vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 21, 2019
Kích thước font chữ:


Số 7301 ra ngày 23/04/2015:
  Tin địa phương
“Thắp sáng” tưởng niệm ngày 30/4
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
31.
kimkiến 08:37:02 AM, Jun 05, 2015Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
2/NQ "tháng tư đen" cũng ,đối vói người TNCS,chống cộng chân chính cũng chĩ tạm chấp nhận chó không có ư nghĩa,nhấn mạnh ngày 30/4 lắm. ,huống chi ngày "HTTTD" của NV(Việt ) ở Canada. Mội gười đều phản đối. VC cũng phản đối. Chúng phản đối vậy nhưng không phải vậy. Rồi đây ,30/4/75 sẻ là ngày kỹ niệm ,vinh danh và nhiều tṛ vui ,nhiều hát ḥ lẻ lạc RẤT LÀ VUI VẺ. Dần dần chx là ngày LỂ LớN của người Việt nước ngoài.Nói như VC: VIÊT KIỀU.
Cho nên Kư tên đẻ có "HTTTD" ở Mỹ và cơ thể từ đó ở các nơi khác (như có thằng muốn lit ô SG trăi rộng cho tất cả các nước có TNCS vậy).
Thật là hết biết luôn !
30. Chống cộng theo chí thị của cộng (dấu mặt)
kimkiến 08:23:10 AM, Jun 05, 2015Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
1/Tháng tư đen tạm cháp nhận được HƠN là HTTTD của TNS (góc vn) ở canada. Có người nói là ngày QH 30/4 chĩ dành cho người vntncs mất nước và đau thương v́ ngày đó. Nó là Hận cho cả nước (hay miền Nam tự do dân chủ)chó khoog dính dáng ǵ tơi Mỹ hay Canada.Nghe có lư,nhưng như vậy th́ việc ǵ phải ra NQ(Canada) và (Mỹ) và cố t́nh làm "LỆCH" đi ư nghĩa của ngày này (coi như vinh danh ngày này cho dân TNCS ở Canada, Ngày vui mừng như ngày thanksgiving của Mỹ (?). C̣n tháng tư đen là ǵ ? không có ư nghĩ không h́nh dung... >>xem toàn bộ
29. V́ Dân Tôc xin hăy lên tiếng...
Noi That 01:09:47 AM, May 14, 2015 2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Thư vận động chữ kư để phản đối Đạo Luật S-219 của Canada:
http://www.bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5917-khang-ngh-th-gi-quc-hi-va-chinh-ph-canada-v-o-lut-s-219&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53
28. Nhân chính Lich Sử cho Thời Đệ Nhất Cộng Hoà.
Noi That 12:36:37 AM, May 11, 2015 2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Cựu Thương Nghị Sĩ Lê Châu Lộc thời Đệ Nhị Cộng Hoà và cũng là Cưu Sĩ quan Tuỳ viên cho Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, một nhân chứng Lịch sử của thời Đệ Nhất Cộng Hoà đă nhận định như sau:
http://www.youtube.com/watch?v=1sc47Y8hpnM
27. Ngô Đ́nh, một ḍng họ đáng kính trong Lịch sử Việt Nam.
Chong Cuoi 05:13:17 PM, May 10, 2015 2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Một bài nhận định rất đúng đắn của hậu duệ về ḍng họ của Cố Nhà Chí Sĩ Ái Quốc Ngô Đ́nh Diệm qua Nhà văn Mai Tú An :
http://ma-tu-an.blogspot.com/2015/05/ngo-inh-mot-dong-ho-ang-kinh-trong-lich.html
26. Rất đúng những ǵ bạn Liên Thành tố cáo về Calitoday truyền thông do Việt gian Nguyễn Xuân Nam làm chủ.
Noi That 07:18:10 AM, May 05, 2015 3 (3 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Khen bạn Liên Thành đă tố cáo về dự tính của bọn Việt gian vùng Bắc Cali : Tân Nghị viên củ hành thuộc Khu 7, Calitoday do Nguyễn Xuâ Nam điều hành...v.v muốn xoá bỏ " Ngày Quốc Hận " bang " Hành Tŕnh Tự Do ". Mong Đồng hương và Cộng đồng, Hội đoàn,đoàn thể ... hăy cảnh giác. Mời quư vị vào link sau, nghe bạn Liên Thành...
