vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 19, 2019
Kích thước font chữ:


Số 6928 ra ngày 26/10/2013:
  Bình luận
Bảo vệ đệ tứ quyền dễ mà khó
Đại Dương
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Qua đề tài...
N. Nguyen 07:50:58 AM, Dec 26, 2013Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Ông ĐD.
Khá lắm, ông nói được kiểu nầy, bộ ông không sợ đụng nhầm thần tượng cũa thiên hạ sao vậy? C̣n một việc ông quên, tranh luận vỉ nhiên sẻ có, nhưng rất tiết ngôn từ phản bác...Không được sạch sẻ cho lắm. Nh́n qua bề ngoài đôi khi lầm lẩn, nhưng nghe hoặc đọc trên trang giấy...chắc chắn không thể lầm lẩn "Tư cách" cũa một con người, "cao" hay "thấp".