vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 21, 2019
Kích thước font chữ:


Số 6943 ra ngày 16/11/2013:
  Bình luận
Khác biệt giữa đảng cướp và cường quốc có-trách-nhiệm
Đại Dương
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Tên xưng cho bọn "háng cộng"
N. Nguyen 05:53:09 AM, Nov 17, 2013Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tôi thật không hiểu...Đối với cộng sản VN, chúng ta hay gọi là VGCS hoặc CSVN. Chứ chưa thể gọi là chính quyền VN. Nhung đối với bọn "hang cộng", tôi nh́n ra mọi người luôn gọi trung quốc mà tránh không dám gọi "trung cộng"?
Bọn chúng "hang cộng" chỉ nên gọi trung cộng chứ không đáng gọi Trung Quốc.