http://www.youtube.com/watch?v=dXIyYAbSDHM
25. Anh Hung Ho Ngoc Cẩn.
Chong Cuoi 10:23:20 PM, May 04, 2015 3 (3 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Dong máu Anh Hùng đă chảy trong anh, Tổ Quốc Ghi Ơn...Xin bấm link sau :
http://covangvietnam.com/truyen-va-hoi-ky/anh-hung-ho-ngoc-can/
24. Bức tường Tưởng Niệm Tai San Jose History Park nên gỡ xuống.
Noi That 07:53:59 PM, May 03, 2015 4 (4 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Trên bức tường Tưởng Niệm này chỉ có một ḿnh Cố Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn mới thực xứng đáng được Tổ Quốc Ghi Ơn v́ ngài mới thực sự hy sinh v́ Quốc gia Dân Tộc như những cái chết của các anh em chiến sĩ QLVNCH khi trực chiến với bọn CS nói chung và những cái chết của anh em Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm. Sáu người c̣n lại trên bức tường này không thể nào được Tổ Quốc Ghi Ơn v́ họ Tự ư chết đê đền bù sự thiếu trách nhiệm với binh lính của họ và đất nước, cho nên họ đước xoá tội trước Quốc gia Dân Tộc. Hậu duệ sẽ hiểu biết về những điều nay, chúng ta cần nên sửa đổi cho thích hợp, không nên để bọn sôi thịt dắt đường chúng ta...Mong lắm thay !
23. One more time to correct...
Chong Cuoi 01:18:41 PM, May 03, 2015 2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tay chủ Video này cũng ghe that, xin lỗi quư vị bam vao link sau :
http://www.youtube.com/watch?v=nDIQCGci5g4
22. Điều chỉnh lần chót.
Chong Cuoi 01:09:49 PM, May 03, 2015 -1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Nếu không đươc xin quư vị hay type thè link và bỏ dấu phẩy trước chũ g4:
http://www.youtube.com/watch?v=nDIQCGcig4
21. Điều chỉnh links của góp ư #20.
Chong Cuoi 12:55:04 PM, May 03, 2015 -1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Xin điều chỉnh link thứ nh́, mời quư vị bấm vào link sau :
http://www.youtube.com/watch?v=nDIQCGcị;g4
20. Bọn đầu nậu đang muốn chuyển hướng Ngày Quốc Hận 30 tháng Tư thành ....Ruồi Bu ...
Chong Cuoi 12:49:11 PM, May 03, 2015 3 (3 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Xin quư vị bấm vào những links sau để biết mặt bọn đầu nậu, Dân cử kiếm phiếu...v.v nào đang du giây làm mất ư nghĩa của ngày Quốc Hận :
http://www.youtube.com/watch?v=SXdgXUL3Ris.
http://www.youtube.com/watch?v=nDIQCGcị;g4.
