vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 23, 2019
Kích thước font chữ:


Số 7189 ra ngày 08/11/2014:
  Tin quốc tế
Ân xá Quốc tế đòi Bắc Kinh thả người bị bắt vì ủng hộ biểu tình Hồng Kông
VNNB
Kích thước font chữ:
Hình ảnh
Cc nh hoạt động Trung Quốc ủng hộ phong tro biểu tnh ở Hồng Kng (ảnh chụp ngy 29/09/2014)
Cc nh hoạt động Trung Quốc ủng hộ phong tro biểu tnh ở Hồng Kng (ảnh chụp ngy 29/09/2014)
Bấm vào hình
để phóng to
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
Tin quốc tế