vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 30, 2020
Kích thước font chữ:


Số 7405 ra ngày 19/09/2015:
  Y học thường thức
Trứng gà tại Bắc Mỹ
Nguyễn Thượng Chánh
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Y học thường thức
Thy Mai 02:08:07 AM, Jun 29, 2016Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Kể từ bi viết Trứng g tại Bắc Mỹ, đăng ngy 09/19/2015 đến nay đ hơn 9 thng sao khng thấy Y học thường thức đăng thm bi viết mới no nữa vậy? Cc bi viết y học thường thức rất hay v bổ ch, mong vietnamdaily.com đăng nhiều bi mới nữa để độc giả c thm nhiều kiến thức bổ ch về y học. Xin chn thnh cm ơn Ta soạn v tc giả của Mục ny!