vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 05, 2020
Kích thước font chữ:


Số 7356 ra ngày 11/07/2015:
  Tin quốc tế
Chứng khoán Thượng Hải đe dọa kế hoạch cải tổ của Tập Cận Bình
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
6. Chả biết tí ǵ b́nh luận láo....
Moi Ra 10:56:06 AM, Jul 25, 2015Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Hai tay sạo bàn về Trung Cộng.
Kinh tế làm Trung cộng tan tành.
Bởi v́ chứng khoán xuống nhanh.
Thằng mù tên chột tài lanh nói ṃ...
Thị trường chứng khoán nhấp nhô.
Hơi làm kinh tế nhấp nhô thôi mà.
Đa phần chứng khoán dân mua.
Các công ty lớn chỉ thua tí tiền.
C̣n Kinh tế vẫn kiếm tiền.
Chứ đâu lụn bại hai tên nói bừa...
Moi Ra
Sau đây là link của hai tay nói phét:
http://www.youtube.com/watch?v=FZjlkMeQRDo
C̣n đây là link do chính Kinh tế gia nhận định:
http://www.youtube.com/watch?v=P2xYkvvEe9U
5. Sinh Bắc Tử Nam ngươi không biết !
Moi Ra 10:02:21 AM, Jul 15, 2015Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Giám đốc tự thú là thiên cộng !!!
Dùng truyền thong chống Cộng "Quỷ ma"!
"Nguyện thư" chúng bịp ḷi ra...
Đồng hương thức tỉnh " Quỷ ma " bịp rồi !
Moi Ra
4. Kinh tế Chjính trị hai thái cực...
Moi Ra 01:26:14 PM, Jul 14, 2015Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Đại gia Đỏ nắm đầu chứng khoán.
Cho bốc hơi chứng khoán làm tṛ...
Hầu cho kinh tế nhấp nhô.
Chín mùi là Đảng cướp vô lưọm tiền
Đây là kế hoạch cưóp tiền.
Cờ gian bạc lận thản nhiên của B́nh ( Tập Cẩn B́nh )
Moi Ra
3. Chứng-Khoán Thượng-Hải đe doạ Kế- Hoạch cải-tố của Tập Cẩm B́nh
Bui c. Vinh 01:36:40 AM, Jul 14, 2015 -1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
. . . t́nh-trạng bong-bóng và bốc-hơi trong thị- trường Chứng- khoán Trung-Quốc . Tuy nhiên, có sự nghịch- lí : Giá-trị cổ-phần và lợi- nhuận của Công- Ty đi xuống ( gậy Ông đập lưng Ông, vào khoảng cuối tháng 6, Chú-Tịch Công-Ty Solar, giầu nhất Trung-Quốc, đă mất 18 tỉ US Dollar )
Song le, cho đến thời-điễm này, nền kinh-tế chính của Trung-Quốc vẫn chưa bị ảnh-hưởng ( Tập Cập B́nh đă may mắn tiết-kệm được 100 tỉ US Dollar, do giá dầu-xuống 50 US Dollar một thủng , trùng-hợp thời-gian Mỹ và Châu-Âu trừng phạt Nga, đủ để cải- tổ Kế-Hoạch Lao-Động như đă Hoạch -Định.
Kinh-Tế, Tài-Chânh Trung-Quốc và Kinh-Tế, Tài-Chảnh Thế-Giới sẽ đi về đâu ? Chúng Ta có thể sẽ là những Nhân-Chứng
của Thế-Kỉ về những biến--động Tài- Chánh ! ( Trong trang mở đầu sách " Great Politic " tái bản vào thập- niên 70 : đă nói rằng chữ " Không thế = Can not " không c̣n giá-trị trong Chính-Trị ngày nay ! Chúng Ta Chứng kiến Bức Tưởng Bá-Linh sụp đổ, tiếp đến Liên-Bang Sô-Viết và Cộng-Sản Đông-Âu ,
Trân trọng
2. Chứng Khoán Thượng Hải đe dọa Kế Hoạch Cải-Tổ của Tập Cẩm B́nh
Bui c. Vinh 12:21:37 AM, Jul 14, 2015 -1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Mặc dù, đă được biết Báo- Mạng của Người Việt Quốc-Gia rất nhiều, không chỉ chuyên-nghiệp về Truyền-Thông mà c̣n đa-dạng trong nhiều lănh vực ! Một niềm hănh- diện chung cho một Cộng-Đồng Tị-nạn Công-Sản, chỉ trong ṿng 40 chục năm !
Tuy nhiên, lần đầu tiên trong mấy ngày nay, Tôi mới có cơ- hội đọc Tin và tham- khảo những bài Tham- luận giá- trị của những B́nh- luận Gia có uy-tín ! (đă được biết qua Đài SBTN)
Với niềm-tin sẵn có từ những... >>
xem toàn bộ
1. Chứng. Khoán Thượng Hải đe dọa Kế-hoạch Cải-tổ của Tập Cẩm B́nh
Bui c. Vinh 02:06:02 PM, Jul 12, 2015 -1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Khủng-hoảng Chứng-khoán Thượng Hải vào thời điểm này, mới chỉ là sự khởi đầu giao-động tâm-lí quần-chúng, trước những biến-động kinh-tế tài-chánh toàn-cầu có thể phát động vào cuối năm 2015 !
Hệ-Thống Kinh-Tế Toàn-Cầu-Hoá đă và đang giải-quyết sự quá-độ của Tư-Bản, đi theo với Trào -Lưu Dân- Chủ Phát-Triển .
Nói khác hơn, Dân-Chủ Hoá hay Tự-Động Giải-thể, đồng-thời tài-nguyên và lao-động rẻ cũng đă giúp các Nước Cựu... >>
xem toàn bộ
Tin quốc tế