19. Cháy nhà ra mặt chuột.
Chong Cuoi 07:52:57 PM, May 01, 2015 2 (4 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Sau đây là những khuôn mặt chuột tại San Jose thuộc vùng Bắc, Cali đươc Báo Tiếng Dân Weekly lôi cổ ra, xin bấm vào link sau :
http://tieng-dan-weekly.blogspot.com/2015/05/chay-nha-ra-mat-chuot.html
18. Xin hỏi Ngô Thanh Hải và đám bồi bút như sau:
Chong Cuoi 06:09:48 PM, Apr 30, 2015 3 (5 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Trong cái Đạo luật S-219 mà ông đă đạo đạt lên Lưỡng viện Quốc hội bỏ phiếu và đă được Nữ Hoàng CanaĐiên phê chuẩn có điều thắc mắc như sau:
Trong đạo luật này chính ông đưa ra là : "Và xét rằng ngày 30 tháng 4 ĐƯỢC NHIỀU THÀNH VIÊN CỦA CỘNG ĐỒNG người Việt ở Canada QUEN GỌI là " Ngày Tháng Tư Đen ",hoặc một cách khác là "Ngày Hành Tŕnh Tự Do"...."; Vậy Ông và đám bồi bút có thể chứng minh Ông đă liên lạc hoặc có những cuộc họp nào với các thành viên nào của cộng đồng Tỵ Nạn Cộng Sản tại Canada bằng Video của những điều ông đ3 áp đặt cho họ ??? Mong ông và đám bồi thần hăy trả lời cho Dân Việt Tỵ nạn Năm châu được rơ. Chân thành cám ơn.
17. Đạo luật S-219 chính xác là Đạo luật Xỏ Lá Ba Que....của Chính Phủ CanaĐiên.
Chong Cuoi 11:06:01 AM, Apr 30, 2015 2 (6 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Xét qua đạo luật này do Ngô Thanh Hải mang tiếng Thiên Cộng ,chính xác là xỏ lá người Tỵ Nạn Cộng Sản mang biểu tượng Cờ Vàng Ba Soc Đỏ ở Gia nă đại nói riêng và trên toàn thế giới nói chung, đạo luật này dung xảo thuật " Tráo Bài Ba Lá " đă đổi danh xưng "Ngày Quốc Hân", tang tóc, đau thương, rất có chính nghĩa Chống Cộng triệt để thành ngày Ruồi bu " Ngày Hành Tŕnh T́m Tự Do ",là ngày vui mùng, hân hoan...và cũng là ngày đổ diệt cho người Tỵ Nạn CSVN thành những kẻ tù tội, côn đồ...,phản bội quê hương đi t́m sự ấm cật.Tóm lại là đạo luật tráo trở thay đổi tên gọi cố t́nh xoá bỏ ngày tang thương của đất nươc Việt Nam của Ngô Thanh Hải và Chính Phủ CanaĐiên mà thôi.
16. Thêm một số đười ươi tai Vùng Bắc Cali...
Noi That 10:16:24 AM, Apr 30, 2015 4 (6 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Những khuôn mặt nổi cộm tai vùng Bắc Cali đeo mặt nạ " Chống Cộng ",nhưng thưc chat là liếm...,bọn sôi thịt, đầu nậu, đào binh VVL...v.v. Mời quư vị bấm vào link sau để xem bài viết của ban phóng viên ViệtPressUSA tố cáo bọn chúng:
http://www.vietpressusa.com/2015/04/tai-sao-biet-oan-van-nghe-lam-son-chu.html
15. Mả cha bọn bồi bút thiên cộng.
Chong Cuoi 08:52:24 AM, Apr 30, 2015 1 (3 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Chúng bay thử trả lời dùm, những kẻ phạm pháp, tù tội...họ đào thoát cũng là " T́m Tự Do " đấy chứ???
Hoá ra chúng bay nói người Tỵ Nạn Công Sản là những kẻ Phản Bội Quê Hương, du thủ, du thực đi t́m sinh khí mới trong Ngày Quôc Hận...Thật đau ḷng cho đầu óc đậu hũ thúi của chúng bay...Đừng bẻ cong hai chữ Quốc Hận và hiểu đúng "T́m Tự Do"...
14. Bọn bồi bút bẻ cong chữ nghĩa của "Ngày Quốc Hận" thành "Ngày Hành Tŕnh Tự Do"...
Noi That 08:24:30 AM, Apr 30, 2015 3 (5 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Chúng xỏ lá ba que và bẻ cong và tách riêng chữ Quốc Hận và căi cày căi cối là con dân Việt Nam chỉ hận Mỹ và nền Đệ Nhị Cộng Hoà nỏ rơi Nam Việt Nam (Sic)...Đúng là Đỉnh cao trí tuệ bọn bồi bút thiên cộng.
