vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 18, 2020
Kích thước font chữ:


Số 6938 ra ngày 09/11/2013:
  Biên khảo
Cố vấn Ngô Đình Nhu
Tuệ Chương/Hoàng Long Hải
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Tuệ Chương/ Hong Long Hải
tran ho 10:21:27 AM, Nov 09, 2013 -1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Ci ng Tuệ Chương ny l ai m ph bnh c những bi viết "Ếch ngồi đy giến" c nhiều bi đọc khng ra g cả. Ch bai anh em Cố TT Ng Đnh Diệm. ng Nguyễn Tường Tam, ti thấy chẳng c g xuất sắc lắm. Năm 1946 ng ấy l Bộ Trưởng ngoại giao trong chnh phủ lin hiệp với vc chỉ đnh bng cho chế độ ấy m thi, c g để gọi l hơn ng Ng Đnh Nhu.