vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 19, 2019
Kích thước font chữ:


Số 7598 ra ngày 28/06/2016:
  vnnb TV
ƯCV Madison họp báo trình bày đường hướng hoạt động
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. C Thật Khng ?
NG Thien Tai 03:48:05 PM, Jul 29, 2016Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tiếng Việt thuở xưa hay hơn by giờ, chả nhẽ Việt ngữ cn tệ hai đến nỗi phải mời sư phụ Hong Thưởng ni hộ hay sao ???Đồng hương ai dm tin nữa !!! Một lần l tởn tới gi ....