vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 23, 2019
Kích thước font chữ:


Số 6893 ra ngày 07/09/2013:
  Nhỏ to tâm sự
Q…. VÕ (Fremont, Cali.)
Ngọc Lan
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1.
Phuon9 09:43:17 AM, Sep 10, 2013Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
I apologize for responding in English. I can read Vietnamese but have a hard time to write. Here is my two cents for the article above, please don't break someone else family. You went through what it was like when your husband left you. Imagine someone else will go through the same when she finds out her husband infedelity. My husband left me when I was pregnant with the second child. I worked full-time and raised both my kids for 13 years because I wanted to devote my time with them. I also wanted the next man to be the one. The first man did not work out so the second one I took my time and I found someone that worth waiting for. You deserved a man to treat you right and be with you. Don't show your child that it's ok to date a married man.