vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 25, 2019
Kích thước font chữ:


Số 7356 ra ngày 11/07/2015:
  Bình luận
Mối quan hệ Việt-Mỹ đầy ảo tưởng
Đại Dương
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
3. Quan hệ Mỷ-Việt
nguyen-babou 03:22:03 AM, Jul 27, 2015Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Chắc chắn đàng CSVN luôn lấy kinh nghiệm của VNCH để ứng xử với Mỷ, nếu không th́ họ sẻ bị một nhát sau lưng như VNCH đả bị truôóc đây.
2. Quan hệ Mỹ Việt đầy ảo tưởng.
Moi Ra 12:10:49 PM, Jul 13, 2015Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Nhận định Đại Dương là chính xác !
Đảng song c̣n mặc xác nhân dân !
Nga Trung Đồng Chí chí than !
Việt Nam ve Mỹ là quân bài tồi !!!
Moi Ra
1. Mối quan hệ VIỆT MỸ đầy ảo tưởng
Bui c. Vinh 12:13:13 PM, Jul 12, 2015 -2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
rất tôn trọng b́nh luận gia Đại Dương qua kiến thức và kinh nghiệm thật sâu sắc và xác thực theo với diễn biến của thời cuộc .
tuy nhiên, qua bài " b́nh-luận " này, với hy vọng : một Việt-Nam mới " độc-lập tự-do dân-chủ phát-triển hạnh-phúc ấm-no thực-sự " sẽ có cơ-hội ra đời sớm hơn ! Chúng Ta, những người Việt-Nam với lí-tưởng tự-do đă, đang phấn-đấu và mong-chờ !
Tôi xin tóm tắt chia sẻ : Trong thời- điểm này, chính-quyền Cộng-sản Việt-Nam chỉ c̣n một sự chọn-lựa duy-nhất : Dân-chủ hoá hay tự-động giải-thể ?
Tổng-bí-thư Nguyễn Phú Trọng của đảng Cộng-sản Việt-nam đến Mỹ với quần-chúng là dấu-hiệu chấp-nhận vào sân chơi mới, nói khác hơn là trật tự mới khu -vực ?
dân-chủ thực sự là người dân phải làm chủ thực sự th́ mới đáp-ứng được nhu-cầu khi đủ điều-kiện để trở thành thành-viên của TPP . Nếu không đi theo qui-tŕnh tiến hoá của lịch-sử, đảng Cộng-sản Việt-nam sẽ tạo thêm thảm-hoạ cho đất-nước và con dân việt !
Trân trọng,