vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 15, 2019
Kích thước font chữ:


Số 7189 ra ngày 08/11/2014:
  Tin quốc tế
Nga tẩy chay hội nghị thượng đỉnh hạt nhân 2016 ở Mỹ
VNNB
Kích thước font chữ:
Hình ảnh
Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại phiên bê mạc Hội nghị An ninh Hạt nhân ở The Hague 25/3/2014.
Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại phiên bê mạc Hội nghị An ninh Hạt nhân ở The Hague 25/3/2014.
Bấm vào hình
để phóng to
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
Tin quốc tế