hỏi ông Trời.
Cũng thế, chúng ta hăy chờ xem tương lai chính trị của Đỗ thành Công và Vân Lê sẽ ra sao sau khi 2 nhân vật này vừa quưêt định mang giống cây Việt trồng nơi vườn Ấn
Tin địa phương