Khốn nạn hơn nữa là chúng có óc bă đậu nên căi cho bằng được là " ngày hành tŕnh t́m tự do " rất..rất,rất chính xác và có ư nghĩa hơn " Ngày Quốc Hân "; Tự điển Việt Nam chắc phải định nghĩa lại để thích hợp với bọn Bồi Bút Thiên Cộng này.
Mời Quư Vị bấm vào link sau để biết rơ những tên bồi bút thiên cộng này:
http://www.bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5738:bn-dch-o-lut-s-219-qngay-hanh-trinh-tim-t-doq&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53
13. Kẻ thù của Cộng đồng chống Cộng.
Noi That 11:11:33 AM, Apr 29, 2015 2 (4 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Mặt nạ Quốc gia tâm than Cộng.
Lựa thời cơ bọn chúng ra tay.
Cộng đồng phải nối ṿng tay.
Phải phân bọn chúng tố ngay kẻ thù.
Cộng đồng phải cạch kẻ thù.
Nơi nào thấy chúng là cù chúng đi.
NT
12. Những khuôn mặt nổi cộm muốn thay đổi tên của Thang Tư Đen tại Bắc Cali....
Chong Cuoi 08:30:32 AM, Apr 29, 2015 3 (5 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Trong số này có Tân Nghị viên Củ hành khu vực 7, Tân Ủy viên Củ Tỏi nói Tiếng Việt không rành thuộc Học khu Mc Kinley, Chủ Tit 2 người mượn danh Công Giáo ( LTCT )..., tất cả đều thuộc vùng Bắc Cali; mời quư vị bấm vao link sau :
http://www.vietpressusa.com/2015/04/cac-to-chuc-cong-ong-phan-oi-vu-vinh.html
11. Đầu Ngô ḿnh Sở ḷi rồi.
Noi That 08:36:20 PM, Apr 28, 2015 4 (6 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Một Ngô Thanh Hải ngu rồi.
Thêm Ngô Nhân Dụng lại ḷi cái ngu.
Về ngày " Quốc Nạn " chúng cù...
Đau buồn mất nước (Quốc Hận) chúng khều thành vui (Tự Do).
Chúng làm những chuyện đười ươi.
Biến người phản bội là người trốn đi.
Liếm phân Cộng sản chúng ĺ.
Việt nam Tỵ Nạn phải ḱ chúng ra.
NT
10. Muốn Quốc gia Dân tộc giàu mạnh, phú cường...
Chong Cuoi 08:40:34 AM, Apr 28, 2015 2 (4 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Kính xin Cờ Vàng Hải Ngoại và Cờ Đỏ trong nước hay cố gang noi theo Tinh Thần của Nhà Chí Sĩ Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm; một con người đă quên ḿnh phục vụ đất nước, bất chap mọi hiểm nguy, dù có chết cũng cam...Cộng sản hay Quốc gia nên cố noi theo ông th́ Quốc Gia Việt Nam sẽ Hùng mạnh...
9. " Tôn giáo hệ " mới là mục tiêu của Hoa Kỳ và các nước Tây phưong.
Chong Cuoi 09:14:56 AM, Apr 27, 2015 2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Hoa kỳ và các nước phương Tây đă biết rang, Chiến tranh " Ư thức hệ " đă có cách giải quyết là tiền bạc...; bang chứng là Liên sô và các nước chư hầu Đông Âu...
C̣n " Tôn Giáo hê " chưa có cách giải quyết, hệ luỵ này đă ngấm ngầm cả hơn 2000 năm với Hồi Giáo; v́ là chiến tranh của " Niềm tin ", nên không thể dùng tiền bạc..
Bây giờ, Hoa Kỳ và Tây phương dùng Trung Cộng, Liên Sô bvà Ấn Độ kiềm chế Khôi Hồi Giáo bành trướng; c̣n Việt Nam để kiểm soát Trung Cộng xé lẻ , chơi xấu...nên Việt Nam bất chiến tự nhiên thành " Chuột sa hũ nếp ".
