vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 20, 2019
Kích thước font chữ:


Số 7062 ra ngày 10/05/2014:
  Tin quốc tế
Giới tranh đấu Hong Kong vận động đòi thêm quyền bầu cử
VNNB
Kích thước font chữ:
Hình ảnh
Dân Hong Kong biểu t́nh bên ngoài văn pḥng của trưởng quan hành chánh yêu cầu được quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí
Dân Hong Kong biểu t́nh bên ngoài văn pḥng của trưởng quan hành chánh yêu cầu được quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí
Bấm vào hình
để phóng to
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
Tin quốc tế