vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 25, 2019
Kích thước font chữ:


Số 7125 ra ngày 09/08/2014:
  Tạp ghi
Trưng Vương, bẩy năm địa đàng 2
Ngô Kim Thu
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
2. TV
Ngu Cơ 09:24:55 PM, Aug 11, 2014Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Cm ơn anh. Vng, đ l trại Anh Đo m ng Kỳ đen thui dẫn mấy ng con cũng đen thui đến khai mạc. Mỹ Sơn hiện vẫn ở Saigon. Năm ln đệ tam, anh Nguyễn Xun Trung TBBC CVA c qua mời TV viết bi, chị Hương Kiều Loan v tui c được hn hạnh gp mặt với bo Xun CVA năm đ. Một thời để nhớ.
1. Trưng Vương Ng Kim Thu
Chicon 05:22:41 AM, Aug 10, 2014Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tc giả NKThu viết hay v cảm động, khiến ti dn CVA chợt nhớ lại cả đời trung học, nhất l năm lm bo xun CVA năm cuối 1965-66. Thấy Kim Thu kể chuyến ln Dalat với cc trường khc, c phải l trại Anh Đo vo Noel thng 12/1965 khng? Năm đ ti cũng nhớ Mỹ Sơn l trưởng ban văn nghệ TV, v Kim ban bo ch.Ch, CVA/66