8. Tôn giáo hệ mới là Chiến tranh của Hoa Kỳ và các nước Tây phương.
Chong Cuoi 08:47:41 AM, Apr 27, 2015 2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
" Ư thức kệ ", Mỹ và các nước Tây phưong đă có cách giải quyết là " Cái ǵ không mua được , th́ đă được mua rất nhiều tiền..."; bang chứng là Liên sô và các nước chư hầu Liên sô đă bị đồng tiền khuất phục. C̣n lại mấy nước Cộng sản đang bị khuất phục và sẽ chính thức quy hàng trong tương lai sẽ tuỳ vào Hoa kỳ và các` nước Tây phương mà thôi.
C̣n " Tôn giáo hệ " rất phức tap và chống đỡ bởi v́ là " Niềm Tin ", nên Hoa kỳ và các nước Tây phương không thể nào dùng tiền bạc để khống chế họ ( Hồi Giáo ) được. Chẳng qua Hoa kỳ và các nước Tâi phương dùng Trung Cộng, Ấn Độ, Liên sô để kiềm chế của hồi giáo mà thôi; c̣n Việt Nam th́ kiềm chế Trung Công xé lẻ d89i dêm với Hồi Giáo...
Thành vậy, Công sản Việt Nam tư nhiên thành " Chuột sa hũ nếp "...
7. Dự luật " Ngày hành tŕnh đến tự do", cái tên có mùi ..; Phải không quư vị ???
Chong Cuoi 12:38:57 PM, Apr 26, 2015 4 (4 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Dự luật của Ngô Thanh Hải, một tên tuổi nổi cộm "Thân Công", vừa được Quốc hội Lưỡng viện Canađiên thong qua.
Chính ngày này, 40 năm trước cả mien Nam Vn bị Đồng Minh chỉ đạo cho bọn lănh đạo tay sai đem dâng cúng cho Cộng sản; 40 năm sau Dân tộc VN đang bị Trung Cộng gậm nhấm qua bọn tay sai CSVN. Đa số người Tỵ nạn nói riêng và dân VN nói chung đều đau xót và cho rằng đây là ngày " Quốc Nạn ". th́ Luỡng viên Canađiên lại cho ngày này là ngày vui mừng cho một số nhỏ " Thân Cộng " tại Canađiên mà thôi, giống như Đảng Công sàn VN lấy ngày này đẻ ăn mừng chiến thắng...ĐÚNG LÀ CANAĐIÊN...THÂN CỘNG
6. Quốc nạn 30 Tháng Tư Năm 1975, tên nghe rất chí lư.
Noi That 10:06:35 AM, Apr 26, 2015 2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
V́ ngày này, Hoa Kỳ nhờ bàn tay nhám nhúa tay sai là bọn lănh đạo nền Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hoà dung xảo thuật chuột rút, đem gả bán cho Cộng sản...; là ngày mà Quân và Dân bị thảm hại v́ chiến tranh "ư thức hệ ", that đau xót cho mẹ Việt Nam v́ bị Hoa Kỳ " PHẢN BỘI " nên để Việt Nam phải vào quỹ đạo Cộng sản. Việt nam vẫn trường tồn, thể chế thay đổi mà thôi; bởi vậy Việt Nam đă gặp Quốc Nạn vào ngày này
5. Cờ Vàng và Cờ Đỏ nên noi theo Tinh thần " Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm " nhân mùa Quốc Nạn 30 tháng Tư....
