vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 24, 2019
Kích thước font chữ:


Số 7400 ra ngày 12/09/2015:
  Bạn đọc viết
Chuyến đi 3000 dặm - phần 1 (Minh Tâm)
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Bi viết rất hay v bổ ch.
HSVVAL 12:24:04 PM, Sep 24, 2015Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Cho bạn Minh Tm, rất cảm ơn bạn đẵ bỏ thời gian để tường thuật chi tiết cuộc hnh trnh. Nhờ đọc bi viết ny m ti biết được thm nhiều điều th vị, rất tiếc l mnh khng xem được video hay hnh nh của chuyến du lich. Bạn c thể cho biết địa chỉ v website của cng ty ny khng?
Cảm ơn bạn rất nhiều v ti đang chờ đợi để được xem tiếp phần 2.
Chc bạn sức khoẻ v mọi sự an lnh.