vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 23, 2019
Kích thước font chữ:


Số 7144 ra ngày 06/09/2014:
  Bình luận
Ảo tưởng trói tay người Mỹ
Đại Dương
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Lạnh cẳng và...
N. Nguyen 01:57:34 PM, Sep 06, 2014Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Dưới triều đại ông TT/trốn lính Bill, 10 quân nhân TQLC/Mỷ bỏ mạng không lấy sát được v́ ông ta quá sợ nên rút nhanh bất chap vị Tư lệnh chiến trường. Bây giờ, triều đại "Obamê", hai vị phóng viên bị cắt đầu thảm khóc. nhưng chỉ có vài giờ lên nói hang hai...
4 năm đầu đă tệ, có người nói không lẻ 4 năm sau tệ hơn và như thế nào??? Biên giới Mỷ-Mể, Á châu, Do thái-Ham, Nga và Quốc gia Hồi Giáo quá dả man. Không biêt hai năm nữa chuyện ǵ sẻ đến...
Kết luận bằng 4 chử: Quá tồi-Quá tệ, hết chử nghỉa để dùng cho trường hợp nầy.