vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 22, 2019
Kích thước font chữ:


Số 7189 ra ngày 08/11/2014:
  Bình luận
Dân Mỹ từ cung Hằng đã trở lại trần gian
Đại Dương
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Người Mỹ không mộng mơ
michaelkiet 12:01:56 AM, Nov 21, 2014Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Người Mỹ đă không mộng mơ ảo huyền qua 43 đời Tổng thống. Nước Mỹ luôn là quốc gia hùng cường và dẫn đầu dân chủ bậc nhất trên thế giới. Họ luôn muốn đất nước ḿnh ngày càng phồn vinh thịnh vượng . . .
Nhưng dưới thời vị Tổng thống da màu đầu tiên này với nhiều chiêu tṛ câu like mới mẽ, muốn đưa nước Mỹ đến thiên đàng XHCN nơi đó không c̣n kẻ giàu người nghèo (v́ mọi người đều nghèo như nhau), không phân biệt... >>
xem toàn bộ