Chong Cuoi 07:44:28 PM, Apr 25, 2015 4 (4 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
V́ quê hương đất nước vào mùa Quốc nạn 30 tháng Tư, Cờ Vàng ở Hải ngoại nên tập trung tổ chức biểu t́nh trước Toà Bạch ốc và giương cao biểu ngữ " Hoa kỳ phản bội Đồng minh, đă làm mất, cho không, biếu không Miền Nam Việt Nam "; nhắc nhở và tố cáo cho toàn Thế Giới biết bộ mặt thật của Hoa Kỳ...Trong tương lai chắc chắn hoa kỳ sẽ làm cái ǵ đó và sẽ mang lại Dân chủ, tự do cho quê hương xứ sở Việt Nam v́ họ đă mắc nợ Toàn dân Việt Nam; miền bắc th́ ăn bom của họ vào năm 1973, miền Nam th́ bị họ gả bán cho Cộng sản...
V́ quê hương đất nước vào mùa chiến thắng toàn cỏi Việt Nam 30 tháng Tư, Cờ Đỏ ở Quốc Nội, Cờ 9ỏ nên tập trung tổ chức biểu t́nh tại Hà Nội và trương biểu ngữ " yêu cầu Đảng phải đ̣i lại Biển, Đắt đang bị Trung Cộng chiếm đóng th́ mới gọi là Thống Nhất...
Vài góp ư cùng Cờ Vàng và Cờ Đỏ.
4. Thành thật xin lỗi cùng Đề đốc Trần Văn Chơn trong phần góp ư # 1....
Noi That 07:15:08 PM, Apr 24, 2015 2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
V́ sơ ư nên trong tựa của góp ư # 1 đă trách sai và đưa tên Đề đốc vào, xin thành that tạ lỗi cùng Đề đốc; bản than Đề đốc đă bị công sản giam 13 trong lao tù cải tạo. Xin độc giả thứ lỗi.
3. Hôn quan Nguyễn Văn Thiệu phải bị cách chức sau biến cố " Tết Mậu Thân 1968 "
Noi That 09:22:43 AM, Apr 24, 2015 5 (9 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Qua những sự kiện lịch sử phơi bày, biến cố " Tết Mậu Thân 1968 " xảy ra, trong khi Quân Dân cán chính mien Nam VN chống cư oanh liệt bọn Cọng phỉ tấn công dưới sư điều binh khiển tướng của Cố Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ đă đẩy lui bọn chúng, hôn quân Nguyễn Văn Thiệu " Mũ ni che tai " phây phây ăn Tết với gia đ́nh bên vợ hắn ta tại Mỹ Tho; thử hỏi với cương vị một Tổng Thống và là Tổng Tham Mưu QLVNCH lại tắc trách đế độ vậy... >>xem toàn bộ
2. Thắp sáng " Tinh thần Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm "
Chong Cuoi 09:19:34 AM, Apr 23, 2015 5 (9 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Kính mời quư vị xem video clip sau đây và so sánh với sự nhu nhược, khiếp hèn của bè lũ tay sai Nguyễn Văn Thiệu và Trần Văn Hương và Quóc Hội bù nh́n đă biếu không, cho không; chính bọn chúng nghe theo Mỹ đă đánh mất Miền Nam Việt Nam sau khi lật đổ Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă thực sự yêu Quốc gia Dân Tộc Việt Nam. Lịch sử rơ ràng như thế, vậy mà bọn Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc Cali c̣n Thờ cúng tên hôn quân Nguyên Văn Thiệu, Trần Văn Hương là ra làm sao ??? hăy dẹp bàn thờ chúng đi...quăng vào sọt rác.
http://www.youtube.com/watch?v=BTrxr0FrYGI
1. Những tên đào binh Trần Văn Chơn, Nguyễn Khắc B́nh, Trần Thanh Điền....
Noi That 07:20:51 PM, Apr 22, 2015 3 (7 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Những tên đào binh đă xé lẻ, phản bội anh em chiến sĩ QLVNCH, đă đào thoát trước ngày Uất Hận 04/30/1975 không cảm thấy nhục nhă mà c̣n vát mặt mo đến đây, phát biểu linh tinh...Cộng đồng hay cạch chúng ra bọn bè lũ hôn quân Nguyên Văn Thiệu.
Tin địa phương