vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 25, 2019
Kích thước font chữ:


Số 7216 ra ngày 18/12/2014:
  Tin địa phương
Tiệc cám ơn của PTT Madison Nguyễn
VNNB
Kích thước font chữ:
Hình ảnh
Bấm vào hình
để phóng to
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Tạm chia tay Madison,
kimkiến 05:46:50 PM, Dec 18, 2014Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
!/Video này chưng minh một điều là rất nhiều người ũng hộ Madison N.cô /bà nghi viên /ptt,mặc dầu tuổi trẻ nhưng đă tỏ ra can đăm ,cứng cáp đương đàu vói một tập thể đầy tụ tôn tụ đại ,nhuốm đỏ hay bị cs xưi dục đâm bị thóc thọc bị gạo gây sống gió cho cô.DDiern h́n là bdddcd ,nn tiền và 2 tên tà lọt ,ăn rồi chọt như LM (=ông tự thú)và Cái yêm (không biết đâu chui ra,cùng chống cộng nhưng thật ra làm tay sai cho cộng 9nhất là k,a không ai biết lư lich bản... >>xem toàn bộ