vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 29, 2020
Kích thước font chữ:


Số 7631 ra ngày 13/08/2016:
  Tin địa phương
Vụ kiện tụng khó hiểu
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
2. Vụ kiện cầu vơ y chang vụ kiện Tiến Sĩ, Bc sĩ Nguyễn Thượng Vũ mới đy....
Tra Lai Day 03:39:19 PM, Sep 16, 2016Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Chắc Ls mất Bằng hnh nghề, bi t thầy di cho vụ kiện ny, y chng vụ kiện của bọn bịp Rachel Nguyễn đ kiện Tiến sĩ, Bc sĩ Nguyễn Thương Vũ thuở xưa; sut t nữa th bị tn Ls v lương tm, thong đồng với bọn bịp cho vo rọ. Diệp Thế Ln nn đề cao cảnh gic bọn ny....
1. Kiện ai ???
tramsantaclara 10:45:04 AM, Aug 14, 2016Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
ng Mạnh ơi! Muốn kiện ai th li tn người đ ra.
Th dụ, ng muốn kiện cc ng Son, Trưởng, hay NV Tm v đ phỉnh lừa ng đến tham dự buổi đấu tố Diệp Thế Ln tại Khu Hội CTCT th ng phải ghi r rng rằng Phạm Hữu Sơn Chủ tịch xxx, Vũ Huynh Trưởng, Ph Chủ Tịch xxx, Nguyễn Tm, un-licensed attorney aka "bi t" councilmember, etc ... dẫn đến việc ng tht cử, sẽ bị mất việc, khủng hỏang tinh thần, bị cộng đồng người việc khinh rẻ, v ngay những người từng bm theo ng để xin xỏ như VVL, HLT, NTT, .. cũng sẽ m thầm xa lnh ng. "đồi ti c đơn nn mai đy sẽ c đơn ...". Chc ng Tm thường an lạc.
Tin địa phương